DEBATT

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Cruisefart og luftfart, hånd i hånd

Svar til kommentar fra Aksel Fridstrøm i Minerva fredag 25. oktober

Publisert

Nyhetsredaktør Aksel Fridstrøm i Minerva har skrevet et innlegg om at cruisenæringen ror for harde livet, og stiller spørsmål ved de tall vi har benyttet i våre innlegg i norske aviser. Hvorfor vi har benyttet disse tallene er angivelig for å dokumentere at fly er verre enn cruise – dette er en total feilslutning.

Cruisenæringen har det beste inntrykket av luftfarten og har aldri forsøkt å snakke ned deres arbeid. Tvert imot så er vi helt avhengig av deres anstrengelser for å redusere sine utslipp slik at reiselivsnæringen totalt sett blir en bedre og mer bærekraftig turistindustri. Luftfarten flyr kunder til våre cruisetilbud verden over og gjør en utmerket jobb i alle deler av verdikjeden for å utvikle nye og bærekraftige teknologiske løsninger – dette står vi sammen om!

Nyhetsredaktør Fridstrøm utroper cruisenæringen til klimaversting. Det er det ikke dekning for. Tallene det refereres til er hentet fra åpne og offisielle kilder og representerer det objektive tallgrunnlaget som nasjonale og internasjonale myndigheter regulerer og styrer etter. At Fridstrøms lek med tall og distanser kan gi forskjellige utfall vet enhver som har vært i kontakt med statistikk og grunnlag for målinger. Våre tall er hentet fra forskningsdokumentasjon ved anerkjente universiteter og offisielle nasjonale og internasjonale institusjoner som har ansvar for denne type offisiell statistikk. Vi har ingen annen intensjon enn å formidle fakta som basis for diskusjon og korrekte beslutninger.

På den annen side er jeg den første til å innrømme at klimaavtrykket fra vår næring – i likhet med en rekke andre næringer – er for høyt slik det er i dag. Cruisenæringen har forpliktet seg til å redusere utslippene med 40% innen 2030. Svovelutslippene blir redusert med 85% fra 1. januar 2020 som følge av nye drivstoffblandinger, og NOx-utslippene reduseres stadig som følge av overgang til naturgass på de fleste nybygg. Vi vil ta landstrøm når dette er tilgjengelig langs kysten. Pr i dag er det bare tilgjengelig i Kristiansand, men Bergen og Ålesund kommer etter i 2020. Fint sier vi, for over 30% av den globale cruiseflåten er allerede klargjort for å ta landstrøm. Til neste år er det planlagt utslippsfrie innseilinger til cruisehavner i Norge ved hjelp av batteridrift. Med fornybar strøm fra norsk vannkraft, lagret i batterier produsert i Bergen. Næringen blir stadig mer bærekraftig.

Vi i cruisenæringen ønsker både å nå klimamålene våre og fortsette å bidra til gode opplevelser for cruiseturister langs norskekysten. Vi ønsker å gjøre dette i nært samarbeid med lokale destinasjoner, luftfarten og norske myndigheter. Da må vi ha en faktabasert debatt om klimaavtrykk og tålegrenser der vi diskuterer åpent og spiller hverandre gode. Nyhetsredaktør Fridstrøms nedsettende og arrogante artikkel med uriktige påstander om konspirasjoner og nedsnakking av en næring cruiseindustrien samarbeider utmerket med, er ikke et konstruktivt bidrag i denne debatten.