Kommentar

En luftig bløff

NRK gir Miljøpartiet De Grønne æren for at antallet rammet av dårlig byluft har stupt, men tallene er i beste fall tvilsomme.

Torsdag morgen kunne NRK-radio melde at antallet personer som rammes av dårlig byluft er dramatisk redusert siden maktskiftet i hovedstaden i 2015. Ifølge NRK ble hele 200 000 mennesker rammet av farlig luftforurensning i Oslo i 2015, mens tallet skal være redusert til bare 10 000 personer i 2018.

Opplysningene er siden gjengitt i en NTB-sak publisert hos både Aftenposten og Nettavisen. I denne saken er også byråd Lan Marie Nguyen Berg intervjuet. Her hevder hun at den store reduksjonen viser at politikken fungerer.

– Jeg tror det viktigste vi gjør, er å innføre politikk som funker slik at lufta i Oslo blir rein, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Saken er siden gjengitt av Erik Solheim og Miljøpartiets twitterkonto som dokumentasjon på hvor godt den grønne politikken fungerer. Og på NRK Nyheters instagramkonto:

Det samme gjør NRK Nyheters instagramkonto:

Hvor mange er rammet av luftforurensning i 2015?

Når Minerva kontakter NRK om kilden på denne informasjonen, får vi opplyst at dette er beregninger utført av Statens vegvesen og Oslo kommune. Men når vi spør Statens vegvesen om å få se grunnlaget, opplyser de at de ikke kjenner til denne konkrete beregningen. Vegvesenet viser i stedet bare til den nylig lanserte varslingstjenesten Luftkvalitet Norge, og sier de antar at NRK har sin informasjon herfra eller lignende sider.  

Når Minerva henvender seg til Oslo kommune med samme spørsmål, viser Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel i Oslo kommune til en tiltaksutredning forfattet i 2014 som kilde på hva luftkvaliteten var i 2015, men ettersom tiden ubønnhørlig går fremover og ikke bakover, inneholder denne utredningen naturlig nok ingen informasjon om det.

Det den derimot peker på, er et anslag om at litt over 200 000 personer ble eksponert mot overskridelser for årsmiddelverdiene for NO2 i 2013, to år før Lan Marie Nguyen Berg blir byråd.

En mer oppdatert simulering på hva luftkvaliteten var i Oslo i 2015 da Lan Marie Nguyen Berg ble byråd, kan man finne hos Nasjonalt Beregningsverktøy. Deres simulering viser at tallet for antallet personer eksponert for overskridelser av grenseverdiene var på omlag 7000 i 2015, ikke over 200 000 slik Lan Marie Berg hevder.

For tall på hvor mange som ble utsatt for forurenset luft i 2018, som ifølge byråd Berg kun var 10 000 viser byrådsavdelingen til et dokumentet forfattet i august 2017, altså fem måneder før 2018 i det hele tatt har kommet i gang.

Dette dokumentet inneholder av naturlige årsaker ingen informasjon om hvordan luftkvaliteten var i Oslo i 2018, men inneholder en rekke simuleringer som sier noe om hvor mye bedre luftkvaliteten vil bli frem mot 2020.

Hvor mange er rammet av luftforurensning i 2018?

Hva har så utviklingen i antallet personer som utsatt for forurenset luft i 2018 vært? Det er vanskelig å vite, men det er uansett helt klart at Byråd Lan Marie Berg verken kan belegge sine påstander om antallet personer utsatt for dårlig byluft i verken 2015 eller 2018 med de dokumentene de bruker som kilde på sine påstander.

Det vi likevel kan vite noe ganske sikkert om, er antallet ganger de ulike grenseverdiene for luftforurensning ble overskredet på byens ulike målestasjoner. Hos luftkvalitet.info kan du laste ned rapporter om Oslolufta fra hele 2018.

I rapporten fra januar-februar står følgende skrevet:

«Luftkvalitetskriteriene ble overskredet i inntil ca. 40 % av tiden i januar og inntil ca. 52 % av tiden i februar. Dette skyldtes i hovedsak svevestøv fra vedfyring og veistøv, i februar i kombinasjon med langtransportert forurensning.»

I rapporten fra mars-april står det:

“I trafikkerte områder ble luftkvalitetskriteriene overskredet over 50 % av tiden, både i mars og april. Dette skyldtes i hovedsak veistøv.”

Den høye luftforurensningen i april utløste også presseomtale i Dagsavisen under overskriften: Nå utsetter Oslolufta deg for betydelig helserisiko. Da var det gått 11 dager med sammenhengende rødt varsel på flere målestasjoner.

I rapportene fra sommerhalvåret meldes det om for det meste god luftkvalitet, men i årets siste måneder november og desember var situasjonen slik:

“I november ble luftkvalitetskriteriene overskredet i inntil ca. 50 % av tiden og i desember i inntil ca. 40 % av tiden. Dette skyldtes i hovedsak oppvirvlet veistøv i sterkt trafikkerte områder, men også vedfyring bidro til forringet luftkvalitet.”

Akkurat hvor mange som ble eksponert mot forurenset luft i Oslo som følge av disse overskridelsene i 2018 har ikke Minerva vært i stand til å finne beregninger på, men når bortimot halvparten av byens målestasjoner viste høy forurensning våren 2018, er det i det minste grunn til å tro at det var flere i byen enn 10 000 personer.

Miljøpartiet har likevel rett i at Oslo-luften over tid har blitt bedre. Og i 2018 var det ingen overskridelser av årsmiddelverdiene for luftforurensning, men dette er ikke det samme som å si at kun 10 000 pustet inn forurenset luft i Oslo i fjor – og langt fra det samme som at situasjonen har bedret seg dramatisk siden MDG kom inn i byrådet i 2015.

For å komme frem til den konklusjonen er man nødt til å støtte seg på prognoser fremfor reelle observasjoner og konsekvent se vekk fra all data som helt tydelig viser noe annet.  

(Forfatteren av denne kommentaren er vara til bystyret for Oslo Høyre, men stiller ikke til gjenvalg) 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden