Kommentar

Er redningen for Europa et forbud mot Islam?

Bilde: Tore Sætre, CC BY-SA 4.0

Hege Storhaug og HRS nærmer seg det standpunktet. Det er på tide av å ta kulturkrigerne ut av statsbudsjettet.

I går delte Hege Storhaug en artikkel hun selv har skrevet for Human Rights Service om at enkelte tsjekkiske politikere har tatt til orde for å forby Islam.

På Facebook skriver Storhaug om egen artikkel: Europas redning fra Islam starter i øst? La oss håpe det!

I artikkelen siterer blant annet Storhaug Tsjekkias president Milos Zeman på at han blant annet har uttalt at «islam ikke hører hjemme i Europa» og at «tsjekkerne tidligere har tatt i mot innvandrere, men at disse kommer fra en kultur bestående av mordere og religiøst hat».

I tillegg viser Storhaug til at et parlamentsmedlem fra det tsjekkiske Partiet for frihet og direkte demokrati har uttalt at hans parti ikke definerer islam kun som en religion, men også som en ideologi. Derfor mener han at islam kan forbys. Storhaug påpeker videre at dette er tanker som HRS selv har vært inne på i en del år.

HRS og Storhaug er aktører som ofte hevder seg feiltolket i den offentlige debatten, men når man leser Storhaugs tekst på Facebook og innholdet i artikkelen sammen, er det vanskelig å forstå dette som noen annet enn at Storhaug faktisk mener at Europa bør forby islam.

Det er synd at Hege Storhaug ser ut til å ha endt opp med så radikale standpunkter at de hverken er i tråd med den vestlige verdens liberale idétradisjoner eller er praktisk gjennomførbare. Storhaug var i sin tid en viktig stemme på integreringsområdet i Norge. Hun var en av de aller første til å peke på en rekke utfordringer innenfor arrangerte ekteskap og omskjæring.

Når hun nå flørter med tanken om å regelrett forby islam, vitner det om at hun har gått seg bort, og nå navigerer med motstand mot islam som eneste moralske kompass. Den tankemåten fører ikke noe annet steds hen enn en intellektuell tomgang der det kastes vrak på alle nyanser helt til man er endt opp med det til en hver tid mest radikale forslaget.

Det er det diametralt motsatte av hva den norske samfunnsdebatten behøver. Vi har behov for å jekke ned konfliktnivået et par hakk for å kunne finne moralsk akseptable og realistiske løsninger på vanskelige dilemmaer innenfor innvandringspolitikken.

I flere år har Human Rights Service vært inne på statsbudsjettet med den begrunnelse at de gjør et integreringsarbeid. Det blir stadig vanskeligere å forsvare denne bevilgningen. Kommentarer av denne typen kan uansett leses gratis i et hvilket som helst kommentarfelt og er ikke noe staten behøver å betale HRS for å formidle. Vi kommer ikke til å gå tomme for islamkritikk med det første.

At Fremskrittspartiet setter sin ære i å subsidiere et produkt markedet leverer overflod av helt av seg selv, vitner om at det er tynt med liberal økonomiforståelse i partiet om dagen.

Det er også av både prinsipielle og rent pragmatiske grunner uklokt at staten blir en aktør i kulturkrigen gjennom tilskuddspolitikken. I forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett åpnet flere toneangivende FrP-politikere for å ta partiet ut av regjering om ikke HRS fikk fornyet sin støtte. Som et kompromiss med Venstre fikk HRS derved fornyet sin støtte mot at det ble delt ut ytterligere 17 millioner til organisasjoner Venstre liker.

Et langt bedre kompromiss for alle involverte parter ville vært om ingen integreringsorganisasjoner, tenketanker eller blogger fikk noen penger av staten overhodet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden