Debatt

Derfor er forslaget til etterretningslov for dårlig

Bilde: www.thoughtcatalog.com

Alle har googlet noe de ikke ønsker å dele med naboen eller sjefen. Men problemene med E-tjenestens lovforslag handler ikke bare om personvernet.

Mennesker tilpasser seg omgivelsene sine. Hver og en av oss gjør ting alene eller i private rom som vi ikke gjør på bussen. Vi baktaler andre, piller nese eller ser på porno. Alle har vært litt «sleivete» på telefonen eller googlet noe de ikke ønsker å dele med naboen eller sjefen. Når livet leves på nett kan potensielt alle dumme ideer, ufullstendige argumenter, informasjonssøk og samtaler lagres i evig tid.

Med forslag til ny lov om Etterretningstjenesten åpner for såkalt «tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon». E-tjenesten får en digital «kopimaskin» som samler informasjon om hvem som snakker sammen, hvor lenge og hvor ofte de kommuniserer, og hvor de befinner seg (dette kalles metadata). I tillegg kan innhold i for eksempel en SMS eller e-post lagres, hvis visse kriterier er oppfylt.

Verktøyet blir beskrevet som «alvorlig», «dramatisk» og «digital masseovervåkning». Faktisk var hele 71 av 77 innsendte kommentarer til lovforslaget delvis eller svært kritiske. Inkludert riksadvokaten, PST og Kripos! Forsvarsdepartementet hevder at Etterretningstjenesten, som i utgangspunktet bare er opptatt av utenlandske trusler, ikke skal samle informasjon om nordmenn. Så hva er egentlig problemet?

I realiteten vil bortimot all elektronisk kommunikasjon automatisk passere landegrensen. E-post mellom to nordmenn tar gjerne en snarvisitt innom en amerikansk eller irsk server. Det er heller ikke mulig reelt å skille «de snille» og «de slemme» eller «nordmann» fra «utlending». Selv om du ikke gjør noe galt, er det dermed stor sannsynlighet for at din datatrafikk vil samles inn «på slump». Særlig fordi lovforslaget gir mulighet for å inkludere to ledd i kommunikasjonskjeden, altså sjekke hvem som snakker med dem som snakker med en mistenkt. Et telefonnummer kan potensielt gi tilgang til metadata om 25 000 personer.

Etterretningstjenesten vil få en teoretisk tilgang til store mengder informasjon som ikke er relevant for deres arbeidsoppgaver. Kontrollregimet er basert på et stikkprøveformat og rettsforhandlinger hvor E-tjenesten stiller med sakkyndig og tiltalte ikke nødvendigvis har advokat til stede.

Enda mer problematisk er det at i mange sårbare situasjoner «passer bukken havresekken». E-tjenesten skal for eksempel selv bestemme når behovet for tilgang til fortrolig kommunikasjon, som fra kontakten mellom journalist og kilde eller lege og pasient, er tungtveiende nok.

Taushetsplikt skal sikre at ingen kvier seg for å oppsøke helsehjelp. Ellers kan for eksempel epidemier spre seg. Trygg kommunikasjon med advokat er en forutsetning for god rettshjelp og dermed rettsstaten. Kildevernet skal sikre at enkeltpersoner kan varsle om overgrep eller maktmisbruk. Frykt for sanksjoner vil svekke storsamfunnets tilgang på viktig informasjon. Å sikre fortrolig kommunikasjon er derfor viktig langt utover den enkeltes personvern.

Alle er enig om at vi må ruste oss bedre til å møte det digitale trusselbildet. Men dette er ikke nødvendigvis veien å gå! Innsamlingen av data vil føre til en gigantisk høystakk av informasjon. Vi makter ikke å se mønstre dersom informasjonsmengden blir for stor. De fleste «vellykkede» terrorangrep er faktisk utført av personer som allerede er oppført på en eller annen liste. Kompetente trusselaktører har også en rekke verktøy for å maskere identitet og plassering, de kan kommunisere kryptert, og overvåkning av radikaliserende forum vil sannsynligvis generere så mange ledetråder og falske positive treff at ressursene ikke strekker til.

Å gjøre «noe» er ikke nødvendigvis det samme som å gjøre det riktig eller effektivt. Dagens lovforslag er for dårlig.

De kritiske innspillene tilsier et nytt høringsforslag, og en ny høringsrunde er på sin plass.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden