NYHET

Alexander Lundgreen er en av 163 kandidater utdannet, eller under utdanning ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn som deltar i søksmålet mot den norske stat. Foto: Maria Skarpaas Andersen.
Alexander Lundgreen er en av 163 kandidater utdannet, eller under utdanning ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn som deltar i søksmålet mot den norske stat. Foto: Maria Skarpaas Andersen.

ELTE-saken klar for lagmannsretten

I høst tapte psykologstudentene utdannet ved ELTE-universitetet i Ungarn mot staten i Oslo tingrett. I november møter studentene og staten til ny runde, denne gangen i Borgating lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

163 studenter utdannet i psykologi ved det ungarske ELTE-universitetet saksøkte staten for manglende godkjenning av utdanningen som psykolog. I høst tapte studentene i Oslo Tingrett. Saken ble anket i sin helhet.

Faktaboks om ELTE-saken

  • Fra 14. til 23. oktober 2019 gikk den såkalte ELTE-saken i Oslo tingrett.
  • 163 kandidater utdannet, eller under utdanning ved, Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn står bak søksmålet mot den norske stat.
  • De krever rett til å arbeide som psykologer.
  • Kandidatene har full støtte fra det europeiske overvåkningsorganet ESA.
  • Dommen falt 11. november og gir staten medhold i at ELTE-studentene kan nektes lisens. Dommen kan leses her.
  • Saken ble anket 1.desember. Les saken hos Minerva.
  • Ankesaken i Borgating lagmannsrett starter 24.november 2020. Det er satt av åtte dager til behandling av saken.
  • Alle 163 kandidater som var på gruppesøksmål i tingretten, er med videre på søksmålet i lagmannsretten.

Anken ble nylig tatt til følge. 24. november starter den åtte dager lange ankesaken i Borgating lagmannsrett. Til Minerva sier ELTE-studentens advokat, Per Andreas Bjørgan, at han anbefaler at retten henter inn en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen rundt hvordan EØS-reglementet skal tolkes.

– Dette foreslo vi også at Oslo tingrett skulle gjøre, men dette mente tingretten ikke var nødvendig. De mente de kunne tolke EØS-retten selv, sier Bjørgan, og påpeker at det er opp til domstolen om de vil hente inn en uttalelse eller ikke.

– Vi vil anbefale lagmannsretten å gjøre det, men staten vil sikkert på samme måte som for tingretten argumentere imot å forelegge spørsmål for EFTA-domstolen. Det gjør staten nokså konsekvent i de fleste saker. Årsaken antar jeg er at staten så ofte lider nederlag i EFTA-domstolen. Sånn har det alltid vært. Mitt inntrykk er at staten alltid har gjort det den kan for å holde saker vekk fra EFTA-domstolen.

– Vi vil uansett stå på vårt, det vil gagne saken å få en tolkningsuttalelse fra EFTA-domstolen om den EØS-rettslige testen for vår sak. Så får vi se hva lagmannsretten faller ned på. Det er helt opp til Borgarting. Det er også helt opp til Borgarting hvilke spørsmål den eventuelt vil stille.

Da saken var oppe i tingretten i høst, var det en gruppe studenter som allerede hadde vært gjennom det ettårige kompenserende opplegget Bent Høie la frem høsten 2018. Opplegget er en blanding av praksis og undervisning og ble tilbudt kandidater med påbegynt eller ferdig mastergrad fra ELTE. Tilbudet gjaldt ikke studenter på bachelornivå.

Disse kandidatene har nå, ifølge Bjørgan, fått autorisasjon, og er fullt autoriserte psykologer. Deretter fullfører studentene forløpende. Ingen av de 163 studentene har trukket seg fra gruppesøksmålet mot staten.

– Mange har gjennomført og mener det er i stor grad unødvendig repetisjon, men er i en situasjon der de ikke føler de har noen valg.

ESA har tidligere kommet med en uttalelse der de støtter studentenes krav om godkjenninger som psykologer i Norge.

Bjørgan uttalte til Minerva før jul at han mener studentene bør vinne frem både i lagmannsretten, men også i EFTA-domstolen da saken er et åpenbart brudd med EØS-avtalen.

– Når kan vi forvente at saken kommer opp i EFTA-domstolen?

– De får bare ta den tiden de trenger. Det skjer ikke noe mer nå før saken kommer opp i november.

Før jul uttalte Bjørgan at hvilken av de to sakene, lagmannsretten eller EFTA-domstolen, som først blir avgjort, gjenstår å se. Saken vil gå for nasjonale domstoler, samtidig med at ESAs sak går for EFTA-domstolen.

På spørsmål om når ESA kommer med sin vurdering, skriver informasjonsansvarlig i ESA Øystein Solvang på epost at «ESA behandler klager fra flere psykologi-kandidater som fikk avslag på søknaden i Norge om å få godkjent en mastergrad i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn. Spørsmålet er om Norge har brutt EØS-reglene som innskrenker studentenes rettigheter. ESA tok det første steget ved å sende et formelt åpningsbrev til Norge, og er fortsatt i en prosess hvor vi undersøker saken».

**