Bøker

Dyrere velferd betyr ikke bedre velferd

Bilde: Pixabay

Både i Norge og Danmark ser vi at hverken borgerlige eller sosialistiske partier klarer å stoppe veksten i byråkratiet. En ny bok fra tankesmien Cepos sikter på å snu trenden.

NY BOK

  • Velfærd i det 21. århundrede – Danmark ud af vækstkrisen
  • Martin Ågerup
  • Cepos, Danmark

På 1930-tallet var Danmark et av verdens rikeste land. Slik er det ikke lenger. I dag er verdens rikeste land opp mot 40 prosent mer velstående enn Danmark. Direktør i den liberale tenketanken Cepos, Martin Ågerup, beskriver i sin bok et Danmark hvor særinteresser og en voksende offentlig sektor gir svake resultater og hindrer omstilling og innovasjon.

Ågerup rokker ved en tanke som følger oss når vi skal vurdere politikeres handlekraft. Han slår fast at dyrere ikke betyr bedre, og at borgerne burde kreve at politikerne må bevise at en krone mer inn i en offentlig tjeneste også gir en krone bedre tjeneste.

Med dette som grunnpremiss starter han først sin redegjørelse av hva som er problemet, hvorfor det er et problem og til slutt hvordan det skal løses; gjennom et nytt, nasjonalt kompromiss.

Selv satte jeg pris på hver side jeg leste, og boken ga meg nye perspektiver på gamle problemstillinger. Og selv om boken er skrevet om den danske offentlige sektoren, tror jeg Ågerup også gir oss oppskriften på hvordan vi fordelaktig kan reformere norsk, offentlig sektor.

Den manglende konkurransen gjør at velferdsstaten til et slitent maskineri, som ikke får nødvendig vedlikehold og reparasjon.

Ågerup mener at politikere er nødt til å vise handlekraft og at de dermed dessverre trekkes mot mer kontroll. Det gir flere reguleringer og leder offentlig sektor ut i et galt spor. Slik vokser byråkratiet til tross for stadig nye lovnader om avbyråkratisering. Ingen danske regjeringer, borgerlige eller sosialistiske klarer å endre trenden.

I Norge ser vi den samme tendensen – hverken borgerlige eller sosialistiske partier klarer å stoppe veksten i byråkratiet. Den borgerlige regjeringen gikk i 2013 til valg på krig mot byråkratiet. At byråkratiet vokser litt saktere er nok dessverre det eneste resultatet, slik vi kan lese i Aftenposten.

Helt essensielt i Ågerups bok er poenget om mangelen på reell konkurranse i offentlig sektor. Den manglende konkurransen gjør at velferdsstaten til et slitent maskineri, som ikke får nødvendig vedlikehold og reparasjon. I velferdsstatens første år kunne man heve skattene for å finansiere offentlig sektor med å hele tiden pøse inn flere ressurser. Nå er Danmark kommet til et punkt hvor det ikke går lenger.

Analogien Ågerup bruker er like god som den er enkel. Han sammenlikner offentlig sektor med en vogn. Spenner man en hest for en vogn, vil den gå vesentlig fortere. To hester vil resultere i nesten dobbel fart. Tre hester vil også gi mer fart. Likevel vil man komme til et punkt hvor en ny hest ikke gir mer fart – tvert imot kan en ny hest gi dårligere styring over vognen, slik at den ikke kommer gjennom neste sving.

Ågerup og CEPOS utfordrer og provoserer.

Ågerup mener dansk, offentlig sektor er kommet til det punktet hvor en ny hest ikke gir mer fart. Da er det på tide med noe nytt, og siden fraværet av konkurranse også gir fravær av innovasjon, vil ikke offentlig sektor klare neste sving.

Videre utfordrer boken sannheten om at kutt i offentlig sektor går ut over antall hender på gulvet. Premisset han legger er at om man kutter i skolen, trenger ikke det bety færre lærere, men smartere og mer effektive måter å undervise på. Mer konkurranse gir mer innovasjon og bedre løsninger. Ågerup argumenterer eksempelvis med at målet i skolen bør være læring, og ikke skolen som institusjon.

Som statsviter sliter jeg selv med å se hvordan. Men det er en del av poenget til Ågerup – det bør i større grad være markedet, ikke statsvitere og politikere, som driver skolene fremover.

Boken beskriver alvorlige temaer på en måte som gir nye perspektiver, samtidig som den er rapp, litt humoristisk og lettlest. Det er gøy å lese hvordan Ågerup forklarer gjennom billedliggjøring; som når han forklarer hvordan staten klarer å gjøre en malejobb til 1000 kroner 6 ganger dyrere enn utgangspunktet.

Ågerup og CEPOS utfordrer og provoserer. Er du ute etter nye perspektiver og løsninger på vedtatte sannheter og problemstillinger, er «Velfærd i det 21. århundrede» et meget godt sted å starte.

 

Fra forsiden