Stadig flere demokratier i verden

Nesten 6 av 10 land er demokratiske, ifølge en PEW-undersøkelse.

Publisert

Ifølge en ny undersøkelse av det amerikanske forskningsinstituttet PEW har det siden 1976 vært en jevn utvikling i retning av flere demokratier i verden.

PEW har brukt data fra Center for Systemic Peace for å kartlegge utviklingen. Datasettet gjelder for 2016, og for land med en befolkning på mer enn en halv million innbyggere, altså 167 land.

Til tross for utbredt bekymring for demokratiets stilling globalt, viser kartleggingen at mens kun 24 prosent av landene var demokratier i 1976, var andelen oppe i 58 prosent i 2016. Andelen har vært ganske stabil siden begynnelsen av 2000-talelt, men aldri høyere enn i 2016.

I 2016 fikk 33 land maksimal «score». Det var to færre enn rekordåret 2006. Belgia har rykket ned på grunn av økt polarisering mellom flamske og franske samfunn i forbindelse med valget i 2007, mens USA har tapt på forsterket populisme og polarisering under Obama og med valget av Trump.

Nearly six-in-ten governments are democracies

En annen PEW-rapport viser bred støtte for representativt og direkte demokrati globalt.

PEWs undersøkelse er imidlertid ikke den eneste kartleggingen av demokratiets stilling. Freedom House rapporterer om at det de siste 11 årene har vært flere land som har sett en nedgang i friheten, enn som har sett en økning i friheten.

Economist Intelligence Units (EIU) «Democracy Index» viser på sin side en svært stabil situasjon de siste ti årene, men noen negative trender skiller seg ut: EIU har degradert USA fra «full democracy» til «flawed democracy» og peker på at Øst-Europa opplever en særlig svekkelse av demokratiet.