Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl]
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl]

Gi meg en grunn!

Enten det dreier seg om grunneiere, eller svømming i grunnskolen, er bedre begrunnelser viktige og riktige for at man skal vinne i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Publisert Sist oppdatert

Nylig avsa Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg dom i en sak mot Sveits. Obligatorisk felles svømmeundervisning ved en sveitsisk skole var ikke et ulovlig inngrep i religionsfriheten, slik denne friheten er beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Betyr dommen at religionsfriheten nå ikke gjelder på skoler? Eller at fellessvømmepåbud alltid er lovlige? Nei.

EMK inneholder minstekrav for vern av rettigheter. Slik utgjør den en yttergrense for det handlingsrom nasjonalstatene har for politiske vurderinger – litt på samme måte som Grunnloven gjør nasjonalt. Men EMDs funksjon er ikke å diktere hvilken politikk europeiske land skal føre. Domstolen fører hovedsakelig kontroll med at den politiske makt som utøves der grunnleggende rettigheter berøres, begrunnes på en skikkelig måte. Hvorfor var politiske inngrep i rettighetene nødvendig?

Begrunnelser kan bedre kvaliteten på politisk maktutøvelse. De bærer bud både om god saksbehandling og avveining av viktige samfunnsspørsmål, og gjør grunnlaget for maktutøvelsen lettere for borgerne å forstå og akseptere. Begrunnelser er en sentral kilde til politisk legitimitet.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 749,-
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1199,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS