Politikk

Engelsk studiefinansiering en suksess

Bilde: Pixabay

Ny forskning konkluderer med at innføringen av skolepenger i høyere utdanning i England har gitt økt kvalitet, kvantitet og likhet, til lavere kostnad for staten.

Mot slutten av 1990-tallet var det krise i finansieringen av engelske universiteter. Studenttallet gikk i været, uten en tilsvarende økning i offentlige tilskudd. Siden utdannelsen var gratis, gikk tilgjenglige midler pr. student betydelig ned. Det førte igjen til restriksjoner på inntaket, og det rammet særlig dem som kom fra dårligere kår.

Etter 1998 ble det gjennom flere reformer innført skolepenger. I dag må man på de fleste universiteter betale maksimalsummen på 9 250 pund pr. år. Men låne- og stipendordninger gjør at ingen må betale noe før de er ferdige med studiene, og nedbetalingen er inntektsavhengig.

To amerikanske og en engelsk forsker har vurdert resultatene, etter tre kriterier. For det første har den sterke økningen i studenttallet fortsatt, dog i noe lavere takt enn i årene umiddelbart før reformen. Siden 1998 er andelen av årskullene som tar høyere utdannelse, omtrent doblet.

For det andre er denne økningen ganske jevnt fordelt mellom dem som kommer fra husholdninger med lav, middels eller høy inntekt. Forskerne skriver at ulikheten i adgang til høyere utdannelse målt på denne måten er noe redusert, men årlige svingninger gjør at man heller bør si at den er uendret. Dette i motsetning til årene før skolepengene ble innført, da ulikheten økte betydelig.

For det tredje har ressursene universitetene har til rådighet pr. student økt, etter at de hadde falt kraftig fra begynnelsen av 1980-tallet. Dette er forskernes indirekte mål på kvalitet. Ressursene bunnet ut mellom midten av 1990-tallet og midten av det første tiåret i vårt århundre, for deretter å øke betydelig. I år kommer to tredjedeler av ressursene til høyere utdannelse fra studentene, mens staten dekker den siste tredjedelen, i hovedsak gjennom subsidierte lån, og tap fordi ikke alle kommer i posisjon til å betale dem tilbake. Pr. student er systemet langt billigere for det offentlige enn det gamle.

Richard Murphy, Judith Scott-Clayton & Gillian Wyness: “The End of Free College in England: Implications for Quality, Enrolments, and Equity”. NBER Working Paper nr. 23888, september 2017. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

Artikkelen er hentet fra Minerva nr. 4/2017.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden