Bøker

Empati er ingen snarvei til god etikk

Bilde: Pixabay

I en tid hvor teknologi og teknologiutvikling handler mer og mer om etikk, er bøker som "Future Ethics" savnet i det norske markedet.

NY BOK

  • Future Ethics
  • Cennydd Bowles
  • NowNext Press, 2018

Lenge har et av favoritt-uttrykkene i Silicon Valley og i andre innovative teknologimiljøer vært «Move fast and break things». Dette er ikke lenger et godt mål på suksess – snarere bør det i dag være tvert om. «Kjør fort og drep ting» kan bli konsekvensen hvis klassisk moraletikk ikke ligger til grunn ved utvikling av selvkjørende biler.

Dette er et eksempel på hva Cennydd Bowles’ bok Future Ethics (2018) handler om. Som vi vet, er vi kommet dit nå at vi kan og bør se en viss læringseffekt av tidligere års solide feilsteg innen anvendt teknologi. Tenk på Facebooks analytiske skandaler , teknologiselskapers chatboter som utvikler seg til å bli rasediskriminerende uhyrer når de blir sluppet fri, diskriminerende algoritmer.

Eksemplene er mange, og Cennydd Bowles, en engelsk produktdesigner med mange års erfaring innen produktdesign såvel som tjenestedesign, har et godt utgangspunkt for å mene noe om etikk i forbindelse med teknologiutvikling – eller mer spesifikt, tjenesteutvikling.  Future Ethics er en bok alle kan lese, uavhengig av om du er lidenskapelig opptatt av de etiske sidene av teknologidesign i det daglige eller ikke. Boken gir mening både for de som er nye i feltet og de som kjenner til både filosofiske begrep og problemstillinger fra tidligere av.

Uansett hvem du er, er dette noe du blir sterkt påvirket av. Teknologiske tjenester og løsninger er knapt mulig å unngå i hverdagen, og å få belyst de etiske og filosofiske sidene ved det kan være nyttig.

Forfatteren klarer på en god måte å vise hvor stor plass teknologi tar i verden i dag, og hvor viktig forvaltningen av den har blitt: Ideen om at teknologi er nøytral, er en myte. Den har sosial, moralsk og politisk påvirkning, og konsekvensene av dette blir større fremover. Vi ser et økende fokus på datainnsamling av våre bevegelser, transaksjoner, søk og interaksjon med digitale hjelpere som Alexa og Cortana. Digitale kameraer fanger opp våre bevegelser og algoritmer tar beslutninger på våre vegne.

Alle datasporene vi legger fra oss, kan brukes som bevis inn i alvorlige straffesaker. Boken nevner et PR-stunt som ble gjennomført i Kina, hvor det nasjonale CCTV (et landsdekkende kameranettverk) brukte syv minutter på å fange en BBC-journalist gjennom ansiktsgjenkjenning og overvåkning. Fitbit-data er allerede benyttet som motbevis i voldtektssaker, og slik fortsetter det.

De fleste ønsker konkret hjelp og tydelige løsninger til de problemstillingene som dukker opp i bedriften eller i teknologiprosjekter. Forfatteren hevder at løsningen ikke er en oppskrift på hva som er rett og galt i de ulike situasjonene, men at fokus heller bør være på å sette beslutningstakere i riktig posisjon til å ta de viktige beslutningene.

Til hjelp trekker han frem bedriftens egne kjerneverdier som viktige i etableringen av en grunnleggende god etikk. Hvilke verdier bedriftene bestemmer seg for å dyrke, bør være synlige som en rød tråd i enhver organisasjon. Å hente inn spesialister er ikke en løsning. Bygg verdiene fra bunnen av, ta eierskap til hva som er etiske riktige avgjørelser og gjør alle klar over hva det er.

Mellomledere ser dessuten ut til å ha større påvirkningskraft på den kollektive etiske påvirkningen enn topplederne, som trolig er for langt unna de kompromissene som gjøres i det daglige på kontorene.

Et viktig poeng er at empati alene ikke er noen snarvei til et etisk nirvana. Det kan være lurt å snakke mindre om empati i forbindelse med teknologisk etikk. Å være et godt menneske betyr ikke at det automatisk blir fattet gode avgjørelser – og hvis vi snur det på hodet: Når en algoritme feiler, betyr det ikke at den som har laget den, er ond.

Denne type bøker savnes i det norske markedet. Selv om fokuset på de tverrfaglige sidene ved teknologi har fått mer plass i senere tid, finnes det lite litteratur som gir økt forståelse av hvor sammensatt og hvor kompleks teknologiutvikling er. Kanskje har denne boken størst nytte for de som jobber med utvikling av digitale tjenester – men ettersom vi alle er mottakere av de samme tjenestene, kan det være av interesse for flere å lese for å forstå og lære.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden