Kommentar

EUs popularitet stiger

Ny Pew-måling viser økt oppslutning om EU i en rekke europeiske land. Bare en av fem franskmenn og nederlendere vil ut av unionen. Men det er ganske uklart hva slags EU de egentlig sier ja til.

Frykten for at Brexit skal smitte over på andre land er på sterk retur, særlig etter at Geert Wilders gjorde et ganske dårlig valg i Nederland, og Le Pens Nasjonal Front var langt unna presidentembetet og gjorde et elendig parlamentsvalg på søndag.

Denne utviklingen bekreftes i en Pew-måling som omfatter ti EU-land, offentliggjort i går og tatt opp mellom 2. mars og 17. april.

Bare i Hellas og Italia ønsker mer enn en tredel å forlate unionen, men også der er det langt fra noe flertall. Det er, som det fremgår av figuren, imidlertid mange flere, og i de fleste land et flertall, som sier at de ønsker en folkeavstemning om medlemskapsspørsmålet. Det kan tolkes som et uttrykk for at flertallet vil at folket skal bestemme i slike spørsmål. Men med så liten oppslutning for å forlate unionen, eksisterer det ikke noe egentlig press for at regjeringene skal utlyse folkeavstemning. Unntaket er kanskje Italia, der Femstjernersbevegelsen til Beppe Grillo ønsker seg en avstemning om euro-medlemskapet.

Positiv holdning

Etter å ha falt i fjor, har andelen som har en positiv holdning til EU økt det siste året, til dels betydelig, i alle land bortsett fra Italia. I Storbritannia er det klart flere (54-40) som har et positivt enn et negativt syn på EU. Det betyr imidlertid ikke at de vil at landet skal forbli medlem. Nasjonale målinger har vært ganske stabile etter Brexit-avstemningen, med et knapt flertall som holder fast på utmeldingen.

Og i alle land, bortsett fra Spania, er de yngre mer positive enn de eldre. Størst er spriket i Storbritannia, noe vi kjenner igjen fra Brexit-avstemningen i fjor.

Synet på EU følger ikke helt høyre-venstre-skillelinjen. Det kjenner vi igjen i kontrasten mellom Norge og Storbritannia, der vår hjemlige venstresiden har vært mest EU-skeptisk, mens britenes høyreside spiller den rollen der. Også i Italia er venstresiden klart mest EU-vennlig, og det samme gjelder, men i noe mindre grad i Polen, Tyskland, Nederland og Frankrike. I Sverige er høyresiden noe mer positiv. Det gjelder også i Hellas og enda mer i Spania. Det vil overraske mange at så mange som omkring 40 prosent av tilhengerne til Wilders, Le Pen og AfD i Tyskland har et positivt syn på EU.

Bare 42 prosent er fornøyd med EUs håndtering av økonomiske spørsmål, selv om befolkningen i de fleste land ser lysere på den økonomiske situasjonen enn de gjorde i fjor. Grekerne er svært misfornøyd med EUs rolle her, ikke overraskende, men det gjelder også italienerne. Et klart flertall i Polen, Tyskland og Nederland er fornøyd.

Det kan synes som om mange sier de er for EU, men imot det EU står for.

Enda større misnøye er det med EUs håndtering av flyktningspørsmålet, der hele 66 prosent er misfornøyd i de ti landene samlet. I alle land er flertallet misfornøyd, minst i Nederland og Tyskland. Det er verdt å merke seg at hele 78 prosent av svenskene er misfornøyd med dette.

Vet folk hva EU er?

Et overveldende flertall i alle land mener også at de nasjonale myndigheter skal bestemme over migrasjonen til eget land. Det gjelder både for folk som kommer utenfra EU, og i noe mindre grad, for migrasjon innen EU. Det siste er en av EUs fire friheter. Å få kontroll med migrasjonen var en viktig sak i Brexit-kampanjen.

Dette gjør at man kan lure litt på hva mange av de som sier de er positive til EU egentlig mener. Man kan selvsagt være mot deler av det EU står for, uten å være mot den samlede pakken. Spørsmålet blir likevel aktuelt når det viser seg at et klart flertall i de fleste land, inkludert Sverige og Frankrike, ønsker at de nasjonale regjeringene skal bestemme over internasjonale handelsavtaler. At dette bestemmes på EU-nivå, ikke nasjonalt, er helt essensielt for EU, og har vært det helt siden 1957. Uten felles handelspolitikk eksisterer det rett og slett ingen Union.

Det kan synes som om mange sier de er for EU, men imot det EU står for. I så fall er ikke den brede oppslutningen særlig robust.

 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden