Politikk

Det mørkner i USA

Trump spiller på rasistiske og anti-muslimske strenger. Responsen er skremmende god.

Trump spiller på rasistiske og anti-muslimske strenger. Responsen er skremmende god.

Jeg har støttet den republikanske kandidaten i det amerikanske presidentvalget siden Reagan, muligens med unntak av Bob Dole i 1996. (Jeg husker ikke helt – Dole var ikke akkurat inspirerende og Clinton var en ganske god president, dersom man ser bort fra hans personlige livsførsel). De siste ti-femten årene har jeg brukt ganske mye tid på å forklare nordmenn at det går an å stemme på republikanerne uten å være dum og/eller ond.

Og fremdeles mener jeg dette. Men jeg mener også at en stor del, kanskje de fleste av de som stemmer på Donald Trump er dumme og/eller onde. Det betyr også at jeg, dersom Trump skulle bli nominert, foretrekker at velgerne i år gir Clinton sin stemme – ja endog Sanders ville jeg ha foretrukket fremfor Trump.

En grunn til det er hans klare autoritære trekk, som jeg kommer tilbake til en i annen artikkel. (Jeg drøftet i november om han kan kalles fascist).

En annen grunn er at mannen ikke kan sette sammen tre setninger uten å lyve. Vi er vant til at politikere ikke er totalt sannferdige, men dimensjonene her er helt annerledes. (Det skulle være unødvendig å dokumentere dette over 15 sider, men John Oliver hadde i går en rekke gode eksempler i sitt program. Og noen eksempler kommer frem nedenfor).

En tredje grunn, og den jeg skal se nærmere på i denne artikkelen, er at mannen kynisk spiller på rasistiske strenger for å vinne stemmer. Og det har vært et vellykket grep.

Trumps appell på dette området betyr også at jeg tidligere har undervurdert den latente rasismen eller fremmedfrykten som ligger i en del av det amerikanske folket, særlig på republikansk side. Eller mer presist, at flere enn jeg trodde hadde dette liggende latent, og at flere enn jeg trodde lar dette styre sitt politiske valg.

En grunn til at jeg har tatt feil i dette, er at meningsmålinger over lang tid har vist et flertall for en mer liberal innvandringspolitikk. Det er for eksempel bare omkring en firedel som vil sende ut ulovlige innvandrere, Trumps fanesak. Men intensiteten er tydeligvis sterkere på den andre siden, og republikanerne er selvsagt mindre innvandringsliberale.

Nedenfor skal jeg drøfte hvorvidt Trump fremmer rasisme på flere måter. For det første gjennom Trumps egne standpunkter og uttalelser. For det andre ved å gjengi hva hans tilhengere sier og mener – både i form av anekdotiske bevis – uttalelser fra folk som støtter ham, og meningsmålinger blant de samme. En restriktiv innvandringspolitikk er ikke det samme som rasisme, og jeg drøfter derfor dette bare unntaksvis nedenfor.

Min beskyldning er alvorlig. Derfor er det også nødvendig at dette blir en lang artikkel.

Trumps standpunkter
Trump slo an tonen allerede da han lanserte sitt kandidatur 16. juni i fjor. Han snakket om at Mexico ”sendte folk med mange problemer”, altså at de ikke kom av seg selv, og sa følgende om meksikanerne:

“They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists. And some, I assume, are good people.”

Veldig sjenerøst å åpne for at noen meksikanere kan være bra folk. For øvrig er det ikke riktig at førstegenerasjons innvandrere er spesielt kriminelle. Snarere har de som gruppe lavere kriminalitetsrate enn de som er født i USA. Noen dager senere ble han konfrontert med sine uttalelser av CNNs Jake Tapper, og utvidet det til å gjelde flere enn meksikanere:

“You have people coming in, and I’m not just saying Mexicans, I’m talking about people that are from all over that are killers and rapists and they’re coming into this country.”

Da Tapper innvendte at mordere og voldtektsforbrytere utgjorde en liten andel, svarte Trump:

“I don’t think it’s a small percentage, it’s a lot. But it’s not Mexicans necessarily. They’re coming from all over.”

I august angrep to menn i South Boston en hjemløs hispanic, og en av politimennene som arresterte dem fortalte at en av dem hadde sagt at ”Donald Trump was right—all these illegals need to be deported.” Da Trump ble konfrontert med dette svarte han:

“I think that would be a shame, but I haven’t heard about that. I will say that people that are following me are very passionate. They love this country, and they want this country to be great again, and they are very passionate, I will say that.”

Litt senere innså Trump at dette var en smule umusikalsk å rose folk for å være «engasjerte» etter å ha banket opp noen, og fordømte angrepet.

På et valgmøte i september slo en tilhengere i salen fast at Obama var muslim, og at muslimene skapte problemer, hadde treningsleire for å drepe amerikanere og at man ”måtte bli kvitt dem”. Trumps svar var at de trengte dette spørsmålet og at «We’re going to be looking at a lot of different things. You know, a lot of people are saying that and a lot of people are saying that bad things are happening. We’re going to be looking at that and many other things.»

I november ble Trump spurt av en journalist om han ville registrere alle muslimer i landet i en database. Først svarte han at han ikke ville utelukke det. Så var han absolutt for det, for til slutt å benekte at han hadde tatt stilling. Da han ble spurt om hvordan en slik registrering skilte seg fra nazistenes registrering av jøder svarte han: ”You tell me”.

Trump gjentok i november flere ganger at han hadde sett tusenvis av muslimer i New Jersey feire at tvillingtårnene falt – en åpenbar løgn som han likevel har holdt fast på (og som hans tilhengere sier de tror på). Slike konspirasjoner er åpenbart ikke bra for harmonien mellom ulike folkegrupper i USA.

I november retvitret han en oppdiktet statistikk som viste at 81 prosent av hvite blir drept av svarte (faktum er 15 prosent). Avsenderen var en nynazist, men tweeten gikk via andre, slik at man ikke kan påstå at Trump burde visst hvem han var. Men han burde ha reagert på innholdet, ikke bare sendt det videre.

I januar retwitret han @WhiteGenocideTM,tilhørende i «Jewmerica».

I helga ble han lurt av en tulletweet fra @ilduce2016 som han retvitret: “It is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep”. Det er ikke vanskelig å tro at Trump ikke aner hvem Il Duce var. Da han ble konfrontert med at han spredde Mussolinis ord, svarte han at han ville bli “associated with interesting quotes. Mussolini was Mussolini. . . . What difference does it make?”

Dette er ikke enkeltstående tweeter. Marshal Kirkpatrick undersøkte alle Trumps retweets en uke i januar, og fant at 28 prosent av dem han retvitret fulgte minst en av de 50 fremste hvite nasjonalistkontoene på twitter, og at 62 prosent fulgte minst tre som hadde brukt hashtaggen #WhiteGenocide i det siste. Så bør det nevnes at det ikke nødvendigvis er slik at alle som følger slike folk er hvite nasjonalister selv. Men andelen er likevel interessant.

I desember, etter terroraksjonen i California, slo Trump fast at ingen muslimer skulle slippe inn i USA før ”man fant ut hva som foregikk”. Senere ble dette moderert til ikke å gjelde amerikanske statsborgere som befant seg i utlandet. En slik diskriminering utelukkende basert på religion er sterkt i strid med den religionsfriheten USA er grunnlagt på, og faller etter mitt skjønn inn under rasismebegrepet.

I desember deltok han også på et møte hos Republican Jewish Coalition, der han luftet flere stereotypier om jøder, blant annet at de som ham, var flinke til å forhandle. Og som kjent kontrollerer jødene USA gjennom pengemakt. Trump sa:

«You’re not going to support me because I don’t want your money, you want to control your own politician.»

(Det bør nevnes at Trumps datter Ivanka er jødisk konvertitt.)

I den senere tid har Trump gjentatte ganger fortalt en vandrehistorie (den er en myte) om at general Pershing fikk muslimsk gerilja på Fillippinene henrettet ved hjelp av kuler dyppet i griseblod. Det er tydeligvis et poeng å fornærme religionen til dem man skal skyte. Her er historien slik den ble fortalt forrige fredag, gjengitt av Mother Jones.

«General Pershing was a rough guy,» Trump said. He explained that during the early 1900s, when the general was battling Muslim insurgents in the US-controlled Philippines, he decided to make a point:

He caught 50 terrorists who did tremendous damage…and he took the 50 terrorists and he took 50 men and dipped 50 bullets in pig’s blood. You heard about that? He took 50 bullets and dipped them in pig’s blood [which is considered haram]. And he has his men load up their rifles and he lined up the 50 people and they shot 49 of those people. And the 50th person, he said, you go back to your people and you tell them what happened. And for 25 years there wasn’t a problem.

«We’ve got to start getting tough and we’ve got to start being vigilant and we’ve got to start using our heads or we’re not gonna have a country, folks,» Trump concluded.

Etter at Marco Rubio forrige uke trakk frem at Trump blir saksøkt av flere misfornøyde kunder ved hans nedlagte Trump University, svarte Trump at dommeren i saken ”er veldig fiendtlig innstilt» til ham og gjorde et poeng av at dommeren er ”spanish”, senere rettet til ”hispanic”.

Søndag ble Trump intervjuet av Jake Tapper hos CNN, som gjentatte ganger ville ha ham til å ta avstand fra David Duke, tidligere leder (såkalt ”grand wizard”) i Ku Klux Klan, som torsdag meldte at det å stemme på en av Trumps rivaler ville være ”forræderi mot din arv”. Trump nektet å gjøre dette, og begrunnet det med at han ikke visste nok om Duke, noe som er løgn. Etterpå prøvde han å lure seg unna med at han ikke hørte spørsmålet, noe som også er en løgn. Det skal sies at han når tar avstand, og også gjorde det i farten før intervjuet med Tapper, men ikke akkurat med noen stor overbevisning: “OK, all right, I disavow, OK?” Historien om Trump og KKK/Duke ble fortalt i New Yorker på mandag. At hans far, som etablerte familieformuen, ble arrestert i en KKK-demonstrasjon i 1927 kan man knapt holde mot sønnen.

Noen savner kanskje Trumps gamle beskyldninger om at Barack Obama er født i Kenya. Det kan oppfattes rasistisk, men jeg fører det på generelle kontoen for konspirasjoner og dirty tricks. Trump har som kjent vært veldig opptatt av at kanadisk-fødte hispanic Ted Cruz ikke har rett til å bli president, og en liten stund også spekulert i at kubansk-ættede Rubio (som utvilsomt er født i USA) ikke skulle være formelt kvalifisert.

Er man velvillig og tolker hver enkelt av disse historiene i beste mening, kan man kanskje forklare dem som ubetenksomhet eller unøyaktigheter  – og et par av dem fremstår som ganske uskyldige, som det med den ”spanske” dommeren. Men sett i sammenheng fremstår de som et systematisk spill på rasistiske strenger.

Meningsmålinger
I flere meningsmålinger er det stilt spørsmål som har med rase, etnisitet og muslimer å gjøre. Alle viser at en betydelig del av republikanere, ikke bare Trumps velgere, har negative holdninger. Men de viser også systematisk at dette i betydelig større grad gjelder hans velgere.

Slike målinger – der mange av dem har svært mange spørsmål, gir ikke nødvendigvis et presist bilde. Når man kommer til spørsmål 25, kan det være fristende å gi litt faen. Men svarene er som de er, og sett i sammenheng er de ganske skremmende.

En YouGov-måling fra november viser klar sammenheng mellom oppslutningen om Trump og det å mene at muslimer utgjør en umiddelbar trussel mot USA og høye anslag av hvor mange muslimer som støtter IS. Målingen var tatt opp før terroraksjonen i San Bernardino.

En PPP-måling i North Carolina i desember viste at 67 prosent av hans velgere ville ha en nasjonal database over muslimer (som vi så over benektet Trump at han hadde gått inn for det, men hans tilhengere tok åpenbart signalet), 44 prosent ville forby islam og 51 prosent ville stenge landets moskeer.

En YouGov-måling fra januar viser at en tredjedel av hans velgere støttet interneringen av japanere under 2. verdenskrig (Cruz-velgerne var like ille).

En YouGov-måling fra januar inneholder spørsmål der man skal rangere ulike grupper etter hvor mye man liker dem – svarte, latinos, muslimer, homser, transer og feminister. Dette gjelder altså ikke bare rase, selv om indeksen som sammenfatter dette noe misvisende omtales som en etnosentrisme-indeks. Trumps velgere var klart mest etnosentriske.

En PPP-måling i South Carolina i februar viste at bare 69 prosent av Trumps velgere sa seg uenig i at hvite er en overlegen rase, mens 16 prosent var enige og 14 prosent usikre. Samme måling gir 62 prosent støtte blant hans velgere til Trumps forslag om en nasjonal database over alle muslimer, og 33 prosent mener at islam bør forbys i USA. Bare 24 prosent sa at det var glad for at nordstatene vant borgerkrigen, mot 38 prosent som ønsket sørstatene hadde vunnet.

Valgdagsmålingen fra South Carolina viste at hele 74 prosent støttet et midlertidig forbud mot innreise for muslimer som ikke er statsborgere. 41 prosent av disse stemte på Trump. Men Trumps standpunkt her har altså bred støtte blant republikanske velgere.

Seth Stephens-Davidowitz har undersøkt den geografiske spredningen av rasemessig ladede søk på Google, og finner ganske godt samsvar mellom dette og Trumps oppslutning.

Og så bør vi også kvittere ut at YouGov-målingen i januar ga som resultat at 20 prosent av Trumps velgere var imot Lincolns presidentdekret som friga slavene. Dette fremheves gjerne som det fremste beviset på at Trumps velgere er rasister, men ser vi nærmere på undersøkelsen, holder ikke det. For det første kan svarene være farget av de foregående spørsmålene, som viser stor generell motstand mot bruk av slike ”executive orders,” som Obama i økende grad har benyttet seg av. Men viktigere: Bare 71 prosent av alle svarte sa de var for denne beslutningen, og 60 prosent av hispanics. Og 10 prosent av Bernie Sanders velgere var også imot ordren. Det indikerer at mange ikke helt skjønner spørsmålet. Dette resultatet bør vi derfor se bort fra.

Tillegg 17. mars
I illinois er det personvalg på delegater. Trump-delegater med navn som ikke høres anglo-saksiske ut fikk systematisk færre stemmer, noe som trolig kostet Trump tre delegater. En betydelig del av Trump-velgerne lot altså sine fordommer gå foran Trumps interesser.

Rasistiske miljøer og organisasjoner
At David Duke støtter Trump er ikke i seg selv noe bevis på at Trump er rasist, men når slik støtte er bred og systematisk, må vi anta at det er noe som appellerer til denne gruppen. Langt fra alle som støtter Trump er rasister, men de fleste rasister støtter Trump.

Tolv dager etter at Trump startet sin kampanje, fikk han støtte fra USAs ledende nynazistiske nettsted – The Stormer, som oppfordret hvite menn til ”vote for the first time in our lives for the one man who actually represents our interests.” I en reportasje i New Yorker 31. august snakket Evan Osnos med en rekke ledende hvite ”nasjonalister” om deres støtte til Trump. Washington Post hadde også nylig en artikkel om samme tema:

“Stormfront, one of the most popular white nationalist websites, claims that a surge of Trump-inspired traffic has forced administrators to upgrade their servers, according to Politico.”

Den 27. februar fikk Trump støtte fra Jean-Marie Le Pen, en mann som er så ytterliggående at hans egen datter har fått ham ekskludert fra Nasjonal Front.

Møt Trumps velgere
Sarah Abramsky, en reporter for venstreorienterte The Nation, intervjuet tilfeldige mennesker som sto i kø for å komme inn til et Trump-arrangement foran caucuset i Nevada. Slik informasjonsinnsamling må selvsagt tas med en klype salt, både fordi utvalget er tilfeldig, og fordi intervjueren har en agenda. Flere av dem hun snakket med flagget holdninger som ligger i utkanten av det vi har sett i målingene ovenfor, og er forhåpentligvis ikke representative. La meg sitere:

”Meet Gene A., retired supervisor at a sugar factory. What did Gene think about Trump’s calls to “temporarily” bar Muslims from entering the country?

“They’d be happier in their own country where they can pray the way they want. They’re not here in America to do any good. They’re here to do evil.”

Would he expel all Muslims from America?

“Absolutely. You can’t tell the good from the bad, so you have to throw the baby out with the bathwater. I’d give ’em a choice—a trench on one side or a ticket out of here.”

Are you talking about execution?

“Absolutely. That’s what they do to us in their countries. I’d give ’em a choice: Get out of here or else.”

At his words, a lady sitting nearby gave a thumb’s up, and murmured her agreement.

Meet Gene and Margo Perkins. Gene is a retired carpenter.

Gene: “They ought to register all Muslims. The Muslims, or ISIS, or whatever you want to call them, they should be screened.”

Did Trump’s comments, last Friday, about executing terrorists by shooting them with bullets dipped in pigs’ blood bother him?

“Not really. What are they doing over there? No difference. He’s giving them mercy. Shooting them, not cutting their heads off, not killing women and children. You fight fire with fire. The Bible says if they don’t want to conform to what society is like, get rid of them. What did God tell Joshua? Get rid of every man, woman, child and beast. If the Lord says it’s okay, he has the final say-so.”

Og så videre.

Jeg finner det vanskelig å komme utenom at USA ikke har sett en kandidat som så sterkt spiller på rasistiske strenger siden sørstatsdemokraten George Wallace i 1968.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden