Nyhet

– De beste norske studentene er for langt bak de beste utenlandske

Minister for høyere utdanning og forskning Iselin Nybø mener at mange utenlandske phd.-kandidater er viktig for kvaliteten på norsk forskning.

Bilde: Mari Halvorsen

Minister for høyere utdanning og forskning Iselin Nybø mener at mange utenlandske phd.-kandidater er viktig for kvaliteten på norsk forskning.

Tekna har tidligere advart mot at Norge risikerer å bli en eksportør av kompetanse, og at vi får dårlig uttelling for investeringene som gjøres i å styrke forskningskapasiteten.

Utlendinger står for 2 av 3 doktorgrader innen teknologifag

Foranledningen er tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), som viser at utlendinger står for 2 av 3 doktorgrader som avlegges innen teknologifag i Norge.

Kunnskapsministeren bekrefter

Om forskerflukten sier statsråd for høyere utdanning og forskning Iselin Nybø følgende til Minerva:

– Vi vet at omtrent halvparten av utlendingene som har tatt doktorgrad i Norge er her også to år etter avlagt grad. Dette betyr at mange fortsetter en forskerkarriere eller går over til annet arbeid i Norge, men det viser jo også at en del av den kompetansen ikke blir brukt her i landet.

På tross av at rundt halvparten av utenlandske forskere som tar en doktorgrad i Norge flytter, mener Nybø likevel at internasjonal konkurranse om phd.-stillingene er viktig for kvaliteten på norsk forskning.

– Innen en del fagområder kunne vi hatt bruk for flere norske kandidater, men samtidig er det viktig at vi rekrutterer de flinkeste unge forskerne uansett nasjonalitet og utvikler disse til fremtidige toppforskere i Norge.

– Er det slik at norske kandidater fortrenges i konkurranse med utenlandske søkere?

– Mange av de utenlandske doktorgradsstudentene holder et svært høyt nivå, hvilket gjør at de når frem i konkurransen. I noen fagfelt begynner det å bli en utfordring at de beste norske studentene er for langt bak de beste utenlandske.

Hun mener imidlertid at det at få norske statsborgere tar doktorgrad innen teknologifag ikke utelukkende kan tilskrives at de er mindre kvalifiserte, men også at det ofte er dårligere lønnsbetingelser for denne typen stillinger sammenlignet med andre stillinger som kandidatene kvalifiserer til.

Sikkerhetsklarering

Tall fra NIFU viser også at en stor andel utenlandske doktorgradsstudenter i Norge kommer fra land som Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg pekte også nylig overfor Minerva at det at en så stor andel phd.-stillinger i Norge besittes av utenlandske kandidater, medfører at vi kan risikere å mangle kandidater med riktig kompetanse til stillinger innen sikkerhet og samfunnsberedskap som krever sikkerhetsklarering.

– Dette er noe vi må være oppmerksom på og vi har tildelt strategiske rekrutteringsstillinger for å adressere dette, sier Nybø til Minerva.

– Derfor bør også virksomheter og bransjer som har behov for sikkerhetsklarert forskerkompetanse i større grad belage seg på å skaffe disse gjennom å støtte egne ansatte gjennom et doktorgradsløp, for eksempel gjennom offentlig sektor-ph.d., mener Nybø.

– Betyr det at man ikke kan regne med at norske universiteter alene vil bekoste utvikling av nødvendig kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap i årene fremover?

– Nei, det er og vil være slik at universitetene og høyskolene har et ansvar for å tilby doktorgradsutdanning og utdanne kandidater som samfunnet trenger.

Nybø peker igjen overfor Minerva på ordningene med offentlig phd. og nærings-phd.  

– Det gir arbeidslivet mulighet til selv å bygge sin kompetanse gjennom at egne ansatte deltar i doktorgradsutdanning i en samfinansiering med myndighetene.

– Vi har blant annet opprettet til sammen 62 rekrutteringsstillinger til ph.d.-utdanning i digital sikkerhet og kryptologi i 2017 og 2018, og i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning inneholder en betydelig prioriteringen av teknologi og IKT med 800 mill. til et teknologiløft over 4 år.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden