Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl]
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl]

Gi meg en grunn!

Enten det dreier seg om grunneiere, eller svømming i grunnskolen, er bedre begrunnelser viktige og riktige for at man skal vinne i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Publisert Sist oppdatert

Nylig avsa Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg dom i en sak mot Sveits. Obligatorisk felles svømmeundervisning ved en sveitsisk skole var ikke et ulovlig inngrep i religionsfriheten, slik denne friheten er beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Betyr dommen at religionsfriheten nå ikke gjelder på skoler? Eller at fellessvømmepåbud alltid er lovlige? Nei.

EMK inneholder minstekrav for vern av rettigheter. Slik utgjør den en yttergrense for det handlingsrom nasjonalstatene har for politiske vurderinger – litt på samme måte som Grunnloven gjør nasjonalt. Men EMDs funksjon er ikke å diktere hvilken politikk europeiske land skal føre. Domstolen fører hovedsakelig kontroll med at den politiske makt som utøves der grunnleggende rettigheter berøres, begrunnes på en skikkelig måte. Hvorfor var politiske inngrep i rettighetene nødvendig?

Begrunnelser kan bedre kvaliteten på politisk maktutøvelse. De bærer bud både om god saksbehandling og avveining av viktige samfunnsspørsmål, og gjør grunnlaget for maktutøvelsen lettere for borgerne å forstå og akseptere. Begrunnelser er en sentral kilde til politisk legitimitet.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Digitalt månedsabonnement til 1 kr for første måned,
deretter 89 kr i måneden

Bestill her

Digitalt årsabonnement til 699 kr i året

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her