SPALTIST

Frem til mandag hadde tre av fire regjeringspartier kvinnelig leder, statsministeren og stortingspresidenten er kvinner, og de tyngste statsrådspostene har den siste tiden vært besatt av kvinner, skriver spaltist Ivar Bu Larssen. Han er uenig med lederen i Bergen Venstre, Ane Breivik, om at norsk politikk er et «gubbevelde».
Frem til mandag hadde tre av fire regjeringspartier kvinnelig leder, statsministeren og stortingspresidenten er kvinner, og de tyngste statsrådspostene har den siste tiden vært besatt av kvinner, skriver spaltist Ivar Bu Larssen. Han er uenig med lederen i Bergen Venstre, Ane Breivik, om at norsk politikk er et «gubbevelde».

Det innbilte gubbeveldet

Dagens unge feminister har glemt hva feminisme en gang handlet om, likebehandling av alle mennesker, uavhengig av kjønn.

Publisert Sist oppdatert

I et debattinnlegg i Bergens Tidende 14. januar, skriver den nyvalgte lederen i Bergen Venstre, Ane Breivik, om motstanden hun møter som ung kvinnelig politiker.

I overskriften beklager Breivik seg over at en må ha et mannlig kjønnsorgan for å få politisk gehør, noe som må sies å være ironisk fra en som nettopp er valgt til et politisk lederverv. Det kan virke som om Breivik har lært av den satiriske Twitter-karakteren Titania McGraths råd til unge kvinner:

«No matter what you do in life, or how much you achieve, you will always be the victims of the patriarchy. Understanding this is the key to your empowerment.»

Breivik feiret sin valgseier med den inkluderende meldingen «Ta den, gubbevelde!» Hvem hun spesifikt refererer til er uklart. Kanskje er det eldre mannlige partikollegaer. Uansett synes Breivik hellig overbevist om at norsk politikk er et «gubbevelde».

Hun er sist ute i den endeløse rekken av unge feminister som forkynner sin dom over «menn som synes feminismen har gått for langt». Det kan nærmest ses som et rituale, en «rite de passage»; «Se her er min gubbeskalp».

En kan bare fantasere om reaksjonene hvis en ung mannlig politiker hadde skrevet «ta den, kjerringvelde» på Twitter. Det ville sannsynligvis ført til en rask og brutal politisk død. Når det gjelder Breivik kan hun twitre uten å frykte sin politiske karriere. Derimot kan hun forvente anerkjennelse for sitt mot og bli tatt inn i klubben av bekjennende feminister i det politiske Norge.

Det er noe religiøst over virkelighetsforståelsen Breivik forfekter. Bevisførselen for hennes påstand om et politisk «gubbevelde» står til stryk, selv om hun har rett i at det fortsatt (enn så lenge) er et flertall av menn på Stortinget. Breivik unnlater beleilig å nevne at hun selv er medlem av et parti som har en kvinnelig leder.

Hun unnlater også å nevne at 3 av de 4 regjeringspartier inntil mandag hadde kvinnelige ledere, at statsministeren er kvinne, og at et flertall av de tyngste statsrådpostene i regjeringen enten er, eller nylig har vært besatt av kvinner, i tillegg til at vi har en kvinnelig stortingspresident. Litt av et gubbevelde med andre ord.

Det faller tungt for Breivik å akseptere at menn ikke setter pris på å bli stemplet på bakgrunn av kjønn og alder. Selvsagt skal ikke hets av unge kvinnelige politikere forekomme, men hun kan ikke forvente høflig applaus når hun selv twitrer nedlatende.

Hvis en vil få respekt fra andre er det et godt råd å vise andre tilsvarende respekt. Breivik beklager seg over «eldre menn på internett» som mener hun viser dårlig lederstil og maner til kjønnskrig, noe som er en presis beskrivelse av det hun i praksis gjør. Å mene at kvalifikasjoner bør være viktigere enn kjønn eller alder synes ironisk nok naivt for feministen Breivik. Javel.

Når det er eldre menn som kjemper for at en skal behandles på grunnlag av kvalifikasjoner, ikke kjønn, forteller dette at dagens unge feminister har glemt hva feminisme en gang handlet om, likebehandling av alle mennesker, uavhengig av kjønn. Det de derimot viderefører er et narrativ om at det alltid er kvinner som er maktesløse og diskriminerte.

At politikk ikke er en søndagsskole burde ikke være overraskende for noen. Hersketeknikker er «the name of the game». Men Breivik ville gjøre det enklere for seg selv ved ikke å slenge ut negative kommentarer om menn. Når en slenger dritt er det fort gjort at den skvetter tilbake på en, og da nytter det ikke å spille offer.

Hun burde også vite bedre enn å fremmedgjøre halvparten av befolkningen hun søker å representere som politiker og folkevalgt. Det er ikke akkurat en valgvinner for et parti som balanserer på kanten av stupet. Det er flere menn enn meg selv som begynner å bli nokså lei av unge feminister som belærer oss om at vi har misforstått feminismen og hører hjemme på historiens skraphaug.

I Breiviks innbilte verden er det gubbeveldet som har makt, og de fortjener derfor ingen respekt. Hun bekjenner seg til det feministiske dogmet om den priviligerte, hvite mannen. Det hun derimot ikke ser er sine egne privilegier som ung kvinne i verdens mest likestilte land.

Hun overser at hun har blitt heiet på og løftet frem gjennom skolegang og utdanning, der det er guttene som faller bak. Hvor mange av hennes jevnaldrende av det annet kjønn har blitt fortalt hvor viktig de er for samfunnet og at de tar på seg lederoppgaver?

Siden det tydeligvis er svært vanskelig å være ung kvinnelig politiker i Norge, kan Breivik trøste seg med at hun som kvinne sannsynligvis vil leve både lengre og med høyere livskvalitet, og betraktelig mindre sjanse for å dø i arbeidsulykker eller av selvmord, enn hvis hun var mann.

Breivik kan trøste seg med at likestillingspolitikk i Norge er ensbetydende med et kvinneperspektiv, at 90% av kjønnsforskerne er kvinner. I tillegg har vi en likestillingslov som eksplisitt diskriminerer ovenfor menn.

Hun har med andre ord et langt sterkere diskrimineringsvern, og hun kan forvente at hennes kjønn blir brukt som et positivt argument når hun søker lederstillinger både i og utenfor politikken. Hvis Breivik skulle oppleve et samlivsbrudd kan hun forvente at hun som kvinne kommer best ut når det gjelder barnefordeling.

Gubbene som Breivik omtaler er dem som har vært med på å sikre grunnlaget for hennes egne privilegier og velferden som hun nyter godt av. Istedenfor å håne disse, kunne hun kanskje reflektere over mennene som har bygd byggene hun befinner seg i, som står for vedlikeholdet av dem, som fikser kloakk og strøm, eller kjører bort søppelet hennes.

Hun kunne ofre en tanke til pionerdykkerne og oljearbeidere som sitter igjen med ødelagt helse, for at hun skal få leve sitt privilegerte liv. Hva med en anelse takknemlighet for menns bidrag til samfunnet hun er en del av. Det kunne være interessant å se de samfunnsmessige konsekvensene hvis alle gubber over 40 ville lagt ned arbeidet i en generalstreik en ukes tid.

Vi ville få et bedre samfunn og et bedre forhold mellom kjønnene hvis vi faktisk viste takknemlige ovenfor hva både kvinner og menn har ofret for vår velferd. En viss ydmykhet overfor de som er eldre enn deg selv var en gang en dyd, som i dag har blitt erstattet av unge kvinner som refser eldre menn.

Jeg vil ønske Breivik lykke til med hennes politiske karriere. Hun kan sikkert nå så langt hun vil uten at hennes kjønn holder henne tilbake. Men hvis hun en dag blir en folkevalgt på Stortinget vil jeg håpe at hun er bevisst at det er et privilegium som krever respekt overfor alle grupper i samfunnet, også «boomers» og «gubber» i alle aldre.

En del feminister synes tro at å være mann er å gli motstandsløst gjennom livet, og å forsyne seg fritt når det gjelder posisjon, makt og kvinner. Det er mulig at dette er virkeligheten for noen av mennene i Breiviks omgivelser, men for de fleste menn er dette ikke en beskrivelse av virkeligheten i deres liv.

Å være mann er å forsøke å finne sin plass i kjønnsroller og forventninger, og å måtte arbeide hardt for å komme seg opp og frem. Det er mange menn som ikke lykkes i dette, og i stedet for å rette blikket oppover kunne Brevik og hennes feministiske medsøstre rettet blikket mot mennene som befinner seg nedenfor dem på den sosiale og profesjonelle rangstigen.

Min oppfordring til Breivik og andre unge feminister er derfor å slutte det monomane fokuset på kjønn, arbeid hardt og vis respekt for andre, så skal du se at du får respekt også fra menn, ja, hun vil kanskje oppleve at også gubbene heier på henne, som ung kvinne.