NYHET

I en søknad innsendt i mars 2018 la et kinesisk-amerikansk forskningssamarbeid planer for å fremstille flere nye syntetiske koronavirus. Formålet med planene var å vaksinere flaggermus i et gruvekompleks i Yunnan.
I en søknad innsendt i mars 2018 la et kinesisk-amerikansk forskningssamarbeid planer for å fremstille flere nye syntetiske koronavirus. Formålet med planene var å vaksinere flaggermus i et gruvekompleks i Yunnan.

Ville fremstille koronavirus med egenskaper som gjenfinnes i SARS-CoV-2

Nye dokumenter avdekker hittil ukjente planer om eksperimenter på koronavirus i årene før pandemien brøt løs.

Publisert Sist oppdatert

Ny dokumenter egnet til å kaste lys over opphavet til SARS-CoV-2 viruset fortsetter å dukke opp. Tirsdag denne uken kom de kanskje mest oppsiktsvekkende hittil.

Det er bare et par uker siden det amerikanske nettstedet The Intercept fikk frigitt over 1000 sider med dokumentasjon av planlagte og utførte arbeider med syntetiske koronavirus i Wuhan i regi av den ideelle amerikanske organisasjonen Ecohealth Alliance. Professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Stig Frøland, sa ved den anledningen til Minerva at amerikanske myndigheter ikke har vært sannferdige om hva slags type eksperimenter man har finansiert i Wuhan gjennom Ecohealth Alliance.

Disse dokumentene ser imidlertid ut til å ha utgjort bare toppen av et større isfjell, for i går ble nye og hittil ukjente dokumenter fra Ecohealth Alliance publisert av nettgranskningsmiljøet DRASTIC. Miljøet oppgir at de har fått tilgang til dokumentene via en varsler.

Dokumentlekkasjen er en søknad om finansiering på 14 millioner dollar som Ecohealth Alliance skal ha sendt til Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) i USA den 27. mars 2018. I søknaden foreslås det blant annet å fremstille nye syntetiske koronavirus med egenskaper som er ganske tilsvarende de man gjenfinner SARS-CoV-2-viruset, og å iverksette vaksinering av flaggermus i et gruvekompleks i Yunnan. Prosjektets formål er, ifølge dokumentet, å forhindre at SARS-lignende virus oppdaget hos flaggermus her smitter over på mennesker i nærområdet. Dokumentene er oppsiktsvekkende fordi de beskriver prosesser som kunne tenkes å skape virus av typen SARS-CoV-2, og er dermed blitt et nytt argument i debatten om opphavet til koronaviruset for dem som mener teorien om laboratorielekkasje er plausibel.

Søknaden er utformet i samarbeid med Wuhans Virologiske Institutt, og instituttets lokasjoner i Wuhan og Yunnan benevnes som de aktuelle områdene for å gjennomføre flere av eksperimentene. I søknaden er det likevel forutsatt at eksperimentene med de strengeste sikkerhetskravene skal skje i USA.

Denne søknaden ble imidlertid avslått av DARPA på et uspesifisert tidspunkt. I avslaget skriver DARPA at de beskrevne eksperimentene ikke er anbefalt blant annet fordi søknaden ikke inneholder relevante risikovurderinger og planverk knyttet opp mot fremstilling av syntetiske virus og potensielle gain-of-function eksperimenter. Effekten av tiltaket om å vaksinere flaggermus i naturen trekkes også i tvil, med tanke på at disse rommer et bredt spekter av SARS-lignende koronavirus.

Ble eksperimentene likevel gjennomført?

Prosjektet ble altså ikke finansiert av DARPA. Men ikke aller er overbevist om at historien slutter der. En av dem som ikke er overbevist er Jamie Metzl, en tidligere rådgiver for Joe Biden fra hans tid i senatet og nå seniorrådgiver i The Atlantic Council. På Twitter spør han retorisk om hvorvidt Kina kan ha gått videre med disse eksperimentene uavhengig av den amerikanske beslutningen om ikke å finansiere prosjektet.

Minerva har snakket med Stig Frøland ved Universitetet i Oslo. Han mener på sin side at søknaden i seg selv ikke gir nye data som klart underbygger teorien om laboratorielekkasje, selv om denne stadig er plausibel.

– Søknaden er blitt avvist, så vi kan ikke si noe sikkert om hvorvidt disse eksperimentene faktisk ble gjennomført, sier han til Minerva.

Han påpeker også at siden søknaden ble innsendt i 2018, ble den evaluert på et tidspunkt der det midlertidige forbudet mot Gain-of-Function eksperimenter ikke lenger var i kraft. USA forbød finansiering av slike prosjekter i 2014, men forbudet ble opphevet i 2017.

– Det er altså ikke slik at de søkte om å gjennomføre eksperimenter som var forbudt, presiserer Frøland.

Egenskaper som minner om SARS-CoV-2

Ikke desto mindre er innholdet i eksperimentene som beskrives og virusene som ville kunne frembringes ved slike metoder, nær ved å svare til de egenskapene man kan gjenfinne i SARS-CoV-2 viruset. Av særlige interesse er de beskrevne fremgangsmetodene for å selektere og manipulere virus gruppen har oppdaget i naturen.

Søknaden beskriver hvordan forskerne vil sette inn såkalte spaltingsteder i koronavirusene, og nevner furinspaltingssteder som en aktuell mekanisme. Furin er et enzym som blant annet skilles ut av mennesker. Et virus som har et furinspaltingsted vil kunne interagere med dette stoffet for å spalte virusets piggprotein, og med dette vil viruset få potensielt dramatisk forbedrede bindingsegenskaper hos mennesker.

Slike furinspaltingsteder forekommer i andre koronavirus, som for eksempel MERS. Men SARS-CoV-2 er foreløpig det eneste oppdagede i sin subgruppe av koronavirus som har et slikt furinspaltingsted.

Søknaden belyser også planer for å flytte fungerende spaltingssteder fra sjeldne og risikable virus over på virustyper som forekommer oftere, men er svakere. Dette tilsvarer også de egenskapene som gjenfinnes i SARS-CoV-2, som er mindre sykdomsfremkallende enn for eksempel SARS-CoV-1 og MERS, som er andre SARS-virus oppbevart i Wuhan.

Til slutt diskuteres også muligheten for å teste ut hvorvidt koronavirusene kan benytte seg av andre reseptorer enn ACE2 (som er den viktigste reseptoren for både SARS-CoV-1 og SARS-CoV-2) med henvisning til å teste ut bruken av reseptoren DC-SIGN ved å dyrke virusene i celler som uttrykker denne reseptoren.

Bruken av DC-SIGN som koreseptor for SARS-CoV-2 ble først luftet av blant annet norske Birger Sørensen i en artikkel publisert hos Minerva, der han fremholdt dette som et tegn på at SARS-CoV-2 var et manipulert virus.

– Det vil ville frem til med vår artikkel var å fremvise funn fra allerede publiserte forskningsartikler om hvor langt man var kommet i arbeidet med å potensielt fremstille et virus som ligner på SARS-CoV-2. Det denne dokumentlekkasjen viser, er at dette arbeidet var kommet enda lenger enn hva vi først kunne dokumentere, sier Birger Sørensen nå til Minerva.

Bruken av denne DC-SIGN-reseptoren for SARS-CoV-2 er for øvrig nå nylig blitt bekreftet, men da uten drøftelser om hvorvidt dette er et tegn på manipulering av SARS-CoV-2 viruset.

– Det er helt klart at det som beskrives her er aktuelle metoder for å fremstille et virus med egenskaper som ligner SARS-CoV-2, men vi vet altså ikke om de har gått videre med disse eksperimentene forklarer Stig Frøland om innholdet i dokumentet.

Han mener likevel at innholdet er avslørende for Ecohealth Alliances holdning til å gjennomføre slike eksperimenter, som klart faller inn i kategorien gain-of-function-eksperimenter.

Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM).
Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM).

Virusforsker Gunnveig Grødeland ved Immunologisk institutt på Rikshospitalet uttaler seg i lignende ordelag som Frøland.

– Det som fremkommer i dokumentene, er relevante eksperimenter for å potensielt fremstille et virus som ligner SARS-CoV-2, men vi kan ikke vite om de har gått videre med dem. Kanskje de gjorde noe, men ikke alt, med tanke på at finansieringen uteble, sier hun.

Hun legger til at det også fremkommer at SARS-virus fra gruveområdene i Yunnan tidligere har smittet over på befolkningen i nærområdet.

– Så her det informasjon egnet til å underbygge både hypotesen om naturlig overføring og en laboratorielekkasje, utdyper Grødeland.

Grødeland understreker at dersom det skulle vært en lablekkasje, er det uansett ikke en realistisk mulighet at noen har designet et virus for utslipp i befolkningen. Hun mener de to alternativene som er verdt å vurdere er hvorvidt viruset ved et uhell har unnsluppet fra laboratoriet i Wuhan under forsøk, eller om det i naturen har utviklet de nødvendige egenskapene som skal til for å smitte mellom mennesker.

Uheldige dobbeltroller

Ecohealth Alliance ledes av den britisk-amerikanske epidemiologen Peter Daszak. Daszak var selv en av initiativtagerne til et opprop som ble publisert i Lancet der man omtalte spekulasjoner om at SARS-CoV-2 viruset kan ha unnsluppet laboratorieforvaring i Wuhan som «konspirasjonsteorier».

Flere av underskriverne på dette oppropet har imidlertid siden trukket seg, og Peter Daszak har selv måtte komme med en tilleggsuttalelse der potensielle interessekonflikter redegjøres for.

I tillegg til dette ble Daszak også tildelt en rolle i WHOs opphavsgranskning som besøkte Wuhan tidligere i år og ble med dette medforfatter av rapporten som omtalte det som «ekstremt usannsynlig» at SARS-CoV-2 hadde unnsluppet laboratorieforvaring. Denne konklusjonen har imidlertid både WHOs generalsekretær Tedros Ghebreyesus og granskningsgruppens leder Peter Ben Embarek siden distansert seg fra.

Et viktig spørsmål er om Peter Daszak delte sin kunnskap om de planlagte eksperimentene med WHO da han deltok i deres granskning tidligere i år. Det er foreløpig lite som tyder på det. I den britiske avisen Daily Telegraph uttrykker en anonym kilde i WHO at vedkommende var «alarmert» over innholdet i dokumentene, som også diskuterer planer for å manipulere det langt farligere viruset MERS.

Minerva har bedt WHO om å komme med en avklaring om i hvilken grad Peter Daszak delte sin kjennskap til disse planlagte eksperimentene i Wuhan med WHO da han deltok i organisasjonens granskning. Minerva henvendelse om dette er ikke blitt besvart.