Nyhet

– Det er ikke et mål for FrP å stå i skyggen av Høyre

Bilde: Espen Teigen

Sylvi Listhaug er aktuell som ny nestleder i Frp. Hun sier partiet aldri har vært tjent med å snakke med innestemme.

I smalgangen mellom partibodene på Arendalsuken har det blitt trang om plassen. På FrPs valgbod har ingen andre enn Sylvi Listhaug tatt seg tid til å samtale med velgerne. Nå er hun også blitt aktuell som ny nestleder i partiet og møter Minerva til et intervju.

– Du nevnes av flere som mulig ny nestleder i FrP, er det allerede avklart på bakrommet at det blir deg?

– Det er ingenting som er avklart på noe bakrom her. Det er noe partiet står suverent til å avgjøre på landsmøtet. Men i den situasjonen vi nå er i er det slik at sentralstyre står fritt til å supplere ledelsen med en ny nestleder. Om det har jeg sagt at jeg er beredt til å påta meg det ansvaret.

– Finnes det noen andre kandidater?

Nei, ikke som jeg er kjent med.

– Siden du gikk av som justisminister i april har FrP blitt nærmest halvert på meningsmålingene, opplever du at dere har en kommunikasjonsutfordring?

– Jeg har ingen analyse på det utover at 10 prosent er altfor lavt, men målinger går opp og ned. Det var ingen som trodde vi skulle få 15 prosent ved valget, men det fikk vi til og jeg er sikker på at vi skal klare det igjen.

– En kjent målsetning blant de borgerlige partiene er å utvide regjeringen til å også inneholde KrF, og derved skape en flertallsregjering. Samtidig er det slik at flere i KrF, blant annet Erik Lunde i KrFs landsstyre har uttalt at det blir vanskeligere om du blir FrPs nye nestleder. Hva tenker du om det?   

– Jeg tenker at Erik Lunde og KrF ikke har noe med hvem som sitter i ledelsen i FrP. Det kan FrP bestemme helt selv.

Men er det et viktig mål for deg at KrF skal bli med inn i regjering, eller deler du ikke den målsetningen?

– Det får være opp til KrF å avgjøre hva de vil gjøre. Jeg merker meg jo situasjonen i KrF i dag, hvorpå flere melder seg ut av partiet fordi det har blitt for venstrevridd. Hva de til slutt ender på det vet ikke jeg, men slik de holder på nå har i hvert fall ikke styrket dem. Så vi får se hva som skjer.

– Flere av dine kritikere peker på at du ofte lager så mange kontroverser at det blir vanskeligere å få gjennomslag for politikken. Hva mener du om den kritikken?

Det viktigste for oss å få oppmerksomhet rundt den politikken vi står for. En kritikk regjeringen nå møter er at man ikke får godt nok frem resultatene våre. Dessuten så må vi ha diskusjon og meningsbrytninger for å flytte politikken. Det er ikke et mål i seg å være enig om alt, hvorfor skal vi da ha flere partier? Fremskrittspartiet må være Fremskrittspartiet. Det er ikke et mål for oss å stå i skyggen av Høyre.

– Men er du enige eller uenig med dem som sier at det blir vanskeligere å selge politiske ideer og reformer til de andre partiene når det blir for mange kontroverser?

Nå lager ikke jeg lenger politikk i et departement, men jeg opplever at da jeg var statsråd så fikk jeg til mange endringer. Til tross for at det var mange kontroverser da jeg var statsråd fikk vi også til tidenes innstramminger i innvandringspolitikken. I tillegg er det slik at mange av disse såkalte kontroversene er sitater som vridd og vrengt til noe helt annet enn de var ment som. Den virksomheten har det gått sport i hos mange. Jeg kan ikke noe for at folk velger å misforstå. Samtidig er det slik at det også har bidratt til debatt og debatt har jo aldri skadet.

– Så de som sier at man må snakke om innvandring med innestemme for å få gjennomslag tar feil?

Ja, vi har fått til tidenes innstramminger. Dessuten så har vi skapt en debatt i andre partier også. Bare se på Arbeiderpartiet, den ene dagen uttaler Masud Gharahkhani seg som om han har gått på kurs hos meg. Den neste dagen så vil Arbeiderpartiet i Bergen ha 5000 nye kvoteflyktninger, så der har vi fått frem at det eksisterer en stor splid.

– Men du selv ble jo felt på en kontrovers knyttet til et Facebook-utspill. Var det så lurt?

– Det vil jeg ikke svare på nå. Det skal jeg komme tilbake til i boken min, så du får kjøpe den.

– Flere kommentatorer har pekt på at det finnes et skille internt i FrP mellom de som er mer blankpolerte og omtales styringsdyktige og det som omtales som det ekte FrP som er tettere på grasrota og snakker rett fra levra. Hvilke tanker gjør du deg om det? Og hvordan plasserer du deg selv?

– Jeg mener det bare noe som er oppsnakket av journalister og andre forståsegpåere. Veldig få av de kjenner vårt parti. Jeg ser det er noen som uttaler seg til journalister anonymt om ting det ikke er noe kilde på som dukker opp i misvisende kommentarartikler. Det er få som kjenner Fremskrittspartiet, men jeg kjenner det kjempegodt.

Så du opplever ikke selv at du er kontroversiell internt?

«Absolutt ikke» svarer Listhaug, og ser på rådgiver Espen Teigen som nikker bekreftende.

Listhaug deltar bare en dag på årets Arendalsuke. I morgen skal hun reise videre for å snakke med velgere i Agderfylkene. Her er det bare dørgende kjedelige foredrag med spørsmål fra folk som allerede har bestemt seg, sier hun.

Fra forsiden