Nyhet

– En offentlig tjenesteperson ville mistet sikkerhetsklareringen

Fiskeriminister Per Sandberg er i hardt vær etter at han reiste til Iran med sin norsk-iranske kjæreste, Bahareh Letnes.

Bilde: Fremskrittspartiet

Tidligere leder for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, mener offentlige tjenestepersoner ikke kunne tatt seg de samme friheter som Per Sandberg.

På Politisk kvarter mandag morgen hevdet leder for Forsvars- og Utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) at fiskeriministeren ville mistet sikkerhetsklarering om han ikke var politiker.

Hun får også støtte av tidligere sjef for e-tjenesten, Kjell Grandhagen.

– Ansatte i UD, Politi og Forsvaret ville trolig mistet sikkerhetsklareringen hvis de hadde gjort det samme som Sandberg, sier han til Minerva.

Sikkerhetsloven

I følge Sikkerhetsloven som gjelder for offentlige tjenestepersoner skal en person som skal gis tilgang til skjermingsverdig informasjon, autoriseres og sikkerhetsklareres på forhånd.

Til tross for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, er Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fritatt fra kravet om sikkerhetsklarering. Fritaket ble formalisert i lov, i en endring sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar 2017.

Denne praksisen forutsetter dermed at det er Statsministerens kontor (SMK) og Erna Solberg, som statsminister og regjeringssjef, som foretar sikkerhetsvurderingene av sine statsråder.

Godt nok, men

– Det nåværende regime er godt nok, men det hjelper ikke mot folk som Sandberg, som ikke vil følge regler, sier Grandhagen til Minerva.

I henhold til sikkerhetsinstruksen for Statsråder var Per Sandberg pålagt å melde om feriereisen til Iran. Dette ble ikke etterfulgt av Sandberg som heller ikke fulgte praksis om å bruke lånetelefon, fremfor egen telefon, på reisen. På Sandbergs telefon er blant annet regjeringens saksbehandlingssystem installert.

Kjell Grandhagen sa på Dagsrevyen sist uke at Sandbergs telefon dermed “med stor sikkerhet” var blitt hacket på reisen.

– Sandberg vil ha tilgang til dokumenter vedrørende forsvar, justis og utenriks-saker som behandles av regjeringen i plenum, samt graderte saker for eksempel vedrørende Kystvakt og etterretning relatert til fiskeriforvaltning, sier Grandhagen til Minerva.

Uproblematisk praksis?

Grandhagen utdyper overfor Mineva at han fra et et demokratisk perspektiv ikke har problemer med at Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer ikke sikkerhetsklareres.

– Det betyr imidlertid at sikkerheten må ivaretas gjennom statsministerens kontroll og veiledning.

Dette regimet må sikre minst like streng behandling som ved sikkerhetsklarering, ellers faller jo hensikten bort, tilfører Grandhagen

Og legger til:

– Da kan man ikke leve med at en statsråd slipper unna med en «forglemmelse», mens statsansatte risikerer å miste klarering og jobb. SMK gjør her åpenbart en avveining mellom den politiske belastningen som oppstår ved å sparke Sandberg og signalet de sender om ikke å ta sikkerhet fullt ut på alvor, sier han.

– Hvilke konsekvenser kan dette få?

– Det blir vanskeligere å kommunisere regjeringens fokus på sikkerhet hvis man velger å stille lavere krav til en statsråds sikkerhetsbevissthet enn de ansattes.

Strengere overholdelse

Sandberg-saken kommer i lys av en tilsynelatende strengere overholdelse av praksis i senere år.

Som Aftenposten nylig avdekket, har flere ansatte i UD og Forsvaret mistet sin sikkerhetsklarering de seneste årene. Fagforeningsrepresentanter tror problemene skyldes at de har utenlandsk ektefelle.

Det finnes ulike nivåer av sikkerhetsklarering. På de to strengeste klareringsnivåene, HEMMELIG og STRENGT HEMMELIG, er det også krav til ti års personhistorikk for ektefelle, samboer eller partner samt nærstående personer.

Det innebærer at dersom du eller ektefellen har bodd i utlandet de siste ti årene, innhentes informasjon om deg fra andre land. Dersom landene ikke utleverer slik informasjon, regnes du som «ikke sporbar». Da kan du ikke sikkerhetsklareres. Fagforeningene ser et mønster der klareringsmyndighetene tillegger sporbarhet større vekt enn før, slik at det altså er blitt mye vanskeligere å ha utenlandsk familie, skriver Aftenposten.

Minerva tok i går ettermiddag kontakt med statsministerens kontor for å innhente en kommentar om Grandhagens uttalelser, men har enda ikke lyktes Minerva å få svar fra SMK.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden