Facebook om slettingen: - Alle som bruker Facebook må være trygge

Facebook forsvarer slettingen av Per-Willy Amundsen innlegg med at alle som bruker plattformen må føle trygge. Selskapet innser likevel at mange kan være uenige i avgjørelsen og åpner for å videreutvikle egne retningslinjer.

Publisert   Sist oppdatert

Minerva har tidligere omtalt hvordan stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen opplevde å bli sensurert av Facebook etter at han publisert et innlegg på Facebook med støtte til den kontroversielle anti-islamske aktivisten Tommy Robinson fra Storbritannia.

Ifølge Amundsen er Robinson utsatt for politisk sensur på Facebook. Derfor utfordret også Amundsen Facebook til også å sensurere han som er stortingsrepresentant, etter at han publiserte sin støtteerklæring.

https://www.minervanett.no/hensynet-til-mitt-personvern-er-ingen-grunn-til-ikke-a-kommentere-slettingen/

Slettet med henvisning til hatefulle ytringer

Facebook på sin side har forsvart slettingen av Amundsens innlegg og den generelle sensuren som knytter seg til støtteerklæringen til Tommy Robinson med at deres policy ikke tillater at organisasjoner og enkeltpersoner som er engasjert, terroraktivitet organisert hat, massemord eller seriemor, menneskehandel eller organisert vold eller kriminell virksomhet har en tilstedeværelse på deres plattform. Og at Tommy Robinsons Facebook-side har gjentatte ganger brutt disse standardene, ved å legge ut materiale som bruker dehumaniserende språk og oppfordre til vold rettet mot muslimer.

Facebook har derfor begrunnet slettingen med at Amundsen innlegg bryter med plattformens retningslinjer for hatefulle ytringer.

- Alle som bruker Facebook må være trygge

I denne forbindelse har Minerva også rettet spørsmål til Facebook om det ikke er en fordel i et demokratisk samfunn om velgerne får vite om hva politikerne mener. På dette svarer en talsperson fra Facebook-

- Vi ønsker at Facebook skal være en åpen plattform for alle ideer, der folk fritt kan uttrykke seg selv, men vi ønsker også at alle som bruker Facebook skal være trygge. Det er grunnen til at vi har retningslinjer. Disse standardene gjør det tydelig at vi ikke tillater farlige individer eller organisasjoner å bruke tjenestene våre. De sier også at hyllest, eller støtte til disse personene og gruppene heller ikke er lov. Politikere og politiske partier er, som alle individer og organisasjoner på Facebook, nødt til å følge disse reglene, og når de brytes tar vi grep.

Selskapet presiserer at de innser at mange kan være uenige i avgjørelsen, og at de ønsker å videreutvikle retningslinjene.

- Vi gjør ikke dette i en håndvending, men vi ønsker ikke å være en plattform som tillater eller støtter vold eller hat. Vi vet at noen er uenige med disse reglene – og det respekterer vi. Det er veldig viktig for oss å ta tak i disse sakene, og å høre fra folk for å forstå deres bekymringer. Vi har et team som er dedikert til å utvikle og gjennomgå retningslinjene våre, og vi ønsker samarbeid med bransje, eksperter og andre grupper velkommen for å sørge for at vi får det til.