Redaksjonen blogger

Du var ikke der

Hvis politiet får melding om at mitt barn trues med kniv, håper jeg de tar med våpen - og gjør sitt ytterste for å nøytralisere trusselen.

Hvis politiet får melding om at mitt barn trues med kniv, håper jeg de tar med våpen – og gjør sitt ytterste for å nøytralisere trusselen.

Jeg er motstander av generell bevæpning av politiet. Men jeg erkjenner at dette er et vanskelig dilemma. Det vil være en rekke enkeltepisoder hvor våpen kan redde uskyldige borgeres liv. Derfor synes jeg det er smakløst hvordan en rekke kommentatorer og politikere bruker den konkrete hendelsen hvor politiet skjøt en kvinne for å avverge en potensiell knivstikking av et barn for å begrunne sin motstand mot bevæpning av politiet. De aner jo ikke hva som egentlig skjedde.

Så det ikke selv
“Politiet skjøt en kvinne på Grønland fredag. Det er nødvendig å diskutere hva det å bære våpen gjør med måten politiet agerer.” skriver SVs Heikki Holmås på Twitter. Ubah A. Aden i Arbeiderpartiet sier til Aftenposten (papir i går) at “mange mener at politiet kunne forsøkt å berolige kvinnen”. Aftenpostens kommentator Per Anders Madsen (også papir i går) fortsetter med en kommentar der denne skytingen knyttes til den midlertidige bevæpningen av politiet.

Så vidt jeg forstår er det ingen av de som uttaler seg, som har vært vitne til selve hendelsen (selv om Aden befant seg like i nærheten). Dermed mener jeg de burde være svært forsiktige med å mene for mye både om hva som skjedde, og om hva som eventuelt burde ha skjedd.

Selvsagt skal vi forsøke å finne ut hva som skjedde. Det er viktig at vitner og politi diskuterer hvordan situasjonen ble løst. Politifolk skal selvsagt handle i tråd med våpeninstruksen. Men en slik situasjon vil være kaotisk og uforutsigbar, og det er særlig lett å være etterpåklok. Jeg tror vi er nødt til å stole på at politiet tolker situasjonen som best de kan, og sannsynligvis bedre enn de fleste utenforstående.

Kunne vært bevæpnet uansett
Holmås, Madsen og andre bør spare seg for å bruke denne hendelsen som en del av diskusjonen om generell bevæpning av politiet. De har uansett ikke noe godt poeng, fordi ved en slik utrykning kunne (og kanskje burde) politiet vært bevæpnet uansett. Av de samme grunner bør man heller ikke bruke denne hendelsen som et argument for generell bevæpning av politiet.

Ta diskusjonen – men på rett grunnlag
Generell bevæpning kan ha mange ulemper – for eksempel kan det føre til mer vold heller enn mindre, både ved at politiet bruker våpen når det er unødvendig, at de skader noen ved et uhell, eller gjennom at kriminelle i større grad bevæpner seg og at det generelle voldsnivået derfor øker. Dessuten kan det føre til en økt mistillit mellom befolkningen og politiet. Det kan være helt konkret – vi kan bli redde for at en politibetjent med en dårlig dag skulle feiltolke en situasjon, og trekke våpen mot uskyldige personer. Men det kan også skape utrygghet på et mer subtilt plan – fremmedgjøringen, følelsen av at byen er beleiret, at vi lever i en så skummel og farlig by at våpen er påkrevet. Det er ikke en god utvikling, særlig dersom det er unødvendig.

Dette er en viktig diskusjon, hvor vi må se på empirien som underbygger de ulike påstandene. Blir byen for eksempel tryggere med flere pistoler i gatene? Eller blir den tvert imot mindre trygg? Den såkalte “midlertidige” generelle bevæpningen av politiet som nå har vart i godt over ett å bør følges av en grundig forskningsinnsats, for å se hvilke effekter den har hatt på godt og vondt

Men denne diskusjonen har ingen ting med den konkrete situasjonen på Grønland å gjøre. De som nå bruker denne situasjonen til å generalisere, var ikke der selv, de så ikke hva som skjedde. Politiet gjorde – så langt vi vet per i dag – nettopp slikt de de skal gjøre: De uskaddeliggjorde en person som truet et barn med kniv. Jeg lurer på hva overskriftene ville vært dersom politiet hadde latt være å gripe inn, og barnet hadde kommet til skade.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden