Mediekritikk

Debattklima og debatten om klima

Aftenposten slipper til tre legfolk for å påstå at en nobelprisvinner tar feil, men avviser en professor på feltet som kan påvise at han hadde rett.

Aftenposten slipper til tre legfolk for å påstå at en nobelprisvinner tar feil, men avviser en professor på feltet som kan påvise at han hadde rett.

Nobelprisvinner Ivar Giæver fikk 26. juni på trykk en kronikk i Aftenposten med angrep på den konvensjonelle oppfatningen om global oppvarming. Kronikken imponerte meg ikke, men i etterkant har mange hengt seg opp i at Giæver påsto at Japan var utsatt for en flodbølge på 40 meter, en detalj som er helt perifer i forhold til hovedspørsmålet. (Det handler her om hvor robust atomkraft er).

Ciceros direktør Pål  Prestrud karakteriserte dette i et tilsvar 4. juli som en ”banal faktafeil”, og kunne opplyse om at tsunamien var maksimalt 15 meter høy. Tidligere hadde Bellonas Nils Bøhmer fått plass til å komme med akkurat samme påstand, med ”japanske myndigheter” som kilde. Når de to trekker frem dette er det ikke fordi dette er et sentral påstand fra Giæver, men hans ”feil” brukes for å diskreditere det han ellers skriver.

Organisasjonen Klimarealistene, som jeg må si jeg er lite imponert over, fikk på trykk et kort tilsvar, der de gjentok påstanden, men var så dumme å oppgi Wikipedia som kilde. Aftenposten har også mottatt et annet svarinnlegg til Presterud, fra professor emeritus Bjørn Gjevik, som forklarer sammenhengen:

Det Presterud viser til er høyden på tsunamien når den treffer land. Det er korrekt at dette var maksimalt 15 meter. Men når den treffer land, forsterkes den av bunntopografien og slår langt høyere, såkalt run-up. Og etter dette målet viser det seg at bølgen nådde 40 meter høyere enn havnivået flere steder. Ved å følge lenkene på Wikipedia, ser man at dette fremkommer i en reportasje på japansk tv, NHK, og der kildene blant annet er Tokyo University of Marine Science and Technology og det japanske meteorologiske instituttet.

Den 25. april meldte USA Today følgende:

The new estimates on wave heights from the United Nation’s Intergovernmental Oceanographic Commission, gathered from Japanese university surveys, show the biggest waves hit the hilly harbor towns north of where the quake was centered. The surge grew in between inlet hills to 124 feet high at the fishing port of Koborinai.

NGDCA, som er en avdeling av USAs NOAA, meldte 11. mars at tsunamien var opptil 38 meter. Coastal Engineering Committee, Japan Society of Civil Engineers, har oppdaterte målinger pr. 22. juni — mange i nærheten av 40 meter.

Aftenposten ville imidlertid ikke ta inn innlegget fra Gjevik, som faktisk er professor i nettopp det han uttaler seg om. Isteden tok de i dag inn et kort innlegg fra Lars Henie Barstad som raljerer over Klimarealistenes Knut I. Bakke og Wikipedia-henvisningen. Barstad (som for øvrig er redaktør for Stortingets nettsider, og dermed ikke har spesiell kompetanse på området), har tydeligvis ikke tatt seg bryet med å følge linkene på Wikipedia. Da ville han ha sett at nettleksikonet også denne gangen ga korrekt og nyttig informasjon

Jeg er vanligvis ikke av dem som roper høyest om at pressen generelt, og Aftenposten spesielt, ikke slipper til motparten i klimadebatten. Men jeg må si at det er en underlig prioritering når tre personer uten spesiell faglig bakgrunn på det aktuelle feltet feilaktig får påstå at en nobelprisvinner tar feil, mens en professor med relevant bakgrunn som kan påvise at nobelprisvinneren har rett, selv om han kunne vært mer presis, blir refusert.

Twitter: @jasnoen

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden