Politikk

Dette sa Stortingspolitikerne om FNs migrasjonsavtale

Bilde: Stortinget

– En pinlig affære der Stortingets tid misbrukes for å få et regjeringsparti ut av en knipe, sa Audun Lysbakken (SV).

I et ytterst spesielt ritual debatterte Stortinget i går hvorvidt Norge skal tilslutte seg FNs migrasjonspakt. Dette skjedde to dager etter at Norge sluttet seg til avtalen gjennom akklamasjon på FNs toppmøte i Marrakech den 11. desember i år.

Her følger noen utdrag fra hva politikerne sa om migrasjonspakten under behandlingen i Stortinget.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H):

– Hver generasjon står overfor utfordringer som er unike. For vår generasjon er en av disse migrasjon. En utfordring som i tillegg til nasjonal politikk må håndteres gjennom samarbeid mellom stater, da nasjonalstaten i mange situasjoner vil komme til kort.

– Trygg, ordnet og regulær migrasjon bør være et felles mål.

– Denne plattformen er et av flere viktige verktøy for å bedre samarbeidet om migrasjon. Under migrasjonskrisen i 2015 og 2016 var mer internasjonalt samarbeid nødvendig. Det er det vi bidrar til med denne plattformen.

– Norge har deltatt aktivt i FN-forhandlinger i New York og Genève i det arbeidet som har ledet frem til FNs migrasjonsplattform.

– Interessemotsetningene mellom opprinnelsesland og mottakerland ble oppfattet som nesten uoverkommelige.

– Norge hadde en aktiv rolle i forhandlingene og markerte seg med flere defensive posisjoner som krav om aksept for at statene fastsetter sin egen innvandringspolitikk, et klart skille mellom regulær og irregulær migrasjon og nødvendigheten av frihetsfrarøvelse av utenlandske borgere som virkemiddel for å håndheve innvandringspolitikken.

Anniken Huitfeldt (A):

– Det er formuleringer i plattformer som skurrer, blant annet om eksport av trygdeytelser og om at stater skal drive opplæring av media. Alt dette kunne vi hatt en grundig dialog om mens forhandlingene fremdeles pågikk.

– Det er paradoksalt at vi har denne debatten i dag, tre dager etter at plattformen er vedtatt. Så må utenriksministeren gjerne hevde at den først skal opp i FNs hovedforsamling i desember, men det er bare sandpåstrøing. Den ble vedtatt på mandag og forhandlingene er avsluttet.

Jon Helgheim (FrP):

– Når vi snakker om denne plattformen har alle andre partier et stort behov for å snakke om hva man ikke skal gjøre. Man snakker om at internasjonalt samarbeid er viktig, men samtidig tar man avstand fra innholdet i avtalen. Da står man bare igjen med at man er for avtalen bare fordi det er en internasjonal avtale, ikke fordi man mener det er god internasjonal avtale. Jeg har fremdeles til gode å høre noen argumenter for hva som er bra med denne avtalen.

– Det er trukket frem noen få sider av avtalen som er bra, for eksempel innenfor returpolitikken. Men de landene vi ønsker at skal endre sin praksis gjennom denne avtalen, de er allerede forpliktet til dette gjennom andre avtaler og de blåser i det. Hvorfor skulle det å da signere en uforpliktende avtale endre på det?

Marit Arnstad (SP):

– Det som gjør denne saken spesiell er at Stortinget ikke har noe beslutningsgrunnlag for å ta en avgjørelse eller gi noe råd i denne saken. Fordi denne saken er regjeringens ansvar, noe regjeringen selv har hevdet helt frem til nå.

– Det regjeringen gjør nå er kun å ta sin egen interne uenighet inn i stortingssalen, i en sak regjeringen helt frem til nå har hevdet at er regjeringens eget ansvar. Det kan ikke kalles for annet enn merkverdig. Og samtidig umulig for Stortinget å forholde seg til.

Audun Lysbakken (SV):

– Denne saken er bare et skuespill. En pinlig affære der Stortingets tid misbrukes for å få et regjeringsparti ut av en knipe. Regjeringen kan gå til krig uten å komme til Stortinget, men det her kommer de til Stortinget om.

– Det er regjeringen, med FrP i, som er ansvarlig for tilslutningen til denne plattformen.

– Man kunne kommet til Stortinget lenge før denne beslutningen ble tatt, men det gjorde man ikke. Sannsynligvis fordi FrP sov i timen. Vi har en regjering som lar seg stresse av Resett, Hege Storhaug og assorterte konspirasjonsteoretikere på ytre høyre fløy. Det er utrolig at regjeringen får presset seg inn på Stortingets dagsorden, bare så FrP skal kunne få reparere sitt forhold til disse miljøene.

 

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden