Faktisk.no har aldri fått betalt av Facebook når de konkluderer med at et utsagn er sant

Styreleder i Faktisk.no sier til Minerva at det er antall faktasjekker, ikke konklusjonen, som avgjør hvor mye penger Facebook betaler dem. Men så langt har Faktisk.no ikke mottatt en krone for å konkludere med at et utsagn er sant.