Nyhet

De neste 4 årene skal det kreves inn 15 milliarder kroner i bompenger i Oslo og Akershus

Oslo har fått et nytt bompengesystem som skal sørge for økte bompengeinntekter. Men ikke alle må betale mer.

Men ikke alle må betale mer. For de som kjører aller lengst blir det billigere.

Fra 1. juni får Oslo og Akershus et nytt bomsystem med 52 nye bomstasjoner som settes i drift.

Foruten en ny “Indre ring” ved siden av Ring 2 i Oslo med “armer” mot Grefsen og Trosterud, kommer det også nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike.

Samtidig innføres også et nytt takstsystem som blant annet innebærer at prisene halveres, men med innføring toveis betaling i Indre ring og Osloringen, og dessuten en økt rabatt ved bruk av Autopass-avtale fra 10 til 20 prosent.

Hvordan slår det ut?

Selv om endringen har som mål å kreve inn 15 milliarder kroner i bompenger i Oslo og Akershus de neste 4 årene, er det slett ikke alle som må betale mer etter 1. juni.

Bilister som allerede befinner seg innenfor dagens bomring ender faktisk opp med å spare penger med det nye bomsystemet. Riktignok forutsatt at de benytter seg av Autopass-avtale.  

Her er den nye brikkerabatten, som øker fra 10 til 20 prosent, utslagsgivende.

For en bilist som kjører tur/retur fra Holmenkollen til Tjuvholmen i rushtiden er gammel takst med brikke kr 49,50 (uten brikke kr 55,00), mens tilsvarende pris med ny takst blir kr 44,80 (eller kr 42, uten brikke). Altså en prisreduksjon på 9,5 prosent.

En bilist som kjører fra Ryen til Tjuvholmen, og som tidligere ikke har betalt bompenger, vil derimot fra 1. juni måtte betale kr 33,6 i for å kjøre til sentrum og hjem.

For en bilist som kjører bil til jobb hver dag i rushtid med brikke fra Holmenkollen til Tjuvholmen (22 arbeidsdager x 11 måneder), innebærer det en årlig besparelse på kr 1137,4, mens en Ryen-beboer med tilsvarende kjøremønster etter 1. juni må innstille seg på å punge ut med økte bomutgifter på kr 8131,20 kr i året.

Billigere for lengre strekk

Ifølge bomselskapet Fjellinjen, som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune eier i fellesskap, er målet med det nye bompengesystemet blant annet å redusere klimagassutslipp, forbedre bymiljøet, og å bidra til å finansiere vei- og kollektivutbygging.

Likevel samsvarer den nye prisingen langt ifra alltid med kjørt distanse, og dermed altså hverken med slitasje ved bruk av veinettet eller med utslippsnivå.  

En kjøretur fra Klemmetsrud til Ullevål sykehus og tilbake som har en total distanse på 42 km, vil med det nye systemet koste kr. 44,80, mens en kjøretur fra Sagene til Ullevål sykehus og tilbake, med en en avstand på knappe 3 km, derimot vil måtte betale 33,6 kr i bompenger med det nye systemet.

Altså må Klemmetsrud-beboeren betale kr 1,06 per kjørte km, mens bilisten fra Sagene må punge ut med hele 11,2 per km, ti ganger mer.

Størst prisnedgang er det imidlertid for de som kjører gjennom byen og dermed aller lengst:

Dagens bompengetakst for å kjøre fra Sandvika – Lillestrøm og tilbake (ca. 70 km) er kr 65,70, mens ny takst blir bare kr 44.80. Altså en reduksjon på hele 32 prosent fra tidligere, og en km-pris på knappe 0,64.

Byrådslederen svarer ikke

Minerva har ikke lyktes i å få svar på følgende spørsmål, hverken fra byrådsleder Raymond Johansen eller Byrådsavdeling for miljø og samferdsel,

– Reduserte klimagassutslipp og et forbedret bymiljø oppgis som viktige målsetninger med den nye bomringen. Hvordan samsvarer det nye bomsystemet med disse målsetningene?

Minerva har videre ikke lyktes med å få svar på om hvorvidt omfordelingshensyn er lagt til grunn i utformingen av det nye bomsystemet, og heller ikke en kommentar på hvorvidt eksempler i denne artikkelen tyder på at det nye bomsystemet er god omfordelingspolitikk.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden