Nyhet

Faktisk.no hindrer Facebook-distribusjon for eiernes konkurrenter

DN har som del av en løpende meningsutvekling publisert et leserinnlegg om elbiler som Faktisk.no har karakterisert som «usann». Denne type flagging kan medføre at domenet som publiserer saken får redusert distribusjon på Facebook generelt. De som vil dele den flaggede saken, får opp meldingen på bildet inne på Facebook.

Bilde: Skjermdump fra Facebook

DN er det mediet som har fått flest saker flagget til Facebook som «usanne». Avisen er samtidig viktigste konkurrent til eierne av faktasjekkeren. DN har ikke kjent til at avisens saker er blitt flagget i Facebook.

Minerva har tidligere omtalt hvordan faktasjekktjenesten Faktisk.no gjennom et samarbeid med Facebook har fått tilgang til å redusere synligheten til enkelte saker og aktører på Facebook.

Et av mediene som er flagget for å ha publisert innhold som Faktisk.no har merket som usant og dermed gitt lavere synlighet på Facebook er Dagens Næringsliv.

Samtidig er Dagens Næringsliv en direkte konkurrent av Faktisk.no eiere, som blant annet er kapitalisert av NRK, TV2, VG, Dagbladet og Amedia. Styret i Faktisk.no reflekterer også eiersammensetningen. Styret i Faktisk.no består av:

–      Styreleder Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK

–      Gard Steiro, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG

–      Frode Hansen, nyhetsredaktør i Dagbladet

–      Karianne Solbrække, nyhetsredaktør, TV 2

–      Tove Nedreberg, administrerende direktør i Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge

–      Anders Opdahl, konserndirektør i Amedia

–      Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm industrier

–      Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge

Innhold flagget som usant av Faktisk.no hos Dagens Næringsliv

I Dagens Næringsliv er totalt fem saker flagget som enten å være en blanding av sant og usant eller direkte usant. Facebook selv beskriver disse kategoriene slik:

  1.    Usant: De primære påstandene i innholdet har faktafeil. Dette tilsvarer som regel vurderingene «feil» eller «delvis feil» på faktasjekkeres nettsteder.
  2.    Blanding: Påstanden(e) i innholdet er en blanding av sannferdig og feilaktig, eller den primære påstanden er villedende eller mangelfull.
  3.    Usann overskrift: Hovedpåstanden(e) i artikkelteksten er sanne, men den primære påstanden i overskriften inneholder faktafeil.

Tabellen nedenfor viser hvilke saker Faktisk.no har flagget hos Dagens Næringsliv:

 

Flagget av Faktisk som Sak Medium Type stoff
MIXTURE Bilia-sjef Frode Hebnes: – Vi står i en el-tsunami DN Nyhet
FALSE Elbil, fysikk og politikk DN Debatt
FALSE Elbilillusjonen DN Debatt
FALSE Lurer seg selv med «kraftmiksen» DN Debatt
FALSE Elbilene bør forbys DN Debatt

Som tabellen viser er det hele fire saker fra avisens debattstoff som faktisk har merket som usanne. Disse innleggene er en serie på fire debattinnlegg om elbiler faktasjekkerne har reagert på.

Det er en serie på fire debattinnlegg om elbiler som faktasjekkerne har reagert på. I disse innleggene argumenter ingeniør Henning Flingtorp for at innfasingen av elbiler i Norge er prematur.

Ifølge Flingtorp er dette fordi elbilene fører til at norsk vannkraft benyttes til lading av elbilene fremfor at kraften eksporteres til utlandet der den kan bidra til å erstatte kullkraft. Han mener derfor å kunne vise at elbiler derfor forurenser dobbelt så mye som fossilbiler. Flingtorps argumenter er avvist som usanne av Faktisk.no. Hoveduenigheten i faktasjekken handler om hvorvidt eksport av norsk vannkraft vil redusere CO2-utslippene i Europa. Flingtorp mener at det vil det; ekspertene Faktisk.no spør, mener at det ikke vil det, med henvisning til hvordan de mener EUs kvotemarked fungerer.

I DN inngår Flingtorps påstander i en løpende debatt, med mange ulike synspunkter og innfallsvinklinger. Dette er altså ikke nyhetsstoff Dagens Næringsliv selv har produsert; avisen publiserer ulike debattanters og fagfolks meninger. Likevel blir Dagens Næringsliv som følge av dette flagget som utgiver av usann informasjon i Facebook av Faktisk.no.

Facebook opererer ifølge egne nettsider slik at selskapet «for å bekjempe falske nyheter mer effektivt, iverksetter [Facebook] også tiltak overfor sider og domener som deler og gjentatte ganger publiserer innhold som er vurdert som «Usant». Slike sider og domener vil oppleve at distribusjonen deres reduseres i takt med at antallet overtredelser øker. Dessuten fjernes muligheten for inntektsgenerering og annonsering etter gjentatte overtredelser.»

Minerva har ikke kunnet etablere i hvilken grad norske domener faktisk har opplevet redusert synlighet som følge av flaggingen, men Faktisk.nos nettsider opplyser om at den enkelte sak i teorien kan få redusert sin synlighet med opp mot 80 prosent.

Brukere som forsøker å dele de flaggede sakene, får i tillegg opp en melding inne på Facebook.

Også nyheter om elbiler er blitt flagget hos DN

Også den siste saken dreier seg om elbiler. Dette er en nyhetssak der det er et utsagn fra intervjuobjektet, Frode Hebnes i Bilia, som sjekkes. Hans påstand er at stadig flere bytter inn Tesla i diesel- eller hybridbil. Den har fått dommen «Faktisk ikke sikkert» hos faktasjekkeren, til tross for at Faktisk.no selv henter inn tall fra Vegdirektoratet som viser at salg av Tesla kombinert med påfølgende anskaffelse av ny diesel- eller hybridbil økte markant fra 2017 til 2018, både i antall – fra 393 til 795 – og som andel av det totale antallet Teslaer ved årets inngang fra 2,94 prosent til 3,65 prosent. Faktisk.no fokuserer på at disse tallene ikke forteller det fulle bildet.

Til tross for at intervjuet med Hebnes er flagget som «Faktisk ikke sikkert», snarere enn «Faktisk feil» hos faktasjekkeren, utløser forsøk på deling på Facebook en meldingsboks og henvisning til faktasjekken. Denne type flagging utløser imidlertid ikke generelt redusert synlighet for Dagens Næringsliv.

–  Faktisk.no kan ikke fraskrive seg ansvaret

Minerva har spurt Dagens Næringsliv om hvorvidt Dagens Næringsliv er blitt informert av Faktisk.no eller Facebook om flaggingen og konsekvensene den har for spredning av DNs artikler.

Vi har vært klar over at Faktisk.no har et samarbeid med Facebook, men vi har ikke kjent til at saker hos oss er blitt flagget gjennom systemet, skriver sjefredaktør Amund Djuve i en epost til Minerva.

– Hva tenker  du om at påstander i leserinnlegg kan danne grunnlag for redusert synlighet for norske medier?

– En grunn til at DN kommer ut med flere saker, er at Faktisk.no har flagget fire innlegg av samme forfatter i samme debatt om elbiler. Dette var en debatt som engasjerte flere, inkludert statsråd Nikolai Astrup, så forfatteren har fått motstand på våre flater, mens Faktisk.no kun forholder seg til innleggene fra den ene i debatten, sier han.

Djuve mener DN ikke har noen grunn til å tro at dette handler om at DN ikke er medeier i Faktisk.no, og at det er i tråd med pressens etiske regelverk at redaksjoner skal drive kritisk journalistikk om andre redaksjoners virksomhet. Men han legger til:

– Samtidig kan ikke Faktisk.no fraskrive seg ansvaret for hvordan dette brukes på Facebook, slik Kristoffer Egeberg gjør. Egeberg kaller merkingen «Rapportert av flere» en oversettelsesfeil fra Facebooks side. Men når Faktisk.no stiller så høye krav til andre, må redaksjonen faktisk også stille høye krav til hvordan faktasjekkene blir brukt av Facebook. Når Facebooks rutiner for å varsle redaksjoner som flagges, ikke ser ut til å virke, er det faktisk helt utilstrekkelig av Egeberg bare å vise til at dette er Facebooks ansvar.

Dagens Næringsliv har imidlertid så langt ikke sett noen store utslag av flaggingen:  

– Vi har ikke merket at dette har hatt noen effekt på spredning av vårt stoff på Facebook. Det er ikke så rart når det tross alt kun handler om fem artikler hvorav fire av dem altså er fra en enkeltinnsender i en løpende debatt.

– Regner med at styret får en grundigere redegjørelse

Faktisk har i dag altså VG, Dagbladet, NRK, TV2, Amedia og Polaris Media på eiersiden. I Faktisk.nos styre sitter flere representanter for aviser som er i direkte kommersiell konkurranse med Dagens Næringsliv. Minerva har spurt styremedlem Gard Steiro, ansvarlig redaktør i Verdens Gang, om hvordan han ser på praksisen med flagging som fører til redusert synlighet for en avis som er konkurrent til hans egen.

– Jeg kjenner samarbeidet med Facebook på overordnet nivå. Når det nå kommer relevante spørsmål, regner jeg med styret får en grundigere redegjørelse som utgangspunkt for diskusjon og evaluering, sier Steiro i en epost til Minerva.

– Hvordan jobber styret i Faktisk.no med rolleforståelse?

– Jeg opplever at det fra starten har vært grundige diskusjoner om Faktisks rolle, sier Steiro.

Minerva har også henvendt seg til ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no, med følgende spørsmål:

– Styremedlemmer i Faktisk.no består i all hovedsak av personer fra de eierselskapene. Hvilke prinsipielle betraktninger har dere rundt at dere rundt at dere har eiere som opererer i direkte kommersiell konkurranse med enkelte av aktørene dere har gitt redusert synlighet på Facebook?

– Denne koblingen blir jo helt feil og konspiratorisk. Som enhver seriøs redaksjon følger vi Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Mediefridomslova. Dette sikrer oss full redaksjonell uavhengighet. I tillegg er vi tilknyttet det internasjonale faktasjekknettverket IFCN, og deres faktasjekkplakat. Her blir vår uavhengighet vurdert årlig av eksterne sensorer nettopp for å sikre mot denne type koblinger. Vi er, som Minerva gjennom denne saken må ha erfart, helt åpne om vår journalistikk og metoder. Det er vi som har gitt dere tilgang på lenker og vurderinger. Og som disse og alt vårt øvrige arbeid viser, faktasjekker vi aktuelle påstander helt uavhengig om de kommer fra redaksjoner tilknyttet våre eiere eller ikke, etablerte eller nye medier, høyresiden, sentrum eller venstresiden, redaktørstyrt eller anonymt. Alle aktører faktasjekkes og legges inn i verktøyet på lik linje. Det har vi gjort med en rekke saker fra aktører som vi deler eiere med, eller som er våre eiere. Vi konkurrerer ikke med noen, tvert om gir vi bort alt vi lager til alle – helt uavhengig om de er med på eiersiden eller samarbeider med oss, eller ikke.

– Mottar dere noen former for økonomisk kompensasjon fra Facebook gjennom dette samarbeidet?

– Ja, og dette har vi vært åpne om siden lanseringen av samarbeidet i oktober. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer på våre nettsider.

I 2018 mottok Faktisk.no 153 943 kroner fra Facebook. Så langt  i 2019 har selskapet fått 217 155 kroner fra nettgiganten.

Slik reduserer Faktisk.no andre mediers synlighet på Facebook

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden