Debatt

Vi kan få mindre deltid i helse- og omsorgssektoren uten oppmykning i arbeidsmiljøloven

Når for eksempel arbeidsmiljøloven i dag tillater at det arbeides annenhver helg, er det mulig å avtale dette mellom partene, skriver Mathilde Fasting.

Bilde: Pixabay / CC0

Svar til Anne-Kari Bratten.

Kvinner jobber deltid på grunn av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, skriver Anne Kari Bratten i Spekter i et svarinnlegg til meg om arbeidskraftreservene våre fremover. Jeg er enig med Bratten i at Arbeidstidsutvalgets forslag til oppmykninger i arbeidsmiljøloven burde vært tatt til følge og ikke lagt i en skuff, men det stemmer ikke at partene i arbeidslivet på helse- og omsorgsområdet ikke kan gjøre noe uten disse endringene.

Les Mathilde Fastings opprinnelige innlegg: Jobbe mer! 

Når for eksempel arbeidsmiljøloven i dag tillater at det arbeides annenhver helg, er det mulig å avtale dette mellom partene. Sykepleierne har hatt en bestemmelse om at de ikke arbeider mer enn hver tredje helg. Årsakene ligger helt tilbake til den generelle arbeidstidsforkortelsen fra 1987.

Daværende LO-nestleder Gerd Kristiansen sa til Dagsrevyen 11.10.2011 at:

«Vi valgte å bruke kompensasjonen til å opprette deltidsstillinger, slik at vi heltidsarbeidende kunne jobbe hver tredje helg.»

Om det blir enklere for partene å avtale fornuftige løsninger fremover, vil også avhenge av adgangen til å avtale unntak fra arbeidsmiljøloven for sentrale fagforeninger/arbeidsgiverforeninger. Jeg mener altså, slik jeg også skrev i mitt forrige innlegg, at Arbeidstidsutvalgets rapport bør børstes støv av, og deretter at partene bør legge til rette for arbeidsavtaler som fungerer i helse- og omsorgssektoren.

Fra forsiden