Nyhet

Deling av NRK-sak om likestilling gir advarsel fra Facebook og Faktisk.no

Etter å ha delt en sak fra NRK fikk siden Facebooksiden rasjonalitet denne advarselen.

Bilde: Skjermdump FB

- Hverken Rasjonalitet eller NRK beskyldes av Faktisk.no for å spre falske nyheter, sier redaktør for Faktisk.no, som mener det engelske begrepet «false news» ikke har noen god norsk oversettelse.

Torsdag ettermiddag forrige uke mottok Morten Guldberg en rar beskjed da han logget på Facebook.

På fritiden driver Guldberg Facebook-siden Rasjonalitet. Der deltar han i samfunnsdebatten ved å ta opp ulike samfunnsutfordringer, med ønske om en faktabasert og nyansert debatt. I den anledning hadde han derfor noen uker tidligere lagt ut en anbefaling av en artikkel hos NRK som tok for seg myter om likestilling. Han mente nettopp at det kunne føre til en mer nyansert og konstruktiv debatt om et polarisert tema.

Jobber for en opplyst offentlig samtale

Til Minerva opplyser Guldberg at hans motivasjon for å drive siden er å fremme kunnskap om hvor viktige vaksiner er, om alvoret i klimautfordringene, og å bekjempe vitenskapsmotstand og faktafornektelse, som han mener utgjør et betydelig samfunnsproblem:

– Vi promoterer verdier som anti-rasisme og likestilling, samt forsvarer grunnleggende menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati. Vi motvirker polarisering og radikalisering, og er motstandere av alle typer ekstremisme, enten den er religiøst eller politisk motivert. Og vi har dedikert mye spalteplass til å belyse problematikk relatert til fremveksten av såkalte Fake News.

9. mai delte Rasjonalitet NRKs sak «Fem myter om likestilling» på Facebook

Skjermdump fra Facebook

Til tross for dette mottok Guldberg denne torsdagsettermiddagen en advarsel fra Facebook om at hans atferd på det sosiale mediet bidrar til å spre misoppfatninger. Advarselen kom etter at Faktisk.no faktasjekket saken hos NRK som Guldberg hadde anbefalt, der de konkluderer med at deler av innholdet hos NRK er misvisende.

False News

I meldingen får Guldberg beskjed om at Facebook og Faktisk arbeider med å bekjempe falske nyheter og at NRKs sak inngår i dette arbeidet; og at dersom man fortsetter å dele falske nyheter, vil siden kunne miste synlighet hos Facebook og få inndratt muligheten til å markedsføre seg.

Forrige torsdag fikk Morten Guldberg og Rasjonalitet denne beskjeden på Facebook.

Skjermdump FB

Det får Guldberg til å reagere:

– Det ligger flere tusen timers dugnadsbasert arbeid bak opprettelsen og driften av plattformen. Alt etter hvordan man fastsetter timesatsen, er det altså en egeninvestering på ganske betydelige beløp.

Guldberg legger til at hans Facebook-side ikke er kommersiell.

–  Den eneste «avkastningen» vi får, er at tankegods vi mener er viktig å spre, kan nå ut til et større publikum. Advarsler, som nesten minner mer om dulgte trusler, om at vi kan få rekkevidden vår begrenset, er dermed noe av det mest dramatiske vi kan motta.

–  Nå risikerer vi altså at dette er ideer og verdier som vil få innsnevret sitt publikum. Og hvorfor? Fordi vi delte en relativt ukontroversiell sak fra rikskringkasteren NRK, uttaler en tydelig misfornøyd Guldberg til Minerva.

Nå frykter han at denne praksisen fra Faktisk.no kan bidra til et trangere ordskifte.

– Faren ved denne type advarsler er at de kan føre til utstrakt bruk av selvsensur. Frykten for å få rekkevidden til foretaket sitt begrenset er så stor at det kan føre til at man avstår å dele mange saker man ellers ville publisert. Når selv en nøktern NRK-sak flagges på denne måten, sier det jo en hel del om hvor lista er lagt. Og da innretter man seg nødvendigvis etter det, som betyr at ytringsrommet på en felles arena som Facebook begrenses ganske betydelig.

– Det er ganske dramatisk, og representerer en svært uheldig utvikling. I iveren etter å gjøre opp for gamle synder ser det nå ut til at Facebook (og deres samarbeidspartnere) er på vei til å selv gjøre større skade på det offentlige ordskiftet, uttaler Guldberg.

Beskjeden gir feil inntrykk

På bakgrunn av Guldbergs reaksjoner har Minerva spurt NRK om rikskringkasteren er enig i Facebooks karakteristikk «false news» i forbindelse med NRKs sak; om hva NRK tenker om at aktører som har delt NRKs saker, møter denne type advarsler om redusert synlighet; og hvorvidt aktører som deler NRKs nyhetssaker, i fremtiden bør være bekymret for at de kan bli straffet av Facebook for dette.

Det er nyhetsdirektør i NRK og styreleder i Faktisk.no Helje Solberg som svarer på Minervas henvendelse. Hun påpeker at kategoriseringen av NRKs sak nå er rettet:

– Først vil jeg si at dette er en faktasjekk av en artikkel i NRK som er rettet. Derfor er den ikke lenger markert som «blanding» hos Facebook. Det er i tråd med samarbeidet og en service til leserne at de som allerede hadde delt NRKs artikkel før den ble rettet, fikk beskjed om at det fantes ny og utfyllende informasjon.

Samtidig er hun enig i at beskjeden fra Facebook og Faktisk.no gir et feil inntrykk:

– Facebooks generelle tekst i varselet du viser til, er dårlig tilpasset og gir feil inntrykk. Dette har ingenting med falske nyheter å gjøre, og konsekvensene er ikke slik det skisseres – verken for oss eller andre som har delt denne saken. Dette er et eksempel på at det er behov for justeringer i Facebooks opplegg og kommunikasjon.

– Faktisk har selv vært svært opptatt av å få korrigert slike svakheter ved samarbeidet, og er i dialog med Facebook om dette, avslutter Helje.

Redaktør for Faktisk.no: – «False news» lar seg ikke oversette godt til norsk

Minerva har også bedt redaktør for Faktisk.no, Kristoffer Egeberg om kommentarer til uttalelsen til Guldberg, og spurt om han ser noen problematiske sider ved egen praksis i samarbeidet med Facebook. Han oppforder først Minerva til i stedet å ta kontakt med Facebook, siden beskjeden kommer fra dem:

– Jeg vil oppfordre deg til å be Facebook kommentere uttalelsene fra Guldberg, siden det er Facebooks melding han reagerer på. Selv uten vårt samarbeid ville Facebook, på lik linje med alle andre, stått fritt til å bruke våre faktasjekker i hvordan de vurderer materiale som spres på deres plattform.

Egeberg mener videre at varselet som er blitt sendt, ikke har konsekvenser for Rasjonalitets Facebook-side.

– Når det er sagt, gir delingen av den aktuelle NRK-artikkelen ingen konsekvenser for Rasjonalitet sin Facebook-side, og verken Rasjonalitet eller NRK beskyldes av Faktisk.no for å spre falske nyheter.

– Som administrator av Rasjonalitet sin Facebook-side fikk Guldberg et varsel om at det fantes utfyllende informasjon om saken de allerede hadde delt på sin side. I dette tilfellet at vi hadde foretatt en faktasjekk av saken til NRK, og den ble vurdert til «blanding» i Facebook sitt system.

Egeberg sier videre at mange setter pris på slike meldinger.

– På denne måten får alle som allerede har delt saken, melding om at det finnes utfyllende informasjon – noe vi opplever at mange setter pris på å bli opplyst om. For øvrig rettet NRK raskt opp og opplyste om dette i saken.

Om selve beskjeden sier Egeberg:

– Teksten nederst i Facebook-meldingen som det vises til i artikkelen, er en generell og generisk informasjonstekst om Facebooks kamp mot desinformasjon og feilinformasjon. Den brukes over hele verden, og retter seg verken mot denne faktasjekken, NRK eller Rasjonalitet spesielt. Altså er det ingen i denne saken som beskyldes for å spre falske nyheter.

– Vi synes imidlertid denne meldingsteksten er dårlig formulert og kan misforstås. Facebook kunne med fordel ha kuttet den og heller lenket til siden som forklarer Facebooks samarbeid, slik de gjør innledningsvis i meldingen. Begrepene «false» og «false news» lar seg ikke oversette godt til norsk, noe vi allerede er i tett dialog med Facebook om. Dette er et pågående arbeid, der vi allerede har hjulpet dem med bedre oversettelser og fått endret på mye, men der også en del gjenstår.

VANSKELIG OVERSETTELSE: Redaktør for Faktisk.no mener det engelske utrykket «false news» ikke har noen god norsk oversettelse

Faktisk.no

 

 

Minerva har også rettet følgende tre oppfølgingsspørsmål til Egeberg:

– Hvilket ansvar føler Faktisk.no for de resultater som deres samarbeid med Facebook produserer?

– Kan beskjeder som oppfattes som truende for mottakerne av beskjeden, utgjøre et problem selv om trusselen ikke blir effektuert?

Du sier beskjeden som går ut til Guldberg er «dårlig formulert» og «kan misforstås». Har en organisasjon som Faktisk.no, som har til formål å bekjempe spredning av uriktig informasjon, et selvstendig ansvar for å hindre å bidra til spredning av uriktig informasjon?

Til dette svarer Egeberg:

– Vi mener du bygger denne saken på feil premiss. Delingen av den aktuelle NRK-artikkelen gir ingen konsekvenser for Rasjonalitet sin Facebook-side, og verken Rasjonalitet eller NRK beskyldes av Faktisk.no for å spre falske nyheter. Vi opplever at mange setter pris på å bli varslet når det kommer utfyllende informasjon om poster og artikler de har delt med andre i sin strøm. Å opplyse om dette er ingen trussel.

– Så har vi allerede gitt klart uttrykk for at også vi synes beskjeden det vises til, som er den samme generiske teksten som ledsager faktasjekker over hele verden, er dårlig formulert, og bør forbedres fra Facebooks side. Vi har liten innflytelse over Facebooks engelske tekster. Vi har imidlertid allerede hjulpet dem med bedre oversettelser til norsk og fått endret på mye, men der også en del gjenstår. Dette er et pågående arbeid.

Det har ikke lykkes Minerva å innhente noen kommentar fra Facebook til saken.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden