SPALTIST

Etikkfilosofer som Henrik Syse bør brukes til det filosofi generelt kan brukes til: Distansert refleksjon over tilværelsens merkverdigheter, og utvikling av dannelse gjennom rasjonalitet og dennes oppløsning av skråsikkerhet. Noe som egentlig burde gjøre dem spesielt uegnet som rådgivende eksperter, skriver Arild Pedersen.
Etikkfilosofer som Henrik Syse bør brukes til det filosofi generelt kan brukes til: Distansert refleksjon over tilværelsens merkverdigheter, og utvikling av dannelse gjennom rasjonalitet og dennes oppløsning av skråsikkerhet. Noe som egentlig burde gjøre dem spesielt uegnet som rådgivende eksperter, skriver Arild Pedersen.

Hva er en etikkprofessor?

Det er ingenting som tilsier at vi bør overlate moralen til etikerne. Faktisk burde etikkfilosofer være spesielt uegnet som rådgivende eksperter for næringsliv og samfunn.

Publisert

Nei, jeg skal ikke si noe om Henrik Syse som person. Ja, bortsett fra at han, slik jeg kjenner ham, er en vennlig og lite aggressiv mann. Og jeg savner ikke uvennlighet eller aggresjon. Derimot skal jeg si litt om hans profesjon, altså etikkprofessor, som det har blitt sterkt fremhevet at han er. I hans disfavør.

Mange andre etikkfilosofer har blitt bedt om å uttale seg om Syse som etikkprofessor i forbindelse med hans deltagelse på dette Tangen-seminaret, men de fleste har takket nei fordi de må bruke lang tid til å tenke seg om. Og fordi de kjenner ham. Men det siste burde ikke hindre oss. Aristoteles sa, med tanke på sin kritikk av Platon: Man skal være glad i sine venner, men mer glad i sannheten. Vel, dette med vennskap blant (akademiske) filosofer er ikke vanlig, heller ikke alltid kjærlighet til sannhet, særlig ikke blant postmodernister. Nå er det forresten gått så lang tid at mange filosofer uansett er ferdige med å tenke, og gått over til å snakke eller skrive. Som om en propp har løsnet.

Fra moral til etikk

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her