Filosofen: Hva gjør vi med høyrepopulismen?

Det handler om å ta bekymrede velgere alvorlig.

Publisert Sist oppdatert

En av de mest effektive retoriske grepene populister bruker, er å sette ting kraftig på spissen. For eksempel kan de fleste moderate politikere være enig i at det finnes en del problemer knyttet til innvandring. Men istedenfor å snakke om disse problemene bruker ofte moderate politikere mye tid på å ta avstand fra noe som mer ytterliggående politikere sier om innvandring. Strategiske populister er uten tvil klar over denne dynamikken: Strammer de skruen litt mer til, og bruker litt drøyere retorikk, kan de kanskje få moderate stemmer til å bli mer opptatt av å «ta avstand» fra det som blir sagt, fremfor å diskutere sak. Slik kan de gjenvinne sakseierskap og samtidig forsterke polariseringen i ordskiftet.

Moderate politikere havner derfor ofte i en vanskelig situasjon. På den ene siden er det nødvendig å sette grenser og stå opp for liberale verdier. På den annen side har populistene ofte noen poenger fordi de tar opp reelle problemer, og de peker gjerne på de moderates handlingslammelse eller manglende vilje til å erkjenne problemer. Min kollega Bård Larsen skriver i sitt essay «Demokrati i trøbbel» om hvordan noen populister kjennetegnes av at de kjører harde kampanjer mot institusjoner i det liberale demokratiet. Larsen skriver at det liberale demokratiet må vernes om, men samtidig er dette ikke alltid en enkel oppgave fordi det liberale demokratiet aldri har lovet gull og grønne skoger. Demokratiske prosesser kan være trege. Populister har på sin side ofte enkle løsninger. Enkelte vil for eksempel stenge grensene og sette nasjonen først, og de gjør narr av elitens snakk om «liberale verdier».  Noen kritikere vil nok hevde at Larsens svar på denne utfordringen er for sterkt preget av avstandstagen fra populistene, og at truslene mot demokratiet overdrives. Slik jeg leser Larsens essay, handler det snarere om å kjempe for sakseierskapet til de bekymringene populister tar opp. Det handler om å ta bekymrede velgere alvorlig, og gi dem troverdige politiske løsningsforslag innenfor det liberale demokratiet. For å få dette til må vi selvsagt være villige til å slå ned på retorikk eller politiske forslag som er udemokratiske. Samtidig tror jeg noe av det viktigste moderate politikere og samfunnsdebattanter kan gjøre, er relativt ufortørnet å fortsette å argumentere saklig. Særlig vi som tilhører den liberalkonservative høyresiden, bør ikke la oss vippe av pinnen av venstrepopulister som anklager oss for ikke å ta nok avstand fra høyrepopulismen.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Digitalt årsabonnement og kvartalstidsskrift til 1050 kr i året

Bestill her