Kommentar

Faktisk ikke helt greit

Faktisk.no bruker i overkant mye plass på varianter av samme påstand fra Terje Tvedt, mener Snoen.

Bilde: Pixabay

Faktisk.no sjekker i tre artikler tre varianter av samme påstand fra Terje Tvedt, og nevner ikke opplysninger han allerede har gitt dem.

Faktisk.no har viet i alt tre av sine artikler i februar til Terje Tvedts tre ulike sammenligningsgrunnlag som skal vise hvor stor innvandringen til Norge har vært, to ganger etter at Sylvi Listhaug har gjentatt dem.

I den første påviser de at Tvedt/Listhaug hadde blandet sammen India og Kina. Det var sistnevnte som hadde mindre befolkningsvekst mellom 1995 og 2016 enn Norge, mens Indias var nesten dobbelt så stor. Faktisk har rett i sin karakter «faktisk helt feil», men saken er på grensen til flisespikkeri.

Den andre handlet om Tvedts påstand om at nettoinnvandringen til Norge i denne perioden var større enn USA har hatt i noen tilsvarende periode etter borgerkrigen. Faktisk.no påpeker at det ikke finnes tall langt bakover for nettoinnvandring, men at Tvedt har rett dersom vi ser på bruttoinnvandring. Karakteren er «faktisk ikke sikkert». Greit nok, men tilfredsstiller det et vesentlighetskriterium å sjekke begge disse påstandene? Faktisk-redaksjonen vil nok svare at siden justisministeren tar seg bryet med å spre dem, så er de vesentlige.

Alle gode ting er tre

Så kommer den tredje saken i går, søndag 18. februar. Nå må jeg konkludere med at redaksjonen virker monomant opptatt av Tvedt og akkurat dette spørsmålet – hvordan man skal illustrere hvor stor innvandringen til Norge har vært. Denne gangen er sammenligningsgrunnlaget Danmark og Sverige, basert på en uttalelse Tvedt kom med i NRKs program Torp 13. februar. Tvedt påstår at befolkningsøkningen i Norge har vært dobbelt så stor som i Sverige, og tre ganger så stor som i Danmark.

Ved å bruke Eurostats statistikk kommer Faktisk.no til at det riktige er at befolkningsveksten har vært dobbelt så stor som i Danmark, og 56 prosent høyere enn i Sverige. Karakteren er «faktisk helt feil», og avviket er riktig nok ganske stort. Men dette, og de to andre artiklene rokker ikke ved Tvedts hovedpoeng – at innvandringen til Norge de to siste tiårene har vært uvanlig stor. Det kunne være legitimt å påpeke at slik Tvedt fremstiller det, overdriver han effekten. Men det er etter mitt skjønn ikke verdt tre artikler om akkurat samme poeng.

Hvor mange andre akademikere er sjekket av faktisk.no siden oppstarten i fjor sommer? Svaret er ingen. Men så vil vel Faktisk.no svare at Tvedt først og fremst er samfunnsdebattant, og at i de to første sakene var det like mye justisminister Listhaug som ble sjekket.

Redaksjonen satt på kilden

Men i dette tredje tilfellet har Faktisk.no behandlet Tvedt dårlig. I en Facebook-post tidligere i dag skriver Tvedt at han ikke tok seg tid til å svare på den siste faktasjekken, men at han som et svar til den første hadde opplyst om at hans sammenligning med Danmark og Sverige var basert på CIA World Factbook. Dette fremgikk av hans tilsvar til den første faktasjekken, men Faktisk-redaksjonen ville ikke ta inn denne delen, da «det ble for mye tall».

Det kan være en rimelig reaksjon, gitt at Tvedt allerede hadde fått plass til et relativt langt tilsvar, og denne sammenligningen med Danmark og Sverige ikke var grunnlag for sjekk den første gangen.

Men derimot er det langt fra greit at når Tvedt her oppgir sin kilde for sammenligningen med Danmark og Sverige (og hans gjengivelse av CIA-publikasjonen er helt korrekt), så tas dette ikke med når Faktisk.no senere velger å faktasjekke nettopp dette. Tvedt har altså tidligere oppgitt sin kilde, men Faktisk.no opplyser at han ikke har svart på henvendelsen.

Mens jeg skrev denne kommentaren, har Faktisk oppdatert sin artikkel, og opplyst om at Tvedt skriver på Facebook at han har bygget på CIA World Factbook. De innhenter også uttalelser som underbygger at Eurostats tall er mer autoritative. Jeg er enig i den vurderingen.

Hadde det vært opplyst om alt fra begynnelsen, ville det være tydelig at det her dreier seg uenighet om hvilken kilde som er mest autoritativ, ikke at Tvedt roter.

Og når Faktisk.no nå viser til Tvedts Facebook-oppdatering, underslår de den sentrale opplysningen om at redaksjonen hadde blitt opplyst om dette allerede før de skrev sin første versjon. Det er ikke å spille med åpne kort, slik Faktisk.no påstår at de gjør.

Les også Pål Mykkeltveits gode råd til Faktisk.no. 

OPPDATERT: Kristoffer Egeberg har svart på kritikken fra Tvedt her

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden