Når byråkrater blir aktivister

Spørsmålet om behandling av kjønnsinkongruens har ligget hos Helsedirektoratet i ti år. Svaret endte slik: Tunge faginstanser er blitt overkjørt. Hva skjedde og hvem utøvet makt?

Er Helsedirektoratet et byråkrati der aktivister er utøvd makt?
Er Helsedirektoratet et byråkrati der aktivister er utøvd makt?
Publisert Sist oppdatert

I sommer fremla Helsedirektoratet sin nasjonale faglige retningslinje for behandling av kjønnsinkongruens – og utløste med det furore.

Retningslinjen er «uforsvarlig», uttalte for eksempel leger, forskere og ledere ved Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus i Aftenposten:

«Kunnskapsgrunnlaget for behandlingen er svakt. Krav til forsvarlighet for kjønnsbekreftende behandling er ikke ivaretatt slik som for annen medisinsk behandling. Flere av anbefalingene strider mot bestemmelser i helselovgivningen og mot Helsedirektoratets generelle anbefalinger for hvordan behandling skal utføres.»

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her