Kommentar

Ekkoet er svakt

Nyere forskning går i rette med oppfatningen om at nettet utvikler seg til et ekkokammer.

Bilde: Pixabay.

Mange nyere amerikanske studier tyder på at faren for utvikling av ekkokamre på nettet er sterkt overdreven.

I den moderne medievirkeligheten, der sosiale medier som Facebook og Twitter leder oss til nettinnhold vi formodentlig vil like, kan vi havne i ulike ekkokamre. Vi blir ikke eksponert for ideer, holdninger og fakta vi ikke liker eller umiddelbart tror på. Vi lider alle av confirmation bias – bekreftelsestendens, og nettet kan altså forsterke dette problemet.

Flere amerikanske undersøkelser, som alle tar utgangspunkt i hva folk faktisk gjør på nettet, ikke hva de sier at de gjør, tyder på at denne frykten ikke er særlig godt begrunnet. De aller fleste konsumerer en ganske variert nettmeny.

Før jeg går gjennom noen viktige funn i denne forskningen, minner jeg om at selv om man eksponeres for andre meninger, kan det likevel være slik at man bare stoler på sine egne ”menighetsblader”. Når folk på venstresiden oppsøker høyreside-medier, og motsatt, kan det gjerne være for å få bekreftet hvor dumme og onde de er på den andre siden.

Vi vet fra andre undersøkelser at folk på den amerikanske høyresiden stoler mindre på nasjonale medier enn de på venstresiden, noe som henger sammen med en utbredt oppfatning om at mediene generelt er venstrevridde.

De fleste søker til sentrum

I et paper fra 2010, som også omtales i Seth Stephens-Davidowitz’ bok Everybody Lies (se Torunn Aardals omtale), bruker Matthew Gentzkow og Jesse M. Shapiro data fra comScore, som direkte kartlegger nettrafikken til et panel med omkring 1 million deltakere. Av disse er 12.000 trukket ut og fulgt gjennom hele 2009. De deles inn etter sin egen rapportering av om de er sterkt konservative, noe konservative, i midten eller tilsvarende liberale.

Forskerne fant at mediebruken ikke var veldig forskjellig mellom disse gruppene, og det skyldes først og fremst at den domineres av store, relativt sentrumsorienterte nyhetskilder som cnn.com, msnbc og Yahoo! News.

En nettbruker som bare eksponeres for konservative nettsteder ville skåret 100 prosent, en som bare søker seg til liberale 0 prosent. Resultatet ble som følger:

“The average liberal’s conservative exposure is 53 percent, similar to getting news exclusively from cnn.com. The average conservative’s conservative exposure is 61 percent, similar to getting news exclusively from usatoday.com.”

Eller sagt på en annen måte – sjansen for at to personer som oppsøker en nettside har forskjellig politisk oppfatning er omkring 45 prosent.

Ytterfløymediene et supplement

Sterkt konservative eller liberale nettsteder får riktignok det aller mest av sin trafikk fra likesinnede, men det er ikke det samme som at disse befinner seg i et ekkokammer, siden de aller fleste av dem har en ganske variert nettbruk, og disse brukerne er gjerne storkonsumenter av online-nyheter:

”Visitors of extreme conservative sites such as rushlimbaugh.com and glennbeck.com are more likely than a typical online news reader to have visited nytimes.com. Visitors of extreme liberal sites such as thinkprogress.org and moveon.org are more likely than a typical online news reader to have visited foxnews.com.  (…) If we were to sample readers from conservative sites like drudgereport.com, we would find that most of their readers get most of their news from sites that are substantially less conservative. Similarly, if we were to sample readers from liberal sites like huffingtonpost.com, we would find that most of their readers get most of their news from sites that are substantially less liberal.”

Ekkokammeret i stua

Et slående funn er at vi i vår omgangskrets – kolleger, familie, naboer opplever betydelig større ideologisk ensartethet enn i vår nettbruk. Mens det er 45 prosent sjanse for at du deler en nettside med en med en annen ideologisk overbevisning, var den 41,6 prosent for at din kollega har en annen overbevisning og 34,7 prosent for at en venn har det.

Forskerne har ikke funnet noen økt ideologisk segregering i nettbruken fra 2004 til 2009.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Lav nettbruk gir polarisering?

Sammen med Levi Boxell har de to også publisert et paper i mars i år som undersøker sammenhengen mellom den økte politiske polariseringen i USA og internett. De finner at økningen i polariseringen er størst blant de grupper som bruker sosiale medier minst, særlig de eldre:

”A normalized index of our nine polarization measures increases by 0.18 index points overall between 1996 and 2012. Among respondents aged 75 and older, the increase is 0.38 index points, whereas for adults under age 40, the increase is 0.05 index points.”

Twitter utvider vår horisont

I 2015 gjorde Pablo Barbera en undersøkelse av twitter-bruken i Tyskland, Spania og USA. Han peker på at vi gjennom sosiale medier som Twitter blir eksponert for meningene til folk som vi har svake sosiale forbindelser med. Dette utvider vår horisont. (Husk funnet ovenfor om at våre sterkere fysiske sosiale forbindelser har mer preg av ekkokammer enn vår nettbruk).

”Social media leads to exposure to a wider range of political opinions than one would normally encounter offline. This induces political moderation at the individual level and, counter intuitively, helps to decrease mass political polarization.”

Liberale bruker mer tid enn konservative hos New York Times, men også hos Fox News.

Den 7. september 2016 omtalte New York Times en ny undersøkelse av nettbruk. Den er basert på at 1400 paneldeltakere ga forskeren, Andrew M. Guess ved New York University, anonym tilgang til all nettbruk i en tre-ukers periode – i alt mer enn 6 millioner besøkte sider.

Guess fant at det blant det store flertallet ikke var store forskjeller mellom republikanere og demokrater i hvor de fant sine politiske nyheter. Hos begge grupper dominerte sentrumsorienterte portaler som MSN og AOL. Folk flest velger det kjente og trauste – eller rett og slett startsiden som PC-en deres er satt opp med. Amerikanere flest er heller ikke veldig opptatt av politikk i det daglige.

Aktivistene i ekkokammer

Men for en mindre gruppe politisk interesserte er det en klar tendens til polarisering. (Det samme fant Markus Prior i 2013). Disse demokratene velger seg Huffington Post og Daily Kos, mens republikanerne holder seg til Fox News og Breitbart, og her er det nesten ingen overlapp. Særlig sterk er polariseringen på republikansk side: De som ikke holder seg til kilder i sentrum, havner langt ut på kanten, mens på demokratisk side finnes det flere større kilder som er sentrum-venstre, som New York Times. Demokrater som ikke søker til sentrum, sprer seg altså jevnere utover fra sentrum mot fløyen enn republikanerne.

Professor Brendan Nyhan avslutter sin artikkel om undersøkelsen i New York Times med det han kaller ekko-kammerets paradoks: Få av oss lever i dem, men de som gjør det har uforholdsmessig stor innvirkning på vårt politiske system.

Moderate leser Breitbart

Jacob L. Nelson og James G. Webster publiserte en artikkel om temaet i høst. De bruker i likhet med Gentzkow & Shapiro data fra comScore.

Drøye 32 prosent av brukerne regnet seg som konservative, 20 prosent som liberale, mens resten plasserte seg i midten. Forskerne har undersøkt om de to første gruppene oppsøker ulike medier, og deres resultater er til dels overraskende. Hos Breitbart, som leder an den ”alternative” høyresiden, er lesere i midten overrepresentert, ikke de konservative. Hos venstresidens MSNBC er de konservative klart overrepresentert. New York Times, som plasseres på venstresiden, er underrepresentert blant liberalere og deres leserskare skiller seg ikke vesentlig fra den på de politiske nettsidene til høyresidens Fox News. Disse resultatene viser til unike besøkende. Det holder altså å ha vært innom nettsiden i løpet av måneden.

Konservative leser MSNBC

Ved å se på hvor lang tid som er brukt på sidene, tar de vekk effekten av at noen kan ha ”forvillet” seg inn en gang eller to, og får frem en mer representativ bruk. Konservative bruker nesten dobbelt så lang tid som liberale hos høyrepopulistiske Drudge, som er den klart mest brukte politiske nettsiden, men også mer tid hos MSNBC. Liberale bruker mer tid enn konservative hos New York Times, men også hos Fox News.

Nelson og Webster konkluderer med at bredden i nyhetslesingen online er forbløffende lik blant konservative og liberale.

Disse undersøkelsene gir et ganske entydig bilde når det gjelder den jevne nyhetsbruker på nett. De holder seg mest til ganske nøytrale medier, og det er ikke stor forskjell på konservative og liberale. Og de fleste av dem som besøker mediene på ytterfløyene nøyer seg ikke med det, men holder seg med et variert utvalg av kilder.

Men vi finner litt forskjellige resultater når det gjelder personer som tilhører ytterfløyene. Mens Guess advarer om at aktivistene på fløyene befinner seg i et ekkokammer, finner Gentzkow og Shapiro at også disse får mesteparten av sine nyheter fra mainstream-kilder.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden