Politikk

– Erna Solberg har gitt høyrepopulismen tyngde og legitimitet i Norge

Det sier Agendas Marte Gerhardsen. Minerva har snakket med henne og flere andre om regjeringens ettermæle.

Minerva stilte følgende spørsmål til Marte Gerhardsen, Simen Markussen, Mathilde Fasting og Einar Lie: 1. Hva har Solberg-regjeringen lykkes best med? 2. Og hva har den mislykkes med?

Marte Gerhardsen, leder tankesmien Agenda.

1. Solberg kan regne, og så tidlig at Høyres eneste vei til makt er gjennom støtte fra Frp. Hun la derfor politisk prestisje i erklære at Frp er et anstendig parti man fint kan samarbeide med. Hun lykkes langt på vei, og støtten fra Krf og Venstre til det blåblå regjeringsprosjektet er beviset på suksessen. Etter tre år i regjering ser vi imidlertid at det kommer med en pris. Solberg har gitt høyrepopulismen tyngde og legitimitet i Norge.

2. Mangelen på en ansvarlig økonomisk politikk. I år tar vi for første gang ut mer penger enn vi setter inn i oljefondet, nær 20 prosent av statens utgifter dekkes derfra. Dette er langt mer enn de 7-8 prosent under Stoltenbergs åtte år. Til tross for dette er ledigheten fortsatt rekordhøy. Kombinasjonen av å øke utgiftene gjennom nye dyre ordninger som økt kontantstøtte, økte utgifter til byråkrati og omfattende skattekutt, gjør oss mer oljeavhengige enn noen gang. Det er dårlig for landet og dårlig for Høyre.

Les også disse sakene, hvor Gerhardsen får tilsvar:

Intervju med Espen Teigen, Stefan Heggelund og Ida Lindtveit: – Samtlige andre norske partier har beveget seg nærmere oss.

Og intervju med Kristin Clemet: – FrP aksepterte ikke lenger å stå utenfor.

Simen Markussen, seniorforsker Frisch-senteret

1. Innføringen av aktivitetsplikt i sosialhjelp, som startet nå i januar, er et veldig riktig grep som jeg tror kommer til å bli en suksess. Jeg synes også regjeringen fortjener honnør for arbeidet med kommunereform. Så kan en selvfølgelig diskutere hvor vellykket det har vært. Dette er vanskelig, men viktig arbeid. Jeg skulle gjerne sett en dansk kommunestruktur med rundt 100 kommuner, uten fylkeskommunen, men innser at det er langt fram. På samme måte er politireformen et riktig grep, selv om navnet «nærpolitireform» kanskje er å pynte bruden i overkant mye.

POSITIV: – Regjeringen fortjener honnør for arbeidet med kommunereform, mener Simen Markussen.

Frischsenteret

2. Økonomisk ansvarlighet. I løpet av ikke alt for mange år må vi både redusere offentlige kostnader og øke offentlige inntekter. Denne snuoperasjonen har blitt enda vanskeligere som følge av at pengebruken har økt og skattene er redusert. Jeg hadde nok også håp om at regjeringen skulle gjøre mer for å motvirke utenforskap og øke sysselsettingen.

Les også Anne Siri Koksrud Bekkelund: Ernas små trollunger.

Mathilde Fasting, prosjektleder Civita

1. De har lykkes best med klimaavtalen i Paris. Det er en sak som er kjempeviktig, men dessverre blir inntrykket rotet til når norsk klimadebatt handler om biodiesel og flyseteavgifter. Solberg selv har klart å styre gjennom asylkrise og flere statsbudsjettsdiskusjoner for åpne hus med fire partier. Det er imponerende.

PÅ ARBEIDERPARTIETS PREMISSER: – De har ikke lykkes med skatteforliket, sier Mathilde Fasting.

2. De har ikke lykkes med skatteforliket. Det ble et forlik på Arbeiderpartiets premisser. Selv om prinsippet med arbeidende kapital ble innført for å skjerme norsk, privat næringsliv fra formuesskatt, er både sats, verdifastsettelse og bunnfradrag i spill. Det viser Arbeiderpartiets forslag til skattepolitikk for neste fireårsperiode. De dynamiske virkningene er vanskelige å måle. Når oljeprisen samtidig har falt, er det enkelt å peke på dårligere jobbvekst og større arbeidsledighet, og dermed hevde at skattekutt ikke har noen betydning.

Minerva er høyresidens nettavis: Bestill abonnement her, nå bare 1,- ut april!

Einar Lie, professor i økonomisk historie, UiO.

1. Strukturreformen for høyere utdanning må være en klar kandidat. Universitets- og høyskolesektoren har vært oppsplittet, med mange likeartede utdanninger av varierende kvalitet og dårlig utnyttelse av forskningsressursene. Gjennom årene har det har vært gjort flere mislykkede forsøk på reform. De siste årenes strukturreform har imidlertid vært langt mer omfattende enn jeg ville trodd var mulig, og har skjedd til forbausende lite larm og motstand.

SKUFFET: – Den økonomiske politikken i vid forstand har vært en stor skuffelse, sier Einar Lie.

2. Den økonomiske politikken i vid forstand har vært en stor skuffelse. Oljepengebruken har økt rekordrask. Offentlig sektor har ekspandert. På et tilliggende område, forvaltningen av det statlige eierskapet i kommersielle selskaper, har vi også fått et tilbakefall til mer rapsodiske inngrep styrt av medieoppslag og politiske stemninger. Det er vanskelig å drive økonomisk politikk for en mindretallsregjering i et oljerikt land. Men dette har vært under enhver forventning.

Enqueten står også på trykk i Minerva nr. 1/2017, som handler om Ernas arv.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden