Kommentar

Få, men altfor mange

Spørreundersøkelser viser at andelen av britiske muslimer som støtter terror er liten. Men den er stor nok til å skape alvorlige problemer.

Nye jihadistiske terrorangrep i England aktualiserer spørsmålet om hvor radikalisert den muslimske befolkningen er. På slutten av 2015 gikk jeg gjennom en del meningsmålinger om synet på terrorisme, hovedsakelig fra muslimske land, men også to fra Storbritannia.

Blant briter under 25 år viste det seg at en av syv hadde ”varme følelser” ─  hva nå det måtte bety ─  overfor IS i en måling Times publiserte i slutten av oktober 2015, tatt opp av Populus (tabell 11). Blant alle uansett alder var andelen 6 prosent, og tar man med de som gir IS karakter 6-10 på en skala fra 0-10. Undersøkelsen er ikke brutt ned på religion, og det er rimelig å tro at andelen er betydelig høyere for britiske muslimer.

En ICM-måling i august samme år (tabell 2) viste andre resultater, der 7 prosent av alle hadde en positiv oppfatning, men oppslutningen var sterkest blandet dem mellom 35 og 44 år.

Siden den gang er jeg blitt oppmerksom på en måling fra ComRes i februar 2015, gjengitt i Daily Telegraph. Her sa 27 prosent av britiske muslimer at de hadde ”noe sympati med motivene” bak angrepet på Charlie Hebdo. Det betyr imidlertid ikke det samme som å støtte angrepene. Men 24 prosent var også uenig i at vold mot de som publiserer karikaturer av Muhammed aldri kan rettferdiggjøres, og 11 prosent svarer at de som gjør dette, fortjener å bli angrepet.

Siden den gang er to undersøkelser offentliggjort. Den første ble tatt opp av ICM i april og mai 2015 ved intervju av mer enn 1000 muslimer ansikt til ansikt, og offentliggjort av Channel 4 i april 2016. Mens syv prosent støttet IS’s mål om å gjenopprette kalifatet, sa tre prosent at de støttet IS’ metoder for å oppnå dette, altså terrorisme. Under en prosent sa at de uten videre støttet terroraksjoner som en form for politisk protest, mens 70 prosent tok avstand uten forbehold. Tre prosent sympatiserte i en viss grad med terrorister, og ytterligere ni prosent verken sympatiserte eller tok avstand (spm. 22).

Fire prosent sympatiserte med dem som benyttet seg av selvmordsbombing for å bekjempe urettferdighet, og hele 18 prosent sympatiserte med dem som tydde til vold mot dem som gjør narr av Profeten (spm. 23) (For kritikk av metodikken, se Adam Taylor i Washington Post. Han trekker blant annet frem at ICM bare har spurt muslimer i områder der de er høyt konsentrert. YouGovs Anthony Wells kommenterte også undersøkelsen).

Det er en betydelig gruppe i Storbritannia som sympatiserer med terroristene.

I november i fjor offentliggjorde tankesmien Policy Exchange en undersøkelse med mer enn 3000 muslimske respondenter, også ansikt til ansikt. Jeg skrev om den da. Hele 89-90 prosent tok avstand fra politisk vold og terrorisme, mens bare 2 prosent støttet dette. Men det er ikke beroligende at bare 4 prosent var enig i at al-Qaida sto bak terroren 11. september 2001, mens 31 prosent mener amerikanske myndigheter gjorde det, og 7 prosent jødene.

Det tegner seg et bilde av at noen få prosent er sympatisk innstilt til terror, noen flere er enig med målet til IS og vold mot dem som gjør narr av Muhammad. Problemet er at noen få prosent er nok til å være rekrutteringsmark for terrorister, via nettet eller personlige kontakter. Og det er nok til å gi dem et omland som kan gi praktisk støtte til aksjonene.

Minerva er høyresidens nettavis: Bestill abonnement her, kun 49,- i måneden!

Alle kan ikke overvåkes

Etter selvmordangrepet utenfor Manchester Arena ble det kjent at hele 23.000 personer på et eller annet tidspunkt har vært på radaren for sikkerhetstjenestene, inkludert gjerningsmannen. Det betyr ikke at alle disse kan kalles jihadister, eller potensielle jihadister, men bekrefter inntrykket fra meningsmålingene om at det er en betydelig gruppe i Storbritannia som sympatiserer med terroristenes mål og metoder. Det sier seg selv at det ikke er mulig med kontinuerlig overvåkning av så mange mennesker, i hvert fall ikke innenfor rettsstaten rammer, slik jeg skrev etter angrepet i Manchester.

Radikalisert fransk ungdom

La meg også nevne en undersøkelse som foregår i regi av National Centre for Scientific Research. De undersøker radikalisering blant franske skoleungdommer, der 7000 elever mellom 14 og 16 år er spurt. De skolene som er plukket ut har overrepresentasjon av muslimer (25 prosent av respondentene) og elever med lav sosioøkonomisk status.

Jeg har ikke vært i stand til å finne originalkilden – det ser ut til at bare foreløpige resultater er sluppet. Nedenfor er en gjennomgang fra Breitbart, med de forbehold det medfører. Rapporteringen ser imidlertid til å være godt i samsvar med denne fra den katolske avisen La Croix (og jeg har lagt til informasjon derfra bak Breitbart-sitatene nedenfor).

Breitbart skriver:

“On the topic of the Charlie Hebdo and Hyper Cacher Islamist terror attacks, which took place in Paris in 2015, 32 per cent of respondents would not fully condemn the actions.

Just under 25 per cent of the young people questioned said they consider certain violent and deviant behaviours legitimate (stealing a scooter, confronting the police, and taking violent action for ideological reasons).

A third of Muslim schoolchildren (33 per cent) defended such actions, compared to 20 per cent of Christians, and 22 per cent of pupils who declare themselves as irreligious.

44 per cent of the students who were both classed as having fundamentalist religious views and who said they tolerate some forms of violence said it’s acceptable “in some cases in today’s society … to take up arms and fight for his religion”. (Hos La Croix fremkommer det at dette gjelder 20 prosent av alle muslimer i undersøkelsen).

70 per cent of this group do not condemn the perpetrators of the Charlie Hebdo and Hyper Cacher Islamist terror attacks.” (Av alle i undersøkelsen er det bare 68 prosent som kategorisk tar avstand fra disse terroraksjonene. Andelen er noe høyere for Bataclan – 79 prosent. Hele 44 prosent mener at det er ”delvis sant” at CIA sto bak terroraksjonene 11. september 2001.)

Les også Sofia N. Srours dikt mot terror: Kjære Gud, du blir brukt mot oss.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden