Politikk

Derfor tapte Stang

Fabian Stang ble vraket av flertallet i nominasjonskomiteen i Oslo Høyre.

Fabian Stang er populær blant medlemmene, men ikke noen favoritt i partiapparatet.

Fabian Stang hadde medlemmene i ryggen, mens partiorganisasjonen strittet mot hans kandidatur. Nominasjonskomiteen valgte å lytte til partiapparatet og satte Fabian Stang på 8. plass og Stefan Heggelund på 6. plass.

Medlemmene hadde satt ham på 3. plass. Men blant lokallagene var det kun Ullern og Grorud Høyre som ville ha den tidligere ordføreren på sikker plass på listen.

– Resultatene fra prøvenominasjonene viser et sprik mellom medlemmene som deltar i bydelsforeningenes og sideorganisasjonenes prøvenominasjoner og urnominasjonen, sier Eirik Lae Solberg, leder av Oslo Høyres nominasjonskomite.

 Han tilhørte et mindretall som ønsket Stang på 6. plass, den siste sikre plassen på Høyres liste.

– Både urnominasjonen og resultatet fra bydelene og sideorganisasjonene har vært viktige for komiteen. Det er ikke noen annen vekting enn at man har sett på prøvenominasjonene urnominasjonen og gjort seg opp en mening om hver enkel kandidat, etter at disse har blitt intervjuet av nominasujonskomiteen.

Stor støtte

Lae Solberg var en del av mindretallet som ønsket Fabian Stang og ikke Stefan Heggelund på 6. plass.

– Da la jeg vekt på at han fikk stor støtte i urnominasjonen, og at han har en sterk posisjon blant innbyggerne i Oslo.

– Det blir sagt at Stang er en politisk lettvekter?

– Han har tung erfaring som ordfører i Oslo, men det er ikke tvil om at det har vært vanskelig valg. Stang har solid erfaring fra lokalpolitikken, mens Stefan Heggelund har gjort en meget god jobb på Stortinget.

– Hvorfor valgte flertallet Heggelund?

– Flertallet la vekt på den solide innsatsen han har lagt ned på Stortinget, og at bydelsforeningene har satt Heggelund høyt i sine prøvenominasjoner.

Populær

Fabian Stang har av tilhengerne blitt omtalt som en stemmesanker.

– Det er opplagt at Fabian Stang er en populær politiker. Vi analyserte listeendringene man kunne gjøre ved stortingsvalget sist. Der stod Stang helt nederst, men ingen fikk flere positive endringer enn ham. Så han er et sterkt kort for Høyre, og man skulle tro det talte til hans fordel, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for Samfunnsstudier.

Oslo Høyre var blant de første i Norge som innførte urnominasjoner. Bergh sier at fenomenet skaper nytt spillerom for kandidater som ikke nødvendigvis har støtte fra partiledelsen.

– Det skaper en egen dynamikk, og medlemmenes synspunkt får en egen tyngde.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden