DEBATT

Facebook støtter nye globale skatteregler

Det er nødvendig med en ny konsensus om globale skatteregler, skriver Nick Clegg i Facebook

Publisert

Hvordan globale selskaper skal skattlegges har vært en stor debatt i flere år.

Det nåværende internasjonale skattesystemet ble ikke utviklet for å møte utfordringene som den globale økonomien skaper i dag. Vi bruker derfor regler skapt for et økonomisk system drevet av produksjon, import og eksport av fysiske varer, og forsøker å bruke reglene i en grenseløs verden online, der millioner av digitale transaksjoner finner sted hvert sekund.

Én ting er klart: det er nødvendig med en ny konsensus om globale skatteregler. Og det er det mulig at vi snart får.

OECD har som internasjonal organisasjon satt seg fore å forsøke å nå en enighet om nye globale skatteregler som berører de utfordringene som følger av en digitalisering av økonomien. Innsatsen støttes av finansministre og regjeringer over hele verden.

Som et internasjonalt selskap har vi et kolossalt ansvar for å bidra konstruktivt til de samfunnene vi arbeider i, ikke minst når det kommer til skatt. Vi støtter OECD-prosessen, og mener at en konsensusbasert tilnærming kan bidra til en langsiktig stabil skattepolitikk som gir internasjonale bedrifter sikkerheten de har behov for.

Store deler av den nylige skattedebatten fokuserer på et lite antall globale, digitale bedrifter, og mange har en oppfattelse av at disse bedriftene betaler lite eller ingenting i selskapsskatt. Vi kan selvfølgelig ikke snakke for andre bedrifter, men Facebooks effektive skattesats har de siste fem årene vært på over 20 %, som ifølge OECD er i overensstemmelse med det globale gjennomsnittet på 23 %. I samme periode har vi betalt mer enn ti milliarder dollar i selskapsskatt.

Vi støtter i høyeste grad ideen om at folk skal føle at skatt blir betalt på en rettferdig måte, så lenge reglene gjelder for alle. Facebook betaler størstedelen av sine skatter i USA, som er bedriftens hjemland, og det er her de fleste av våre produkter og tjenester utvikles – på samme måte som norske bedrifter betaler mesteparten av sin skatt i Norge. Resten av skatten betaler vi i de mange landene verden over der vi har kontorer som bidrar til å selge våre tjenester. Dette stemmer overens med hvordan de fleste internasjonale bedrifter beskattes, og er basert på de nåværende internasjonale skattereglene.

Hvorvidt disse reglene skal endres slik at mer av skatteprosenten betales til andre land der vi driver forretning, er en av de viktigste tingene som diskuteres i OECD-prosessen.

Faktisk er skattereform bare en av mange områder der Facebook argumenterer for nye regler. Hvis man ser på debattene som foregår om internett- og teknologiselskaper – ikke kun om skatt, men også om data og privatliv, skadelig innhold, eller valgintegritet – blir én ting tydelig: de reglene som har eksistert i årevis fungerer ikke tilstrekkelig i internettalderen.

Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, har tidligere argumentert for at teknologiselskaper og beslutningstakere skal samarbeide om å skape nye regler på fire områder: privatliv, skadelig innhold, valgintegritet, og dataportabilitet.

Som samfunn står vi overfor store utfordringer innen hvert av disse områdene, og spørsmålet om regulering er ikke noe som bør overlates til private selskaper alene. Vi har bruk for nye regler, og ønsker å samarbeide med regjeringer og beslutningstakere for å få det til.

Skattedebatten har stort sett vært fokusert på inntekter fra selskapsskatt; hvor mye som betales og ikke hvilke land. Men selskapsskatten er bare en del av bidraget som Facebook yter. Vi er stolte av den økonomiske aktiviteten som Facebook generer direkte gjennom våre egne investeringer og gjennom de millioner av bedrifter som har vokst på vår plattform. Over 140 millioner bedrifter har bruk for vår plattform for å nå nye kunder. Tidligere var det bare store bedrifter med betydelige markedsføringsbudsjetter som kunne nå ut til kunder i stor skala gjennom kommersiell reklame. Nå er det mulig for alle bedrifter, også de små og lokale, over hele verden. At de kan nå sine kunder ved hjelp av annonser på vår plattform betyr at de selv kan skape nye arbeidsplasser som gagner deres lokalsamfunn.

Mens OECD søker global konsensus om nye internasjonale skatteregler, er det allikevel land som ensidig innfører nye skatter, angivelig for å adressere de samme bekymringene som OECD har. Disse ensidige skattereglene kan derimot skape stor usikkerhet og føre til nye handelshindringer, senke internasjonale investeringer, og hemme økonomisk vekst. I Facebook mener vi derfor at det vil være mye bedre om land kan samarbeide for å finne en koordinert og bærekraftig langsiktig løsning som brukes på tvers av alle større skatteregioner.

Når globale bedrifter etterhvert blir mer digitale, er spørsmålet om hvordan de skal beskattes og hvordan denne skatten skal fordeles mellom land et spørsmål som verdens regjeringer må svare på sammen. Det er akkurat det OECD prøver å oppnå, og vi støtter deres innsats fullt ut.