Kommentar

Er mord på kvinner vanligere i Norge enn Sverige?

– Ting tyder på at det er farligere å være kvinne i Sverige. Og enda farligere å være mann, skriver Ivar Staurseth i en leksjon om tall og tull med tall.

Bilde: Peter Isotalo, Creative Commons.

Nei. Men det er altfor vanlig å mangle elementær tallforståelse.

En TT-melding går sin seiersgang i svenske nettaviser og på sosiale medier den første dagen i 2019. TT er en forkortelse Tidningarnas Telegrambyrå og tilsvarer norske NTB. En rekke aviser, blant dem Svenska Dagbladet, har slått den opp med overskriften: «Mord på kvinnor vanligare i Norge än Sverige».

Men er det tilfellet?

Brødteksten i meldingen er nøktern og oppklarende. Det skal sies. Men den avslører dermed at overskriften er laget av folk uten elementær forståelse for tall – nærmere bestemt forholdstall. I en tid hvor nyheter spres fort på sosiale medier, av og til folk som kun leser overskriften, bidrar saken til å spre et feilaktig inntrykk av kriminaliteten i de to landene.

Kvinneandelen synker om flere menn drepes

Hvis vi er interessert i hvor vanlig en bestemt form for drap er i et land, må vi se på antall slike drap i forhold til den totale befolkningen. For eksempel kan vi se på antall drepte kvinner per en million innbyggere.

I TT-meldingen har de derimot sett på andelen av drapsofrene som er kvinner. Det sier ikke noe generelt om utbredelsen av kvinnedrap. Vi får et tall som kan tøyes til det bedre om færre kvinner drepes – men også om drepte kvinner er stabilt og vi får en økning i drap på menn.

For å sette det på spissen, slik vi gjerne gjør i matematikken når noe må inn med teskje: Hvis vi har to land, A og B, hvert av dem med samme innbyggertall, og det et år blir drept én mann og én kvinne i A, og fem hundre kvinner og femten hundre menn i B, vil A ha høyere andel kvinner blant de drepte, sammenlignet med B. Det er 50% kvinneandel i A, 25% i B.

De fleste vil likevel skjønne at B er et farligere land enn A – også for kvinner. Det er bare enda farligere for menn.

Høyere drapsrate i Sverige – også for kvinner

For Sverige foreligger det ikke drapsstatistikk for året som gikk, skal vi tro TT-meldingen, men de bringer tall for 2017 i Sverige og 2018 i Norge. Hvis vi i mangel av noe bedre sammenligner de, får vi følgende:

  • 113 drepte i Sverige. 28 drepte i Norge. Kompenserer vi for folketall, gir det 11,3 drepte per million innbyggere i Sverige og 5,3 drepte per million innbyggere i Norge.
  • Blant de drepte i Sverige er det 27 kvinner, eller 2,7 drepte kvinner per million svensker. I Norge er det ti drepte kvinner, eller 1,9 drepte kvinner per million nordmenn.

Som vi ser er hyppigheten av drap i Sverige dobbelt så høy som i Norge – gitt at vi tar utgangspunkt i de to ulike årene. Det vil være usikkerhet og svingninger. Hyppigheten av drap på kvinner er også høyere i Sverige enn i Norge.

At andelen kvinner blant drapsofre likevel er lavere i Sverige, skyldes at det drepes så veldig mange flere menn, i tillegg til drapene på kvinner – som i seg selv er mer utbredt i Sverige.

Legger vi til at mange kvinner er gift med en mann, datter av en mann, søster av en mann og mor til en mann, vil økt drapsrate på menn også øke utryggheten for kvinner i et samfunn.

Ting tyder på at det er farligere å være kvinne i Sverige. Og det er enda farligere å være mann.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden