Mediekritikk

Den rå kapitalisten

Dagens Næringsliv refererer påstander om at Romney sendte amerikanske jobber til utlandet. Det har både avisens egen kilde og en uavhengig faktasjekk tilbakevist.

Dagens Næringsliv refererer påstander om at Romney sendte amerikanske jobber til utlandet. Det har både avisens egen kilde og en uavhengig faktasjekk tilbakevist.

Eskil Engdal kobler i en lengre artikkel i Dagens Næringsliv 7. juli de dårlige arbeidsmarkedstallene som ble lagt frem i USA fredag til beskyldningen om at Romney er en rå kapitalist. Engdal gjengir påstandene fra Obamas kampanje og venstresidemedia. Det er greit nok.

Men det blir litt ugreit når han trekker kildene lenger enn det er grunnlag for, og hopper over at mer nøytrale analytikere har tilbakevist første del av denne kritikken.

Det dreier seg om to forhold – outsourcing og skatteparadiser.

Engdal skriver:

President Obama beskylder også motstander Mitt Romney for å ha delt ut amerikanske jobber til kineserne. Washington Post skrev tidligere i sommer at Romneys selskap Bain Capital gjennom 15 år var en pioner i å outsource jobber til India og Kina.

Påstanden får stå uimotsagt og Engdal viser til analytikere som mener at Obamas angrep har gitt resultater, noe som implisitt peker mot at de har faktisk grunnlag.

Washington Post har en egen ombudsmann som behandler klager på avisens dekning, og han responderer på Romneys klage. Han begynner med å forsøke å bortforklare hva avisen faktisk påsto:

The Post’s story does not say that Mitt Romney shipped jobs overseas, although it tiptoes right up to it. It says in its first sentence that, “Bain Capital invested in a series of firms that specialized in relocating jobs done by American workers to new facilities in low-wage countries like China and India.” And these companies were, as the story says, “pioneers in the practice of shipping work from the United States to overseas call centers and factories making computer components.”

Dette er meningsløst hårkløveri. WaPo påsto åpenbart at Bain Capital ”sendte jobber til utlandet”. Men så kommer den viktige innrømmelsen:

The Romney campaign makes two points: First, no U.S. jobs were offshored by these companies during Romney’s tenure at Bain, which ended in 1999. And second, what happened with those companies after Romney left is irrelevant.

On the former point, the campaign makes a pretty good argument. They present a lot of data that show the outsourcing in the late 1990s in the companies was occurring on U.S. soil with U.S. workers, and that the foreign call centers and foreign factories set up by these companies were serving foreign customers — a call center in Japan using Japanese speakers to service Japanese buyers of U.S. software, for example. (…)

So Romney may not have done anything personally to ship U.S. jobs overseas before he left Bain in 1999, and the offshoring trend did accelerate after he left.

Det som står igjen er at det ikke foregikk outsourcing til utlandet mens Romney ledet Bain Capital. Men det er riktig at selskapet senere gjorde dette, og at Romney, i kraft av eierandeler i selskapet, har nytt godt av inntektene dette måtte ha gitt.

Factcheck.org, en institusjon finansiert av Annenberg Foundation, og som i hvert fall ikke tilhører høyresiden, har gått igjennom Obamas påstander. Dommen her er enda mer entydig:

But after reviewing numerous corporate filings with the Securities and Exchange
Commission, contemporary news accounts, company histories and press releases, and the evidence offered by both the Obama and Romney campaigns, we found no evidence to support the claim that Romney — while he was still running Bain Capital — shipped American jobs overseas.

Det er forøvrig interessant at WaPos artikkel ble publisert dagen etter at Obama satt i gang sin kampanje, og i sin tur ga ammunisjon til ytterligere angrep fra Obama.

Kjernen i den andre kritikken Engdal tar opp har bedre faktagrunnlag:

En avsløring i magasinet Vanity Fair denne uken viser at Mitt Romney har kontoer i en rekke skatteparadiser.

Dette er for så vidt kjent fra før, og slik sett ingen avsløring. Men Vanity Fairs artikkel er uvanlig omfattende og detaljert. Den er for øvrig skrevet av skatte-aktivisten Nicholas Shaxson.

Det er en fullt lovlig disposisjon (…). Nå spekuleres det om disse kontoene er opprettet for å unngå amerikanske skatter, noe Romney har benektet.

Dersom formålet er å unndra skatt, er det ikke lovlig. Det er riktig at Shaxson ”spekulerer” i det siste.

Spesielt stilles det spørsmål rundt Romney-selskapet Sankaty High Yield Asset Investors Ltd. På Bermuda. Selskapet ble overført til en stiftelse styrt av Romneys kone dagen før han ble innsatt som guvernør i Massachusetts i 2003.

Dette er ikke korrekt. Det er vanlig prosedyre at politikere, når de blir valgt, overfører sine finansielle aktiva til en såkalt ”blind trust” som styres av utenforstående, for å hindre inhabilitet og mistanke om økonomisk samrøre. Romney opprettet en slik, og det samme gjorde hans kone. De er styrt av Romneys advokat, som foretar investeringsbeslutningene. Sankaty-aksjene ble overført til Ann Romneys blind trust, men det er selvsagt ikke riktig at denne ble styrt av henne. Dette fremkommer klart i Vanity Fair.

Selskapet er heller ikke oppført på Mitt Romneys egen liste over økonomiske interesser.

Shaxson skriver at denne typen investeringer ikke er blant de som er unntatt for kravet om detaljert redegjørelse. Dette står i motstrid til Washington Posts dekning av saken, der det fremgår at han  ikke er pålagt å rapportere slike detaljer til myndighetene. Shaxson skriver også at Romney oppga dette i sin selvangivelse for 2010. Jeg kjenner ikke til Romneys begrunnelse for å ikke har oppgitt dette separat tidligere, men det kan muligens skyldes at selskapet kan være av den sovende typen og er verdsatt til null, ifølge selvangivelsen (Washington Post).

National Review har for øvrig publisert en kritikk av Shaxsons artikkel.

Det kommer åpenbart til å bli gravet mer i Romneys investeringer og inntekter fremover. En ting er om det blir påvist at Romney har brutt loven for å unndra skatt. Det vil naturligvis være veldig alvorlig for hans kandidatur. Noen vil også mene at det svekker hans personlige troverdighet at det er uklarheter rundt dette.

En annen ting er om Romney utnytter eksisterende lovverk for å betale minst mulig skatt. Det siste har Romney aldri benektet. Han har uttalt at han betaler så mye skatt som loven tilsier, men ikke en cent mer. Hvorvidt dette er umoralsk oppførsel er opp til velgerne å bedømme. Jeg antar at mange amerikanere deler Romneys syn, og at angrep på moralsk grunnlag – at Romney frivillig burde betale mer skatt enn lovverket tilsier, ikke vil bite.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden