Minerva Debatt

Feilaktig fremstilling om cannabis og drap

Debatten rundt de negative effektene av bruken av cannabis forsetter. NRK antyder sterkt at et drag av en joint er alt som trengs for før man går ut å dreper noen.

NRK antyder at et drag av en joint er alt som skal til før man går ut og dreper noen.

Debatten rundt de negative effektene av bruken av cannabis forsetter.En kartlegging gjort av NRK viser at over halvparten av alle drapene begått i Norge mellom 2003 og 2012, 125 av totalt 231 drap, ble begått i rus. Den siste i rekken av artikler av NRK påstår at «Cannabis er overrepresentert i drapstallene».

Det er flere ting som er problematisk med NRKs fremstilling av sammenhengen mellom cannabisrus og drap. Det mest åpenbare er at man ikke presiserer at det finnes mange årsaker til at et drap blir begått. Det er ikke kun én årsak til at noen velger å drepe. Motivasjonen til drapsmannen er viktig å få avdekket før man drar noen konklusjoner om at cannabisbruk leder til voldelig atferd.

Ruset tilstand
Et annet viktig moment som blir utelatt er hvordan man avgjør hvorvidt man har med et drap som er begått i ruset tilstand å gjøre. Det er ikke oppgitt om det er snakk om folk som er ruset i gjerningsøyeblikket eller om man kun har funnet spor etter bruk. Selve rusen varer muligens i et par timer, men selve stoffet kan spores i kroppen en god stund i etterkant. Det å være ruset på cannabis er ikke det samme som å ha spor av cannabis i blodet sitt. Dette er en viktig differensiering som bør avdekkes dersom en ønsker å undersøke i hvilken grad cannabisrus faktisk er relatert til drap. Dette er et viktig moment som blir utelatt av NRK.

Problemet er derimot er at man sammenligner to grupper som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre.

Det statistiske utvalget til NRK virker akseptabelt, da de etter min forståelse av undersøkelsen har sett på alle drap i den perioden som de ønsker å undersøke. Problemet er derimot er at man sammenligner to grupper som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre. At 10 prosent av befolkningen bruker ulovlige rusmidler, er fullstendig urelatert til at 23 prosent av ruspåvirkede gjerningsmenn er under påvirkning av blant annet cannabis. Å tolke dette som at cannabis er overrepresentert i drapsstatistikken er sterkt misvisende og direkte feil. En har ikke etablert noen kausal sammenheng mellom bruk av cannabis og drap her.

En mye mer interessant sammenligning ville vært å se hvor høy andel cannabisbrukere det er i de 10 prosentene som bruker ulovlige rusmidler, og sammenlignet det med andelen av drap som er begått i rus. Jeg mistenker at langt flere enn 22 prosent av de som bruker ulovlige rusmidler benytter seg av cannabis. Det er et velkjent fenomen at statistikk rundt bruk av ulovlig rusmidler kan være unøyaktig.

Spuriøse sammenhenger
En annen ting som blir helt utelatt i NRKs artikkel er det mest grunnleggende spørsmålet ved enhver statistisk sammenheng: Er den spuriøs? En spuriøs sammenheng er en sammenheng mellom variabler som tyder på at de deler en matematisk sammenheng uten at de har en virkelig sammenheng. Vi kan dermed ikke påstå at det er et kausalt forhold mellom variablene hvor en endring i den ene variabelen vil forårsake en endring i den andre variabelen. En årsak til dette kan være at variablene avhenger av en og samme underliggende variabel.

Bakenforliggende årsaker er spesielt viktige å undersøke når man prøver å kartlegge drap

Hvorfor blir viktige bakenforliggende sammenhenger forbigått i stillhet i artikkelen? Det er god grunn til å tro at det er en del felles, bakenforliggende faktorer som bidrar (om man er utsatt for vold i hjemmet, traumatiske opplevelser, fattigdom, arbeidsledighet og så videre) som både øker sjansen for å bruke rusmidler generelt (og ulovlige rusmidler spesielt) og samtidig øker sjansen for voldelig og atferd og drap. Bakenforliggende årsaker er spesielt viktige å undersøke når man prøver å kartlegge drap som blir begått av gjerningsmenn under påvirkning av rus.

Flere steder i artikkelen blir det hevdet at legaliseringsforkjemperne mener at cannabis er «helt ufarlig». Dette er helt feil. Motstandere av legalisering bedriver stråmannsargumentasjon ved å late som om tilhengerne av cannabislegalisering mener dette er «helt ufarlig». Tvert imot har flere legaliseringstilhengere som Ole Røgeberg, Willy Pedersen og Nils August Andresen presisert ganske klart at cannabis har noen skadevirkninger, men at disse må veies opp mot forbudets skadevirkninger. Et grunnleggende trekk ved alle rusmidler, inkludert cannabis, er at det i varierende grad har noen negative effekter. Dette betyr ikke at forbud er det korrekte virkemiddelet.

Uavhengig av hva man måtte mene om legalisering av cannabis, fortjener debatten en mye mer nyansert fremstilling av fakta. Dessverre er NRKs fremstilling et altfor forenklet bilde av et komplekst fenomen.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden