Politikk

Dom kan stanse tvangsreturer

Bilde: Oslo tinghus [Wikimedia Commons / Mahlum]

Utlendingsnemnda er sterkt uenig i og vil anke dom som fastslår at unge afghanere ikke skulle vært alderstestet.

Oslo tingrett kom torsdag fram til at Utlendingsnemnda (UNE) var på ville veier da den avviste de afghanske asylsøkernes ønske om beskyttelse på grunnlag av alderstesting.

Dommen kan få betydning for flere av «oktoberbarna».

Fem mannlige afghanske asylsøkere saksøkte UNE, og advokatkontoret Elden førte saken for dem.

Alle kom til Norge mellom 26. juli og 1. oktober 2015. De opplyste at de var 15 og 16 år gamle.

Det ble gjennomført medisinsk alderstest av dem samme høst, og den konkluderte med at alle var eldre enn de hevdet. Fire av dem ble regnet som over 18 og en som over 17 år.

Etter vedtak i Utlendingsdirektoratet (UDI) og i UNE, samt i rettsapparatet, er to av de fem tvangsreturnert til Afghanistan, to har oppholdt seg ulovlig i Norge og én har fått lovlig opphold.

Du kan lese Oslo tingretts omfattende kjennelse her.

Kontant avvist

I retten argumenterte UNE for at systemet for aldersvurdering har tilstrekkelig sikkerhetsmargin, og at det må tas hensyn til misbruk av asylinstituttet.

– Denne dommen kommer til å bli anket.

Men domstolen avviste Utlendingsnemdas argumenter og bevisførsel kontant:

«Retten har konkludert med at Utlendingsnemndas avgjørelser i samtlige fem saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering. Det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette. De konkrete aldersvurderingene i samtlige fem saker er uriktige. Beviskravet er satt for lavt. Resultat fra de medisinske aldersundersøkelsene har uriktig blitt tillagt avgjørende vekt. Disse feilene har innvirket på avgjørelsenes innhold, og medfører at samtlige fem avgjørelser er ugyldige.»

UNE anker

– Våre fagfolk har lest dommen, og de har også snakket med regjeringsadvokaten om den. Denne dommen kommer til å bli anket. Vurderingene til tingretten er langt unna det våre folk mener er riktig jus og riktig resultat. Hva som er UNEs syn på både bevisvurderingene og aldersundersøkelsene kom tydelig fram gjennom det våre folk forklarte i retten, og det er helt annerledes enn hvordan tingretten resonnerer i dommen, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster via epost til Minerva.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Kan få store virkninger

Advokat Jostein Løken hos Elden forteller at man plukket ut fem tilfeldigunge asylsøkere med ulik bakgrunn for å få en prinsipiell dom.

– Denne dommen dekker dermed hele spekteret for disse ungdommene. Den er prinsipiell og sier at vedtakene for disse fem er ugyldige. Da blir vedtakene for en rekke andre også presumptivt ugyldige.

– Det er en voldsom greie hvis de har sendt ut hundrevis på feil grunnlag og returnert barn til farlige steder.

– Dommen har overføringsverdi til svært mange andre saker.

– Får dommen umiddelbar betydning for andre saker?

– Vi vil selvfølgelig anføre denne dommen når Oslo tingrett har funnet aldersbestemmelse ugyldige, sier Løken om en sak han fører for Oslo byfogdembete mandag med krav om stans i utsendelsen av den unge afghaneren Yosef Andar.

– Og dommen er såpass generell at den har overføringsverdi til svært mange andre saker. Dem er det jo mange av.

Les også Nils August Andresens ønske om et nytt asylsystem:

Vi trenger et nytt asylsystem

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden