Snoen Blogger

Den rødgrønne pressen

Årets undersøkelse av journalistenes ståsted viser at regjeringen har en av sju journalister bak seg.

Årets undersøkelse av journalistenes ståsted viser at regjeringen har en av sju journalister bak seg.

Hvert år legges det frem en undersøkelse av journalisters og redaktørers holdninger, inkludert partivalg, på Nordiske Mediedager i Bergen. Årets undersøkelse inneholder ingen store overraskelser. Tabellen nedenfor viser resultatene helt tilbake til 2005.

journalister parti 2016Resultatene kan svinge litt fra år til år, og endringene speiler i høy grad bevegelser blant velgere flest.

Den røde blokken – AP, SV og Rødt har alltid (bortsett fra 2013) ligget godt over 50 prosent i disse målingene, selv om de røde ikke er så dominerende som i Danmark og Sverige. Frem til 2010 var omkring to av tre journalister røde. I år er det 56 prosent som hører hjemme her, mot 59 prosent i fjor. Rødt har nå sin største oppslutning, og har gått gradvis frem blant journalistene. Frem til sist stortingsvalg hang det trolig sammen med en tilsvarende tilbakegang for SV. Regjeringsdeltakelsen slet på, også blant partiets venner i pressen. Etter regjeringsskiftet har SV stabilisert seg. Arbeiderpartiet har i alle år vært størst blant journalistene, med en drøy tredel bak seg, men dette gjenspeiler omtrent oppslutningen i folket. Det er altså først og fremst Rødt og SV som står for venstresidens overrepresentasjon.

De siste årene har MDG dukket opp på listene som egen kategori, og med en økende tendens, selv om det er en liten nedgang fra i fjor, i samsvar med at partiet ikke er like heite blant folket heller. Legger vi MDG til den røde blokken (og vi tar ikke debatten om dette her), utgjør den de to siste årene mer enn to tredeler av journalistene. Vi er altså tilbake til situasjonen frem til 2010, men nå med MDG som del av rød blokk.

Høyresiden er tilsvarende grovt underrepresentert. Høyre ligger klart, men ikke dramatisk under sin oppslutning i folket. FrP er nærmest fraværende blant journalistene, og trenden er negativ. For Høyre skiller trenden seg klart fra folket etter regjeringsskiftet. Mens partiet i de siste årene av Stoltenberg-regjeringen sto nesten like sterkt i pressekorpset som i folket, er det nå blitt et betydelig sprik.

Venstre har alltid stått sterkt i pressen, og skårer stabilt litt over 10 prosent, med noen unntaksår hver vei. KrF og Senterpartiet er derimot stabilt underrepresentert, men langt fra så sterkt som Fremskrittspartiet.

Årets undersøkelse inneholder også en rekke spørsmål om skole og skolepolitikk. Mens 36 prosent av lærerne mener at mediene bør fokusere mer på deres lønn, er bare 21 prosent av journalistene enige i det. Derimot vil 65 prosent av journalistene fokusere mer på lærernes kompetanse, mens 35 prosent av lærerne svarer dette. Dette kan man tolkes som en kritisk holdning fra journalistenes side – ikke bare mas om mer penger, men også bedre lærere. Bare 6 prosent av lærerne synes at resultatene fra nasjonale prøver på den enkelte skole er viktig informasjon som befolkningen bør få vite om, mens hele 41 prosent av journalistene mener dette.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden