Nyhet

Faktisk.no har aldri fått betalt av Facebook når de konkluderer med at et utsagn er sant

Bilde: Skermdump, Faktisk.no

Styreleder i Faktisk.no sier til Minerva at det er antall faktasjekker, ikke konklusjonen, som avgjør hvor mye penger Facebook betaler dem. Men så langt har Faktisk.no ikke mottatt en krone for å konkludere med at et utsagn er sant.

Siden oktober 2018 har Faktisk.no tjent over 400 000 kroner på et samarbeid med Facebook. Samarbeidet gir faktasjekkerne mulighet til å redusere synligheten for artikler fra andre medier med opp til 80 prosent, gjennom å flagge innhold som usant.

Etter nettstedets egne statutter skal Faktisk.no praktisere full åpenhet om hvordan selskapet er finansiert. Likevel er det ikke mulig å finne noen detaljer på mediets hjemmeside om hvordan beløpene fra Facebook beregnes. Redaktør for Faktisk.no, Kristoffer Egeberg, opplyste forrige uke til Minerva også at han heller ikke kjenner beregningsmodellen som hans egen redaksjon snart har tjent en halv million kroner på.

Ingen åpenhet om beregningsmodell

Heller ikke Facebook har kunnet gi opplysninger om beregningsmodellen, og har overfor Minerva henvist til at selskapet er kontraktsmessig forhindret av sine faktasjekkpartnere fra å offentliggjøre denne type opplysninger. Men undersøkelser Minerva har foretatt, har avdekket eksempler på utenlandske faktasjekkere som har vist større åpenhet om kompensasjonen de mottar fra Facebook.

I en artikkel fra april i fjor hos Poynter institute, en amerikansk journalisthøgskole som er en av initiativtakerne til det internasjonale faktasjekksamarbeidet, uttaler redaktøren for Animal Politico at Facebook betaler dem basert på antall historier faktasjekktjenesten avslører som falske:

«As compensation, Editor Tania Montalvo told Poynter that the company is paying Animal Político based on the number of hoaxes it debunks, with a maximum payment of $9,000 per month.»

En slik modell berører sentrale spørsmål om faktasjekkernes integritet og uavhengighet, fordi den innebærer at faktasjekktjenesten ikke får betalt når de konkluderer med at et utsagn er sant.

Får betalt per artikkel

Minerva har derfor spurt Helje Solberg, styreleder i Faktisk.no og nyhetsdirektør i NRK, om hva hun tenker om betalingsmodellen Animal Politico har med Facebook. Vi har videre spurt hva hun tenker om at Faktisk.no ikke kan redegjøre for hvordan beregningsmodellen fungerer, og om hun vil ta initiativ til full åpenhet om denne.

Solberg svarer at Faktisk.no ikke får betalt for å komme til bestemte konklusjoner, men i stedet for å skrive såkalte explanatory articles som tilgjengeliggjøres i Facebooks system:

– Jeg har full tillit til at Faktisk håndterer sin uavhengighet og samarbeidet med Facebook på en ryddig måte. Faktisk har selv tatt initiativet til en gjennomgang og evaluering av samarbeidet. Jeg ser frem til en grundig diskusjon og behandling av dette  med Kristoffer Egeberg og resten av styret. Styret har for øvrig vært orientert om avtalen med Facebook.

– Når det gjelder dine konkrete spørsmål, kjenner jeg  naturlig nok ikke til avtalen Animal Politico har med Facebook. Men det er godt kjent at Facebook har inngått samarbeid med faktasjekkere i mange land. Her vil jeg anta at det kan være ulike modeller, blant annet fordi det er mange ulike varianter av faktasjekknettsteder. For eksempel publiserer flere bare faktasjekker av påstander som viser seg å være gale, mens Faktisk publiserer også faktasjekker hvor påstandene viser seg å være korrekte.

– Det styret har fått opplyst er at Faktisk får betalt for såkalte «explanatory articles», som Facebook benytter seg av på sin plattform. Dette gjelder alle sakene som inngår i samarbeidet, ikke bare såkalte «false». Det er antall faktasjekker som avgjør hvor mye penger Faktisk får, ikke konklusjonene til faktasjekkene.

– Åpenhet er en kjerneverdi for Faktisk, og redaksjonen praktiserer utstrakt åpenhet om hvordan virksomheten drives. Det skulle bare mangle. Jeg er for øvrig trygg på at betalingsmodellen ikke påvirker den redaksjonelle integriteten.

Ingen artikler med «sant» som konklusjon

På bakgrunn av Solbergs svar om at Faktisk.no om at det er «antall faktasjekker som avgjør hvor mye penger Faktisk får, ikke konklusjonene til faktasjekkene», og at «Faktisk publiserer også faktasjekker hvor påstandene viser seg å være korrekte», har Minerva bedt Faktisk.no sende over eksempler på «explantory articles» Faktisk.no har fått betalt for, der faktasjekkerne har konkludert med at påstanden er korrekt; det vil si at den ikke faller inn under en av Facebooks tre kategorier for problematiske påstander: usant, blanding eller usann overskrift.

Egeberg gir i sitt svar ingen slike eksempler, men viser viser i stedet til en allerede oversendt oversikt som Faktisk.no også har publisert på sin side. Denne oversikten inneholder 42 artikler som Faktisk.no har skrevet for Facebook. Lenkene refererer til 108 ulike artikler. Faktisk omtaler selv resultatene av faktasjekkene slik: «53 av lenkene vi har lagt inn i verktøyet er vurdert som «usant», 38 lenker er vurdert som «blanding», 16 lenker er vurdert som «usann overskrift», 1 lenke er markert som «ikke vurdert».»

Ingen av de 108 utsagnene Facebook har sjekket i sine 42 artikler, er vurdert til å være sanne. Det gjenstår å se hvordan Faktisk.no vil vurdere utsagnet til sin egen styreleder om at det er antall faktasjekker som avgjør hvor mye penger Faktisk får, ikke konklusjonene til faktasjekkene.

– Som parkeringsvakter som kun jobber for provisjon

Et av mediene som har fått flest saker flagget av Faktisk.no, er Nettavisen. Blant stoffet  faktasjekkerne har flagget der, finner vi blant annet en sak om hvorvidt fugler dør av fyrverkeri og om en elgkalv er drept av ulv eller ikke.

Slik reduserer Faktisk.no andre mediers synlighet på Facebook

Til Minerva sier nyhetsredaktør Erik Stephansen at dersom det er slik at Facebook ikke betaler faktasjekkerne for artikler som konkluderer med at påstaden som faktasjekkes, er sann, opptrer Faktisk.no som parkeringsvakter som ikke får timelønn, men kun arbeider på provisjon.

Stephansen finner det også paradoksalt at Faktisk.no, som hevder de er opptatt av åpenhet, ikke kan gi offentligheten fullt innsyn i hvordan deres samarbeid med Facebook fungerer.

Fra forsiden