Feministguru vil ikke bli kjønnskvotert

Den merkelige historien om genuskrigen på Lunds universitet.

Publisert   Sist oppdatert

«Du skal ha Judith Butler på pensumlisten». Det var i september Erik Ringmar fikk beskjeden fra instituttledelsen. Han er universitetslektor i statsvitenskap ved Lunds universitet. Sammen med en kollega underviser han om høyreorienterte og fascistiske ideer rundt år 1900.

Så langt alt vel. Men på samfunnsvitenskapelig fakultet ved Lunds finnes det en tommelregel om at minst 40 prosent av forfatterne på pensum skal være kvinner.

Kurset til Ringmar handlet om hvordan globalisering og åpne grenser på 1800-tallet skapte et nytt politisk rom for den mørkeblå reaksjonen. Problemet var bare at det manglet kvinnelige forfattere.

Ringmar lette med lys og lupe, men det var ikke mange å velge mellom. De fleste bakstreverske mørkeblå var menn. Kvinnene, i hvert fall de som skrev noe i epoken, var liberale og progressive. Til slutt fant han én kvinnelig forfatter som var mot stemmerett for kvinner. Men det var ikke nok.

Han fikk refs i kurslitteraturskommiteen. Studentrepresentanten var svært kritisk til hans «manglende fokus på genus», forteller Ringmar på sin egen blogg, og flere komitemedlemmer støttet kritikken. Til slutt slapp pensumlisten gjennom på ett vilkår: Erik Ringmar måtte sette opp Judith Butler, en kjent nålevende poststrukturalistisk feminist, på pensumlisten.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Heksejakt

Ringar bestemte seg for å gjøre gode miner til slett spill. Han lot Butler stå på listen, han tok ikke hensyn til det i undervisningen. Straks kom det klager fra studenter som savnet kjønnsperspektiv. «Kan du si noe mer om hvordan kvinnenes situasjon var under opplysningstiden?» spurte en student i den første forelesningen.

«Akkurat», sa en annen.

Ringmar undret seg. Han var ikke vant til at studenter avbrøt forelesningene for å spørre om noe annet enn det han snakket om.

Ingen kurslitteraturkomité i verden kan tvinge meg, svarte han.

Etter to forelesninger dukket det opp en delegasjon med studenter hos studierektoren på universitetet. Ringmar fikk refs for ikke å ha tatt studentenes kommentarer på alvor og dessuten for at han ikke tok hensyn til den offisielle litteraturlisten. «Ingen kurslitteraturkomité i verden kan tvinge meg til å undervise om Judith Butler hvis jeg ikke vil», svarte han.

Selv opplevde han kritikken som en heksejakt fra studentene, som lette etter problemer som ikke fantes, og han ble stemplet som antifeminist, paradoksalt nok fordi han ville holde et kurs om gamle mørkemenn og fascistiske strømninger.

Resultatet: I fremtiden vil ikke Ringmar holde slike kurs.

«Genuskvoteringen av emnelitteraturen må straks opphøre om vi vil fortsette å tenke, analysere og forstå, snarere enn kun å gi uttrykk for våre egne preferanser,  skrev Ringman på sin egen blogg.

Overkirke

Ballen har siden rullet i svenske og internasjonale medier. Universitetet har blitt utsatt for kraftig kritikk, blant annet fra lederskribent Ivar Arpi i SVD, som hevder at «genusvitenskapen har blitt den nye overkirken i Lund».

Arpi hevder det som foregår på svenske universiteter, er en slags «stille revolusjon», godt skjult av begrepet «likestillingsintegrering».

«Begrepet likestilling brukes bare som et dekke for en mer radikal og dyptgående prosess», skriver han og mener prosessen er et angrep på akademias frie stilling.

Kvinner mindre sitert

Universitetets representanter i komiteen som fattet beslutningen om å presse gjennom at Butler skulle inn på listen, har svart med å vise til at det finnes studier som dokumenterer at kvinner blir mindre sitert enn menn, også om man tar hensyn til at de historisk har skrevet mindre enn menn.

Judith Butler har selv kastet seg inn i debatten.

«En forskningsartikkel som skrives av en kvinne og publiseres i et internasjonalt anerkjent tidsskrift, blir mindre sitert enn om den hadde blitt skrevet av en mann», skriver medlemmene av komiteen.

Tar avstand

Den siste utviklingen er imidlertid at Judith Butler selv har kastet seg inn i debatten. Til tidsskriftet Kvartal.se sier hun følgende.

– Jeg er ikke for at min forskning påtvinges noen på grunnlag av kvotering. Her må vi skille mellom ulike spørsmål. Det er én ting å si at genusperspektiv er et tema som må inn i et kurs. Det er en annen ting å hevde at den eneste måten å sikre at genus inkluderes på, er gjennom et kvoteringssystem som teller antallet forfattere. Det blir også en annen sak når administrasjonen får for seg at man i likestillingens navn kan tvinge visse forfattere på et enkelt emne.

Butler slår et kraftig slag for den akademiske friheten og mener universitetslektorer må stå fritt til å velge eget pensum:

– Jeg tar avstand fra at mitt navn brukes på denne måten.