Norge og Sveits kan bli de to eneste større europeiske landene som har formuesskatt på permanent basis

Macron vil avskaffe den franske formueskatten.

Publisert   Sist oppdatert

Emmanuel Macron har ved flere anledninger annonsert at han vil avskaffe den franske formuesskatten, senest i et stort intervju i Der Spiegel.

Jeg spør: Hvorfor kan ikke norske politikere si det samme om verdiskaping og formuesskatt som Emmanuel Macron?

Macron kobler formuesskatt til verdiskaping og sysselsetting og sier at det ikke er mulig å skape arbeidsplasser og samtidig ha formuesskatt. Mange bedriftseiere har flyttet fra Frankrike. Macron sier at formueskatten fører til tap av franske arbeidsplasser, og at den ikke hjelper dem som trenger arbeid.

I tillegg mister staten skatteinntekter. Det uavhengige franske forskningsinstituttet Montaigne fant at utflyttet fransk formue utgjorde 200 milliarder euro i 2007. Instituttet har også beregnet at den franske staten taper syv milliarder euro i inntekter, og at de ytterligere går glipp av seks milliarder i tapt skatt på lønnsinntekter og overskudd på grunn av formueskatten.

Macron er tydelig i Der Spiegel: Dette handler ikke om å hjelpe velstående mennesker. Det handler om at bedriftsøkonomisk suksess er viktig, og det handler om at jobbskapere skal lykkes.

I årets statsbudsjett lå kun den avtalte verdsettelsesrabatten på 10 prosent inne.

Norske politikere er ikke i nærheten av å være så tydelige som Macron. I årets statsbudsjett lå kun den avtalte verdsettelsesrabatten på 10 prosent inne. Reduksjon i formuesskattesatsen eller ytterligere verdsettelsesrabatter var ikke nevnt, selv om regjeringspartiene, Venstre og KrF hadde merknader i skatteforliket fra mai 2016 om at målet er å avvikle all formuesskatt på arbeidende kapital.

Før valget var det en diskusjon i avisspaltene om hvem av de norske politikerne som lignet mest på Macron. Norsk næringsliv kan håpe at det blir Erna Solberg. Et lønnsomt næringsliv er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting, både i Norge og i Frankrike.

Macron vil avskaffe den franske formuesskatten, fordi, som han sier: Vi kan ikke skape arbeidsplasser uten private bedriftseiere og gründere. Og han legger til: Staten kan ikke skape arbeidsplasser gjennom vedtak. De sannhetene gjelder i Norge også.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!