NYHET

Skoleportal trekker Frps historie tilbake til Mussolini og Hitler

Antirasistisk har utviklet en undervisningsportal der barn i skolen skal lære at Frp har slektskap til fascismen.

Publisert Sist oppdatert

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet har Antirasisitisk senter utviklet nettsiden aldrimer22juli.no.

portalen skrives det at «sidene er en ressurs til bruk i undervisningen, artiklene er for det meste skrevet av fagfolk på de ulike områdene. Innholdet i artiklene er etterrettelig og er tilpasset de enkelte trinn. Nettsiden er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet».

For trinnene 8-10 klasse skal elevene lære om fascisme. I introduksjonen til tema skrives følgende: «fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad. Innenfor denne definisjonen på fascisme faller både den italienske fascismen fra mellomkrigstiden og den tyske nazismen fra samme periode».

Lenger ned i artikkelen blir det også introdusert en drøftingsoppgave elevene skal løse. Til denne oppgaven er det satt inn en faktaboks der følgende står skrevet om Frp:

«Det norske Fremskrittspartiet har slektskap til de nordiske fascistoide partiene, og har fascistiske trekk, men kan ikke regnes som et fascistisk parti. Blant annet mangler partiet for eksempel de sterke nasjonalistiske og autoritære trekkene. Det er for øvrig et vanlig resonnement at man ser fascistoide trekk hos de andre, men ikke hos seg selv.»

Faktaboksen om Frp er plassert under et bilde av Adolf Hitler og Benito Mussolini.

Videre skrives det om den moderne fascismen at: «Fascistisk ideologi står sterkere i Europa enn noen gang tidligere. I land etter land kommer fascistiske partier, eller partier som ser ut til å ha nært slektskap til fascistisk ideologi, til makten. Det er mange som mener at det svenske partiet Sverigedemokratene er et fascistisk parti. Det samme gjelder det greske Gyllent Daggry, ungarske Jobbik, franske Front National, danske Dansk Folkeparti, finske Sannfinnene osv.»

Rune Berglund Steen, leder for Antirastisk senter, sier til Minerva:

– Referansen til Frp er fjernet nå. Frp hører ikke hjemme i en artikkel om fascisme. Vi forstår at det kan leses verre enn personen som skrev det, tilsiktet – og det ser enda verre ut når det står under bildet av Hitler og Mussolini. Vi besluttet derfor umiddelbart å fjerne dette straks noen kontaktet oss om dette. Vi beklager selvsagt. Vi er i mange tilfeller kritiske til både retorikk og politikk fra Frp, men dette fortjener de ikke.

Dere hevder: «Fascistisk ideologi står sterkere i Europa enn noen gang tidligere». Står fascismen sterke i dag enn i mellomkrigstiden?

– Nei, det vil jeg ikke si at den gjør. Man kan argumentere for at den står sterkere enn på lenge, men ikke sammenlignet med mellomkrigstiden. Vi kommer til å revidere artikkelen.

Rettelse:

I den opprinnelige ingressen til saken stod det at siden til antirasistisk senter er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Direktoratet benekter dette og viser til at de har avsluttet støtten til Antirasistisk senter. Opplysningen er derfor strøket.