Det er på tide at Høyre prioriterer klima tydeligere

Det er krevende å lede oljenasjonen Norge og samtidig være en forkjemper for klima. Etter fire år i regjering er det på tide at Høyre blir tydeligere på at klima er et viktig satsingsområde for partiet.

Publisert Sist oppdatert

I juni i år ble klimaloven, som sier at Norge skal kutte sine utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030, enstemmig vedtatt på Stortinget. Loven fikk overraskende lite oppmerksomhet, gitt hvor store implikasjoner den vil ha for hvordan vi innretter samfunnet vårt. Et 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor i et land som Norge, der mye av energiforbruket allerede kommer fra fornybare kilder som vannkraft, kommer til å kreve en solid innsats de neste årene.

På sett og vis var det en genistrek å få det enstemmig gjennom Stortinget, og at til og med Frp stemte for vedtaket. Frp er hverken spesielt engasjert i klima eller klimavennlig. At de stemte for, var et resultat av budsjettforliket. Et slikt vedtak har større kraft og er vanskeligere å endre på i fremtiden når samtlige partier stemte for.

Internt i Høyre er det en oppfatning om at klima kommer langt ned på listen over saker som Høyres velgere er opptatt av, og derfor snakker partiet lite om det. Det kan være en fornuftig vurdering: Politikk er tidvis et spill om å få stemmer og sørge for at interessene til de som har stemt på deg blir fremmet. Men politikk handler også om å tenke de lange linjene og bidra til å skape gode samfunn. Tidvis må man tørre å ta valg som velgerne ikke umiddelbart synes er viktige eller omfavner, men som er kloke på lang sikt.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her