KOMMENTAR

Colombia er preget av sosial uro og uvanlig mange drap på menneskerettighetsaktivister.
Colombia er preget av sosial uro og uvanlig mange drap på menneskerettighetsaktivister.

Mannlige aktivister langt mer utsatt

Aftenposten skriver at kvinnelige aktivister i Colombia er mest utsatt for drap. Det er langt fra riktig.

Publisert Sist oppdatert

I en overskrift forteller Aftenposten i dag at «kvinnelige aktivister mest utsatt for drap». Bakgrunnen er at FN for en måned siden rapporterte at 107 menneskerettighetsforkjempere ble drept i Colombia i fjor. Trolig er det noen flere, saker undersøkes fremdeles. FN melder også at antall kvinner som ble drept økte med nesten 50 prosent fra 2018 til 2019.

Men det er ikke grunnlag for overskriften. FN oppgir ikke kjønnsfordelingen. Men i den årlige globale rapporten fra Front Line Defenders, som er en sammenslutning av menneskerettighetsorganisasjoner, kan vi finne navnene på de drepte.

Rapporten oppgir 106 drepte i Colombia, så dataene er sammenfallende med FNs. I alle land samlet ble 304 aktivister drept, og av dem var 13 prosent kvinner. (I 2018 var antall drepte 321, hvorav 12 prosent kvinner).

Andelen er ikke oppgitt for hvert enkelt land, men ved å gå igjennom navnene, ser ikke Columbia ut til å skille seg vesentlig ut. Jeg har ikke gjort noen nøyaktig opptelling, men det er opplagt at et stort flertall er menn.

Kvinner spiller en viktig rolle i menneskerettighetsarbeidet, og utsettes for vold, overgrep og drap. Men det er altså langt flere menn som blir drept.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.