KOMMENTAR

Ever Given i Rotterdam havn i mars 2020.
Ever Given i Rotterdam havn i mars 2020.

Ever Given ikke sååå dyr

Mediekritikk: NRK melder at shippingselskapene har tapt 9 milliarder dollar hver dag på Suez-blokkeringen. Det er basert på en misforståelse. Mange tjener snarere på høyere fraktrater.

Publisert Sist oppdatert

I Dagsrevyen mandag innledet anker Rima Iraki med at blokkeringen i Suez-kanalen «har ført til at shipping-selskapene har tapt 9 milliarder dollar daglig». I sendingen kl. 21:00 gjentok Atle Bjurstrøm budskapet. Dette har de fra en artikkel med hele fire bylines publisert på NRKs nettsider tidligere på dagen: «Det at Ever Given har blokkert kanalen har kostet shippingselskapene 9 milliarder dollar daglig.»

Her burde det ringt en bjelle – 9 milliarder dollar om dagen er mye penger.

Det hele er en misforståelse. En rekke medier refererer til beregninger fra Lloyds List som tyder på at varer verdt 9,6 milliarder dollar hver dag fraktes gjennom Suez-kanalen. Forbes skrev om disse beregningene, og pekte på at ulike bivirkninger av pandemien betyr at selv før denne blokkeringen var to av tre skip forsinket, i gjennomsnitt med fem dager. Det reelle tapet av Ever Given-hendelsen er vanskelig å kvantifisere. En forsinkelse betyr jo ikke at disse varene er tapt, bare at de kommer frem litt senere.

Heller ikke en nedgang i verdenshandelen som ikke hentes inn betyr at verdien av disse varene utgjør et nettotap. Det påløper kostnader ved produksjonen og noe kan bli erstattet av innenlandsk produksjon.

Pluss og minus for shipping

Noe tap blir det likevel. Noen varer kan være av en art som gjør at de forringes ved forsinkelse, for andre varer er det viktig at de kommer frem i tide, selv om dette trolig er marginalt med den forsinkelsen som her har oppstått. Hasteleveranser sendes om mulig med fly. Hvem som bærer slike kostnader – rederiet, den som eier varene eller forsikringsselskapet – er avhengig av avtalene.

Forsinkelsen innebærer også ekstra kostnader til drift og mannskap, og for dem som er omdirigert rundt Afrika påløper bunkers-utgifter, riktignok med fratrekk for prisen for å gå gjennom Suez-kanalen.

Men shippingselskapene har en motpost, nemlig at når så mange skip ligger på vent, gir det en knapphet på kapasitet, som slår ut i vesentlig høyere fraktrater. Dette innebærer på sin side en økt kostnad for de som skal ha varene fraktet.

Det er derfor vanskelig å gi et klart svar på hvor mye blokkeringen har kostet, og hvordan kostnaden fordeler seg på ulike aktører.

TV 2 misforstår enda mer

La oss ta et skritt tilbake. På TV 2s nettsider den 27. mars kunne vi lese: «Blokkeringen koster verdenshandelen mellom 60 og 100 millarder kroner hver uke, ifølge en beregning den tyske forsikringsalliansen har gjort, skriver Reuters. Dette tapet er det til sist forbrukere som må dekke inn i form av høyere fraktkostnader.»

Her er det mye å sette fingeren på.

  • «Koster verdenshandelen» betyr altså at omfanget av verdenshandelen blir redusert med dette beløpet.
  • TV 2 har brukt dollarkurs 10 kroner, muligens fordi det er enkelt å gange med 10. Eller kanskje fordi de har forvekslet dollar med euro.
  • Reduksjonen på 6-10 milliarder er pr. dag, ikke pr. uke. (TV 2 kan ikke lastes for dette, se nedenfor).
  • Milliarder er skrevet feil.
  • «Den tyske forsikringsalliansen» er ikke organisasjon for tyske forsikringsselskaper, men forsikringsselskapet Allianz, verdens største. TV 2 har vel brukt Google Translate igjen.
  • Den siste setningen stammer ikke fra Reuters, men er noe TV 2 har lagt til for egen regning. Dette er en sammenblanding av to størrelser – redusert handel og effekten på fraktratene. Forbrukerne vil nok merke effekten av høyere fraktrater, men det betyr ikke at de lider et tap tilsvarende verdien av den handelen som bortfaller.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz, sammen med sitt datterselskap Euler Hermes, har altså beregnet at verdien av handelen blir redusert med 6 til 10 milliarder dollar for hver dag, men dessverre har de formulert denne reduksjonen i handelsvolum som «å koste», noe som er gjentatt flere ganger av BBC og Reuters. «We calculate that each day of immobilization could cost global trade USD6bn-10bn.»

På veien har 6-10 milliarder dollar pr. dag blitt til pr. uke, som både BBC og Reuters og dermed alle som stoler på dem, bruker. Jeg har kontaktet Allianz om dette, og det viser seg at de først hadde skrevet feil, en feil som henger igjen i ingressen i oversikten over deres rapporter, men ikke i selve rapporten. Allianz har tydeligvis ikke kontaktet mediene for å få dette rettet, mediene har ikke oppdaget det, og ingen virker å ha brydd seg, bortsett fra en gubbe i Norge.

Dersom vi var i en situasjon med slakk i fraktmarkedet, ville mesteparten av den forsinkelsen i handelen vi nå har fått kunne tas inn igjen etter hvert. Men markedet er allerede presset, med mangel på containere og covid-relaterte forsinkelser. Det er derfor sannsynlig at dette får en reell og mer langvarig virkning på fraktrater, og at handelsvolumet går ned.

Men det er noe helt annet enn at shippingselskapene taper en sum tilsvarende verdien av varene de frakter, slik NRK påstår.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.