Faktisk.no hindrer Facebook-distribusjon for eiernes konkurrenter

DN er det mediet som har fått flest saker flagget til Facebook som «usanne». Avisen er samtidig viktigste konkurrent til eierne av faktasjekkeren. DN har ikke kjent til at avisens saker er blitt flagget i Facebook.