Minerva har denne uken publisert en artikkelserie om døden i vår samtid. Her finner du de tre artiklene – og en kort oppsummering av hver.

Døden i vår samtid

Publisert Sist oppdatert

Døden er kommet for å bli – i alle fall enn så lenge. Men selv om døden er konstant, er ikke måten vi forholder oss til døden konstant. Hvordan er det så vi i vår samtid forholder oss til døden? Dette utforsker Minerva i denne artikkelserien – for i vårt forhold til døden avsløres nemlig også vårt forhold til livet, det vil si vår forståelse av hva som er et godt liv.

Artikkelserien i (svært) korte trekk

Den første artikkelen, «Døden etter Gud», utforsker hvordan mennesket, etter at man ikke lenger tror på Gud, forsøker å råde over både liv og død.

– Når vi nå har en forestilling om at vi råder over både liv og død, skyldes det en bestemt forståelse av hva mennesket er for noe: et autonomt vesen som ikke står til ansvar for noen overordnet autoritet, sier kunsthistoriker Kristin Bliksrud Aavitslan.

Den andre artikkelen, «Finnes det liv etter kroppen?», utforsker hvordan transhumanister har et udødelighetshåp som har erstattet religion og Gud – det er ikke lenger et håp om liv etter døden, men et liv etter kroppen.

– I fortvilelsen over egen forgjengelighet nærer man et overfladisk håp om å overvinne dødens makt. Det er et upassende hovmod i dette, sier filosof Henrik Holm.

Den tredje og siste artikkelen, «Om å velge seg døden», utforsker betydningen av autonomi i debatten om dødshjelp, og hvordan et autonomiideal muligens forsterkes ved legalisering av dødshjelp.

– Den primære virkningen av å legalisere dødshjelp vil være å gjøre det mulig for folk som i dag ønsker å dø, og som lider uutholdelig å få lov til å unnslippe livet. Dette er imidlertid ikke alt som vil skje, det vil også være andre virkninger. Det er svært sannsynlig at flere vil reflektere over om de bør avslutte livet hvis det er et tilbud. Det er imidlertid ikke i seg selv et utelukkende onde, sier Aksel Braanen Sterri, stipendiat i filosofi.

Og om du ikke har holder Minerva, så frykt ikke! Du kan nå gi Minerva til deg selv i julegave.