Skrekkens hjelm

En lesning av forfatteren Viktor Pelevin – eller hvordan vi havner i en post-faktuell labyrint når verdiene våre blir et tomt skall, mediene mister troverdighet og offentligheten blir kulturkrig.